Årets YH-utbildningar klara

2019-01-29 Slussen Building Services

Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2019.

Expansionen fortsätter

Med de beslut som myndigheten presenterar idag tas det andra stora steget i den historiska expansionen av yrkeshögskolan. Till 2022 kommer antalet årsplatser öka med ca 45 procent, från ca 30 000 till 44 000 årsplatser. Antalet studerande förväntas växa från dagens 50 000 till 70 000 studerande.

Idag presenterar vi resultatet i den ansökningsomgång som stängde hösten 2018. Av de totalt 1 105 inkomna ansökningarna om att bedriva YH-utbildning har myndigheten beviljat 496. Det innebär en beviljandegrad på 45%, den högsta någonsin. Sett till antalet nya utbildningsplatser rör det sig om 14 171 med start redan 2019.

Ökning inom alla utbildningsområden

I denna ansökningsomgång har myndigheten valt att prioritera tre utbildningsområden, Samhällsbyggnad och byggteknik, Teknik och tillverkning och Data/IT. Samtidigt som alla 16 utbildningsområden beviljas fler platser är Data/IT det område som ökar allra mest. Av de nya utbildningar som presenteras idag är så många som var femte inom Data/IT. Det innebär mer än 3000 nya utbildningsplatser med start redan 2019 och en total ökning på med närmare 8000 platser. Ökningen gör att Data/IT nu är det fjärde största utbildningsområdet inom yrkeshögskolan.

Fungerande kompetensförsörjning i hela landet

Myndigheten eftersträvar en väl fungerande kompetensförsörjning i hela landet. Därför har en viktig utgångspunkt i denna ansökningsgång varit att koncentrationen till storstadsregionerna inte bör öka jämfört med dagens nivåer.

Antalet utbildningsplatser ökar i nästan alla län och den största procentuella förändringen sker i Västerbottens län och Kronobergs län där ökningen är över 35%.

Dessutom fortsätter andelen distansutbildningar inom yrkeshögskolan att öka. Närmare en fjärdedel av de utbildningar som beviljats kommer att ges på distans.

Bättre långsiktighet

Yrkeshögskolan är en flexibel och föränderlig utbildningsform som ständigt prövar utbudet mot arbetslivets efterfrågan. För att stärka långsiktigheten och kvaliteten hos våra utbildningsanordnare är det samtidigt viktigt med ett mer förutsägbart system där utbildningarna beviljas fler omgångar än tidigare. Utvecklingen på detta område fortsätter att gå åt rätt håll och med de beslut som nu är fattade har andelen utbildningar som beviljats tre omgångar ökat med 10 procentenheter, och andelen som endast beviljas två omgångar har minskat med 9 procentenheter.

Här hittar du mer information om resultaten i årets ansökningsomgång

Beviljade utbildningar sorterade efter län och kommun (excel)

Beviljade utbildningar sorterade efter utbildningsområde och utbildningsnamn (excel Samhällsbyggnad och teknik från rad 794)

Beslut för samtliga ansökningar sorterade efter utbildningsområde och utbildningsnamn (excel)

Översikt över beviljade utbildningar per län


 Dela     Tillbaka  

Vem är din vinnare?

2019-02-22

Vilket företag/organisation vill du se som vinnare av Stora Inneklimatpriset under Inneklimatgalan på Münchenbryggeriet 16 maj? Missa inte att lämna ditt förslag senast 1 april.


53 000 lägenheter påbörjades under 2018

2019-02-20

Preliminär statistik visar att det påbörjades nybyggnation av cirka 53 000 lägenheter under 2018. Det är 16 procent färre lägenheter jämfört med 2017 då 62 879 lägenheter började byggas.


Boverket vägleder byggherrar om livscykelanalyser

2019-02-20

Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram en vägledning för att göra livscykelanalyser (LCA) av byggnader. Med hjälp av en livscykelanalys i tidigt skede har du störst möjlighet att minska miljöpåverkan.


Ny krönikör på Slussen.biz

2019-02-15

Slussen.biz är glada att ha knutit energiprofilen Lars Andrén till sig som krönikör. I en månatlig krönika kommer han bjuda Slussen.biz läsare på intryck, insikter och åsikter om ett aktuellt ämne. Vem är då Slussen.biz nye krönikör?


Avlopp & Kretsloppspriset 2019 till Mälarenergi

2019-02-15

Vinnare av Avlopp & Kretsloppspriset 2019 är Mälarenergi för nytänkande vid avloppsutbyggnad i Munga, norr om Västerås. Priset delas ut på den årliga konferensen Vatten Avlopp Kretslopp den 14 mars på Hotel Tylösand.


Hur ser det ut i de skånska elnäten?

2019-02-15

Energikontoret Skåne har släppt rapporten Stabilisera de lokala elnäten – effekthantering.


Nu finns Energiläget i siffror 2019

2019-02-15

Nu finns en årlig statistiksamling med översikt av den svenska energistatistiken. Energiläget i siffror 2019 innehåller även viss data ända från 70-talet.


VD-skifte hos Svenska Rörgrossistföreningen VVS

2019-02-14

Joacim Nordh tillträder som VD hos Svenska Rörgrossistföreningen VVS i samband med att Mats Rosman lämnar för pension.


Stor besparingspotential efter genomförd miljöstudier

2019-02-14

En utvärdering av stödet miljöstudier visar att de företag som ansökt och gjort en miljöstudie varit nöjda och fått bra genomförda studier med konkreta förslag på hur de ska gå vidare inför en investering i energieffektiva lösningar.


Kyl- och frysdiskar får energikrav

2019-02-13

I slutet av januari tog EU beslut om nya ekodesignkrav för kyl- och frysdiskar i handeln samt för svetsutrustning.