Regeringsinformation om riksdagsbeslut

2018-12-19 Slussen Building Services

Riksdagen har, i samband med beslut om statens budget för 2019, beslutat att avveckla vissa av de bostadspolitiska stöden.

De stöd som omfattas är:

  • investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande,
  • stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden,
  • stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden,
  • stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder och
  • statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande.

Riksdagens beslut innebär att inga nya ansökningar om stöd kommer att beviljas efter den 31 december 2018. Den som innan årsskiftet 2018/2019 har fått beslut om stöd kommer inte påverkas. Om åtgärderna utförs enligt villkoren i beslutet om stöd kommer pengarna betalas ut som planerat.

För ytterligare information hänvisas till de myndigheter som ansvarar för administrationen av stöden, det vill säga länsstyrelserna vad gäller:

  • stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande, och
  • stöd för renovering och energieffektivisering,

och Boverket vad gäller:

  • stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden,
  • stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder, och
  • statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande.   

Mer information!

Källa: Regeringen.se


 Dela     Tillbaka  

Javisst, herr/fru branschminister!

2019-01-21

Efter den rekordlånga regeringsbildningen har statsminister Stefan Löfven nu presenterat sina ministrar. Slussen.biz reder ut vem som har ansvar för vad inom bygg-, energi- och miljöfrågorna.


Sotningsproblem i Luleå

2019-01-21

I höstas sa Luleå kommun upp avtalet med sin sotningsentreprenör som fått sin f-skattesedel indragen. Därefter följde problem med upphandling av en ny entreprenör och läget är nu akut, rapporterar upphandling24.se.


Nytt projekt sätter fokus på Östersjöns mikroplaster

2019-01-21

Ett nytt projekt sätter fokus på att öka kunskapen om och minska mikroplastskräpet i Östersjön.


Polisanmälan för otillåten saltning i vattenskyddsområde

2019-01-18

Åre kommun polisanmäler Trafikverket för otillåten saltning i ett vattenskyddsområde, rapporterar Sveriges Radio P4 Jämtland.


Fabege bygger Sveriges första nollenergi-hotell

2019-01-17

I Arenastaden i Solna bygger Fabege Sveriges första nollenergi-hotell. Genom 21 stycken borrhål för geoenergi samt totalt nästan 2 500 kvm solceller på fasad och tak kommer det produceras mer energi än vad som kommer förbrukas i fastighetsenergi.


Stark värmepumpförsäljning

2019-01-16

Sista kvartalet 2018 ökade försäljningen inom alla värmepumpsegment. Totalt ökade försäljningen med 11% jämfört med 2017. 2018 ökade försäljningen med 7% jämfört med helåret 2017. Detta enligt statistik från Svenska Kyl & Värmepumpföreningeng.


Forskning inom arbetsmiljö och hälsa

2019-01-11

Badrum för alla – nydanande lösningar för hållbar arbetsmiljö och brukarautonomi och 10 år med Bas-P och Bas-U – hur kan deras effektivitet öka och byggarbetsmiljön bli säkrare? Det är två av de projekt som får ta del av AFA Försäkrings anslag.


Riksrevisionen granskar stöd

2019-01-11

Riksrevisionen granskar nu om statens stöd till renovering och energieffektivisering i socioekonomiskt utsatta områden har fungerat som det var tänkt.


Högsta elpriserna sedan 2010

2019-01-10

Det genomsnittliga priset på elbörsen Nord Pool Spot – det så kallade systempriset – blev 45 öre/kWh år 2018. Det är en ökning med knappt 17 öre jämfört med 2017, motsvarande nästan 60 procent.


Stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande

2019-01-10

Boverket har beviljat drygt 140 miljoner kronor till 60 projekt som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan.