124 miljoner ska bidra till framtidens energisystem

2018-12-19 Slussen Building Services

Ammoniak som förnybart bränsle och genusanalys med fokus på män i energisektorn – det är några av de projekt som ska ge viktiga kunskaper som har betydelse när framtidens energisystem utvecklas. Tjugosex projekt får nu dela på cirka 124 mkr.

– Vi är glada att så många bra projekt sökt stöd inom Energimyndighetens utlysning Energiriktad grundforskning 2018. Speciellt glada är vi att vi från och med årets utlysning, förutom naturvetenskapliga och teknikvetenskapliga projekt, även bjuder in och finansierar projekt inom samhällsvetenskap och humaniora, säger Rémy Kolessar, avdelningschef för forskning och innovation på Energimyndigheten.

Projekten inom energiriktad grundforskning spänner över ett brett fält av energifrågor, från nanoforskning med tillämpningar inom solceller, batterier och belysning till biologisk forskning som kan leda till nya förnybara drivmedel.

Om Energiriktad grundforskning

Energimyndigheten har finansierat grundforskningsprojekt inom energiområdet sedan 2006. Utlysningarna genomförs i samverkan med Vetenskapsrådet. En nyhet för 2018 är att utlysningen förutom projekt inom naturvetenskap och teknikvetenskap även välkomnade projekt inom samhällsvetenskap och humaniora.

Forskningsprojekten inom utlysningen ska, förutom att vara av hög vetenskaplig kvalitet, ha mycket god potential att bidra till energiomställningen. Projekten ska bidra med kunskap för ökad förståelse av och/eller lösningar för att möta avgörande utmaningar för utvecklingen av:

  • ett helt förnybart energisystem,
  • ett resurseffektivt samhälle,
  • ett flexibelt och robust energisystem,
  • samspel i energisystemet.

Lista över beviljade projekt!

Källa: Energimyndigheten


 Dela     Tillbaka  

Stort intresse för Stockholms VA-utveckling

2019-03-26

Slussen.biz fanns på plats, tillsammans med inte mindre än 3500 besökare, när Stockholm Vatten och Avfall bjöd in till öppet hus i Henriksdals reningsverk.


Nytt API för energideklarationer

2019-03-26

Boverket har utvecklat ett API som ger tillgång till uppgifter från energideklarationsregistret. Det är samma uppgifter som redan nu är sökbara och kan nås på Boverkets webbplats för energideklarationer.


Nu kartläggs västeråsarnas inställning till energifrågor

2019-03-25

I dagarna har forskare och studenter vid Mälardalens högskola (MDH) genomfört en storsatsning för att kartlägga villaägares beteende och inställning till energi- och klimatfrågor.


Branschen är enig – moderna byggregler för brandskydd behövs

2019-03-21

Den 5 mars träffade Sveriges fyra största intresseorganisationer inom brandskydd Kommittén för modernare byggregler. Gemensamt överlämnades utredningen med lösningsförslag till hur Sverige kan få moderna byggregler för brandskydd.


Ny skrift om God innemiljö i skolor från SKL

2019-03-21

Sveriges kommuner och landsting, SKL, presenterar skriften God innemiljö - faktorer som påverkar inomhusmiljön i våra skolor.


Fastighetsägarna har överlämnat färdplan till regeringen

2019-03-21

Branschorganisationen Fastighetsägarna har lämnat över sin färdplan för uppvärmning till regeringen.


Mest mikroplaster i tillflöden

2019-03-21

Det är mest mikroplaster i tillflöden. Det visar första studien av de stora svenska sjöarna.


Positiv utveckling för kylinstallationer 2018

2019-03-20

Vårens konjunkturrapport från Industrifakta har just släppts. 2018 beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer i Sverige ha uppgått till strax över 9 miljarder kronor. Utfallet innebär en ökning med drygt 5 procent jämfört med 2017.


Utvärdering av onlinesensorer för detektion av föroreningar

2019-03-19

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Elektronisk tunga och andra onlinesensorer för detektion av föroreningar i dricksvattennätet – en utvärdering.


Ny rapport om Klimatbedömningsmetoder

2019-03-19

LÅGAN, som är en samarbetsorganisation i byggbranschen, släpper en ny rapport om klimatbedömningsmetoder.