Årets YH-utbildningar klara

2019-01-29 Slussen Building Services

Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2019.

Expansionen fortsätter

Med de beslut som myndigheten presenterar idag tas det andra stora steget i den historiska expansionen av yrkeshögskolan. Till 2022 kommer antalet årsplatser öka med ca 45 procent, från ca 30 000 till 44 000 årsplatser. Antalet studerande förväntas växa från dagens 50 000 till 70 000 studerande.

Idag presenterar vi resultatet i den ansökningsomgång som stängde hösten 2018. Av de totalt 1 105 inkomna ansökningarna om att bedriva YH-utbildning har myndigheten beviljat 496. Det innebär en beviljandegrad på 45%, den högsta någonsin. Sett till antalet nya utbildningsplatser rör det sig om 14 171 med start redan 2019.

Ökning inom alla utbildningsområden

I denna ansökningsomgång har myndigheten valt att prioritera tre utbildningsområden, Samhällsbyggnad och byggteknik, Teknik och tillverkning och Data/IT. Samtidigt som alla 16 utbildningsområden beviljas fler platser är Data/IT det område som ökar allra mest. Av de nya utbildningar som presenteras idag är så många som var femte inom Data/IT. Det innebär mer än 3000 nya utbildningsplatser med start redan 2019 och en total ökning på med närmare 8000 platser. Ökningen gör att Data/IT nu är det fjärde största utbildningsområdet inom yrkeshögskolan.

Fungerande kompetensförsörjning i hela landet

Myndigheten eftersträvar en väl fungerande kompetensförsörjning i hela landet. Därför har en viktig utgångspunkt i denna ansökningsgång varit att koncentrationen till storstadsregionerna inte bör öka jämfört med dagens nivåer.

Antalet utbildningsplatser ökar i nästan alla län och den största procentuella förändringen sker i Västerbottens län och Kronobergs län där ökningen är över 35%.

Dessutom fortsätter andelen distansutbildningar inom yrkeshögskolan att öka. Närmare en fjärdedel av de utbildningar som beviljats kommer att ges på distans.

Bättre långsiktighet

Yrkeshögskolan är en flexibel och föränderlig utbildningsform som ständigt prövar utbudet mot arbetslivets efterfrågan. För att stärka långsiktigheten och kvaliteten hos våra utbildningsanordnare är det samtidigt viktigt med ett mer förutsägbart system där utbildningarna beviljas fler omgångar än tidigare. Utvecklingen på detta område fortsätter att gå åt rätt håll och med de beslut som nu är fattade har andelen utbildningar som beviljats tre omgångar ökat med 10 procentenheter, och andelen som endast beviljas två omgångar har minskat med 9 procentenheter.

Här hittar du mer information om resultaten i årets ansökningsomgång

Beviljade utbildningar sorterade efter län och kommun (excel)

Beviljade utbildningar sorterade efter utbildningsområde och utbildningsnamn (excel Samhällsbyggnad och teknik från rad 794)

Beslut för samtliga ansökningar sorterade efter utbildningsområde och utbildningsnamn (excel)

Översikt över beviljade utbildningar per län


 Dela     Tillbaka  

Slussen.biz krönikör nominerad till prestigefyllt pris

2019-08-21

Energikontor Norr har nominerat solpionjären Lars Andrén till det ärofyllda Roger Léron-priset.


  Allmän

Bostadsbyggandet backar

2019-08-20

Ungefär 24 650 lägenheter började byggas under första halvåret 2019, visar preliminär statistik. Det är en minskning med cirka 12 procent jämfört med samma period 2018, då 27 966 lägenheter påbörjades.


  Allmän Utbildning & FoU

Stopp för PFAS-utsläpp i Vättern

2019-08-20

Regeringen stoppar den planerade dräneringen av Karlborgs flygplats. En dränerings som skulle lett till utsläpp av PFAS-förorenat vatten i dricksvattentäkten, rapporterar sydnarkenytt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ord mot ord i VA-konflikt

2019-08-20

En fastighetsägare i Norrtälje kommun som installerat ett enskilt VA-system fick tre månader senare veta att kommunalt VA kommer installeras för över 300 000 kronor. Nu står ord mot ord vad det gäller informationen från kommunen, rapporterar sr.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Forskningsanslag till kulturhistorisk bebyggelse

2019-08-20

Energimyndigheten satsar 50 miljoner kronor på forskning om energianvändning i kulturhistoriskt värdefulla byggnader och byggnadsmiljöer.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Ny VA-projekthandbok från Svenskt Vatten

2019-08-16

Svenskt Vatten presenterar Projekthandboken VA.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Seminarium om avloppsvärmeväxlare

2019-08-16

Sustainable Innovation och Roland Jonsson, WSP, bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium kring avloppsvärmeväxling som en del av energieffektiviseringen.


  Värme Utbildning & FoU

Inskränkning av verksamhetsområde för allmän VA-försörjning

2019-08-15

Svenskt Vatten presenterar rapporten Inskränkning av verksamhetsområde för allmän VA-försörjning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Färgämnen och virus skapar nytt material för vattenrening

2019-08-15

Ett forskningsteam från Aalto University i Finland har utvecklat en ny strategi för att skapa virusbaserade material för katalysering som kan användas bland annat vid vattenrening.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Start för tekniktävlingen för ventilationslösningar

2019-08-14

Veckan före midsommar fattade Energimyndigheten beslutet om att finansiera tekniktävlingen för ventilationslösningar i energieffektiva flerbostadshus. Det innebär att tävlingen kan starta i slutet av augusti.


  Ventilation Utbildning & FoU