Regeringsinformation om riksdagsbeslut

2018-12-19 Slussen Building Services

Riksdagen har, i samband med beslut om statens budget för 2019, beslutat att avveckla vissa av de bostadspolitiska stöden.

De stöd som omfattas är:

  • investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande,
  • stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden,
  • stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden,
  • stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder och
  • statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande.

Riksdagens beslut innebär att inga nya ansökningar om stöd kommer att beviljas efter den 31 december 2018. Den som innan årsskiftet 2018/2019 har fått beslut om stöd kommer inte påverkas. Om åtgärderna utförs enligt villkoren i beslutet om stöd kommer pengarna betalas ut som planerat.

För ytterligare information hänvisas till de myndigheter som ansvarar för administrationen av stöden, det vill säga länsstyrelserna vad gäller:

  • stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande, och
  • stöd för renovering och energieffektivisering,

och Boverket vad gäller:

  • stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden,
  • stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder, och
  • statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande.   

Mer information!

Källa: Regeringen.se


 Dela     Tillbaka  

Stort intresse för Stockholms VA-utveckling

2019-03-26

Slussen.biz fanns på plats, tillsammans med inte mindre än 3500 besökare, när Stockholm Vatten och Avfall bjöd in till öppet hus i Henriksdals reningsverk.


Nytt API för energideklarationer

2019-03-26

Boverket har utvecklat ett API som ger tillgång till uppgifter från energideklarationsregistret. Det är samma uppgifter som redan nu är sökbara och kan nås på Boverkets webbplats för energideklarationer.


Nu kartläggs västeråsarnas inställning till energifrågor

2019-03-25

I dagarna har forskare och studenter vid Mälardalens högskola (MDH) genomfört en storsatsning för att kartlägga villaägares beteende och inställning till energi- och klimatfrågor.


Branschen är enig – moderna byggregler för brandskydd behövs

2019-03-21

Den 5 mars träffade Sveriges fyra största intresseorganisationer inom brandskydd Kommittén för modernare byggregler. Gemensamt överlämnades utredningen med lösningsförslag till hur Sverige kan få moderna byggregler för brandskydd.


Ny skrift om God innemiljö i skolor från SKL

2019-03-21

Sveriges kommuner och landsting, SKL, presenterar skriften God innemiljö - faktorer som påverkar inomhusmiljön i våra skolor.


Fastighetsägarna har överlämnat färdplan till regeringen

2019-03-21

Branschorganisationen Fastighetsägarna har lämnat över sin färdplan för uppvärmning till regeringen.


Mest mikroplaster i tillflöden

2019-03-21

Det är mest mikroplaster i tillflöden. Det visar första studien av de stora svenska sjöarna.


Positiv utveckling för kylinstallationer 2018

2019-03-20

Vårens konjunkturrapport från Industrifakta har just släppts. 2018 beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer i Sverige ha uppgått till strax över 9 miljarder kronor. Utfallet innebär en ökning med drygt 5 procent jämfört med 2017.


Utvärdering av onlinesensorer för detektion av föroreningar

2019-03-19

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Elektronisk tunga och andra onlinesensorer för detektion av föroreningar i dricksvattennätet – en utvärdering.


Ny rapport om Klimatbedömningsmetoder

2019-03-19

LÅGAN, som är en samarbetsorganisation i byggbranschen, släpper en ny rapport om klimatbedömningsmetoder.