Kommun hotas av vite för dålig avloppsrening

2018-06-29 Slussen Building Services

Länsstyrelsen i Östergötland hotar Mjölby kommun med 30 miljoner kronor i vite för undermålig kväverening enligt EU:s regler, rapporterar svt.se.

Mjölby kommun har fram till sista december 2019 på sig att åtgärda problemet. 

Läs mer på svt.se!

Källa: svt.se


 Dela     Tillbaka  

Välbesökt ExpoVA i norra Sverige

2018-11-12

Årets ExpoVA-turné i norra Sverige bjöd på fyra intensiva dagar med drygt 320 besökare.


135 miljoner kronor till grönare städer

2018-11-12

Boverket har bland annat beviljat bidrag för utveckling av befintlig stadsgrönska och för nyanläggning av stadsgrönska, för att främja ekosystemtjänster som rekreation, dagvattenhantering och biologisk mångfald.


Slutar försäkra klimatutsatta nybyggen

2018-11-09

Länsförsäkringar kommer att sluta försäkra nybyggda hus i klimatkänsliga områden, rapporterar svt.se.


Tegel skapas av urin

2018-11-07

På University of Cape Town (UCT) i Sydafrika har man tagit fram ett tegel, "Bio-bricks", genom att använda sig av urin i processen.


Värmepumpsmarknaden stabil

2018-11-07

Försäljningen av värmepumpar är på en fortsatt hög och stabil nivå, visar försäljningsstatistik från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.


Workshop om inomhusmiljö i skolor och förskolor

2018-11-06

Boverket bjuder in till workshop om byggnaders påverkan på inomhusmiljön i skolor och förskolor.


Ny metod att lagra solenergi

2018-11-05

Forskare på Chalmers har tagit fram en designad molekyl som kan lagra energi från solen i 18 år, rapporterar sverigesradio.se.


ExpoKyla bjuder på unik föreläsning

2018-11-02

Under ExpoKyla i Malmö (4/12) och Helsingborg (5/12) bjuds besökarna, i samarbete med Energi- och Miljötekniska föreningen, in till en unik föreläsning om Europas mest avancerade kylanläggning, European Spallation Source i Lund (ESS).


Konkurrensverket välkomnar ändring av vattentjänstlagen

2018-11-01

Konkurrensverket välkomnar utredningen "Vägar till hållbara vattentjänster" förslag om en ändring av vattentjänstlagen, som skulle öppna upp för fler enskilda alternativ och ge bättre möjligheter för lokala företag.


Statligt stöd överkompenserar

2018-11-01

Det statliga investeringsstödet, med koppling till energianvändning, för hyresbostäder och bostäder för studerande (2016:881), är ett slöseri med skattepengar. Det menar Energiföretagen.