Nytt projekt sätter fokus på Östersjöns mikroplaster

2019-01-21 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/mikroplast.jpgMarin nedskräpning är ett av vår tids största miljöproblem och plast är ett av de vanligaste sortens skräp i haven. FanpLESStic är ett nytt projekt, som ska arbeta med att förebygga och förhindra utsläpp av mikroplaster. Foto: Pixabay

Nytt projekt sätter fokus på att öka kunskapen om och minska mikroplastskräpet i Östersjön. Det nya projektet kommer handla ökad kunskap om spridningsvägar och källor genom mätningar i olika flöden i samhället, samt kostnadseffektiva metoder att minska mikroplast.

Marin nedskräpning är ett av vår tids största miljöproblem och plast är ett av de vanligaste sortens skräp i haven. FanpLESStic är ett nytt projekt, som ska arbeta med att förebygga och förhindra utsläpp av mikroplaster innan de släpps ut i vattendrag och hav. Mikroplast innebär plastpartiklar som är mindre än 5 mm i storlek.

- Det är ett spännande projekt som spänner från kunskap till teknik och beslutsfattande. Vi hoppas att det ska kunna ge konkret nytta för en oerhört viktig marin miljö: Östersjön. Vattnet har inga gränser och därför är det extra viktigt att vi gör det tillsammans med våra kollegor i Östersjöländerna, säger Marinette Hagman, vice forskningschef på Sweden Water Research.

Projektet har tre fokusområden: 
• ökad kunskap om var mikroplaster kommer ifrån och hur de rör sig, 
• utvärdering av teknik, som kan minska mikroplast eller minska läckage av mikroplast innan de når vattendrag,
• öka kunskap och engagemang hos beslutsfattare genom förslag om hur man kan implementera kostnadseffektiva metoder för att minska mikroplast.

- Vi vet idag inte speciellt mycket om mikroplast. För att kunna göra tillförlitliga analyser av hur mycket mikroplast det finns i vattnet så behöver vi standardisera våra mätmetoder. Utan det är det svårt att fastställa hur mycket plast det finns i miljön, var den kommer ifrån eller hur vi ska arbeta för att minska den, säger Marinette Hagman.

Om projektet
• FanpLESStic projektet omfattar åtta länder med kust mot Östersjön: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Polen, Litauen, Lettland och Ryssland. 
• Totalbudget är 2 968 068,80 euro, ca 30 miljoner SEK, och är finansierat av EU Interreg, samt även Naturvårdsverket för de svenska parterna Sweden Water Research och Luleå Tekniska Universitet. 
• Projektet pågår från 1 januari 2019 till 30 juni 2021 och koordineras av forskningsbolaget Sweden Water Research, projektledare är Carina Svensson med lång erfarenhet av internationella projekt.

Vad ska FanpLESStic göra?
1. Utveckla en modell för kartläggning och visualisering av hur mikroplaster uppkommer och rör sig för att bättre förstå hur de transporterar sig .
2. Pilotstudier för att ta fram ny teknik i) för filtrering av mikroplaster; ii) hållbara lösningar för dränering och borttagning av mikroplaster; och iii) avlägsna mikroplaster från dagvatten.
3. Utarbeta förslag till innovativ politisk styrning och öka engagemang bland olika samhällsaktörer för implementering av mer kostnadseffektiva metoder för borttagning av mikroplaster i lokalt förankrade förslag/arbetsplaner för varje projektpartner/region.

Källa: Sweden Water Research


 Dela     Tillbaka  

And the nominees are....

2019-04-26

Fyra företag/organisationer är nominerade till årets upplaga av Stora Inneklimatpriset. Prisutdelningen sker på Inneklimatgalan i Stockholm den 16 maj,


SABO blir Sveriges Allmännytta

2019-04-25

SABO byter namn och heter nu Sveriges Allmännytta. Detta för att bli tydligare och för att kunna nå ut i samhällsdebatten.


Stora hälsorisker för anställda på nagelsalonger

2019-04-17

Det finns stora brister i arbetsmiljön, bland annat gällande ventilation, för anställda på nagelsalonger. Det visar kontroller som Arbetsmiljöverket genomfört enligt sr.se.


Risk för böter för osund ventilationsmarknadsföring

2019-04-16

Det är företag i Östersund som ringer runt till privatpersoner och marknadsför rengöring av ventilationskanaler under förespeglingen att det är ett krav från kommunen kan bryta mot marknadsföringslagen och riskera höga böter, rapporterar sr.se.


Försäljningsökning för värmepumpar

2019-04-15

Första kvartalet 2019 börjar som 2018 avslutades, med positiva försäljningssiffror för luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar. Totalt ökade försäljningen 5 procent jämfört med föregående år, enligt SKVP:s försäljningsstatistik.


Årsmöte i dubbelt jubilerande förening

2019-04-15

Som vi tidigare rapporterat fanns Slussen.biz på plats när Energi- och Miljötekniska Föreningen höll årsmöte på Sveriges VVS-Museum i Stockholm. Här följer ett mer utförligt referat.


Avanti för gemensam borrorganisation

2019-04-12

Branschorganisationen Avanti röstade, under sin föreningsstämma, enhälligt för en sammanslagning med kollegorna i Geotec.


ExpoStyr fortsatte i samma anda

2019-04-12

Som vi tidigare rapporterat var premiären av ExpoStyr i Norrköping lyckad, och veckan fortsatte i samma anda med besök i Örebro och Göteborg.


Ny ordförande i Energi- och Miljötekniska Föreningen

2019-04-11

Harry Swartz period som ordförande är slut och in träder Göran Werner från WSP.


Lyckad premiär för ExpoStyr i Peking

2019-04-09

Det blev en lyckad premiär för Slussen.biz nya satsning, ExpoStyr, vars jungfrufärd gick till Norrköping. Där tog drygt 60 besökare chansen att ta del av lösningar inom området fastighetsautomation.