Årets YH-utbildningar klara

2019-01-29 Slussen Building Services

Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2019.

Expansionen fortsätter

Med de beslut som myndigheten presenterar idag tas det andra stora steget i den historiska expansionen av yrkeshögskolan. Till 2022 kommer antalet årsplatser öka med ca 45 procent, från ca 30 000 till 44 000 årsplatser. Antalet studerande förväntas växa från dagens 50 000 till 70 000 studerande.

Idag presenterar vi resultatet i den ansökningsomgång som stängde hösten 2018. Av de totalt 1 105 inkomna ansökningarna om att bedriva YH-utbildning har myndigheten beviljat 496. Det innebär en beviljandegrad på 45%, den högsta någonsin. Sett till antalet nya utbildningsplatser rör det sig om 14 171 med start redan 2019.

Ökning inom alla utbildningsområden

I denna ansökningsomgång har myndigheten valt att prioritera tre utbildningsområden, Samhällsbyggnad och byggteknik, Teknik och tillverkning och Data/IT. Samtidigt som alla 16 utbildningsområden beviljas fler platser är Data/IT det område som ökar allra mest. Av de nya utbildningar som presenteras idag är så många som var femte inom Data/IT. Det innebär mer än 3000 nya utbildningsplatser med start redan 2019 och en total ökning på med närmare 8000 platser. Ökningen gör att Data/IT nu är det fjärde största utbildningsområdet inom yrkeshögskolan.

Fungerande kompetensförsörjning i hela landet

Myndigheten eftersträvar en väl fungerande kompetensförsörjning i hela landet. Därför har en viktig utgångspunkt i denna ansökningsgång varit att koncentrationen till storstadsregionerna inte bör öka jämfört med dagens nivåer.

Antalet utbildningsplatser ökar i nästan alla län och den största procentuella förändringen sker i Västerbottens län och Kronobergs län där ökningen är över 35%.

Dessutom fortsätter andelen distansutbildningar inom yrkeshögskolan att öka. Närmare en fjärdedel av de utbildningar som beviljats kommer att ges på distans.

Bättre långsiktighet

Yrkeshögskolan är en flexibel och föränderlig utbildningsform som ständigt prövar utbudet mot arbetslivets efterfrågan. För att stärka långsiktigheten och kvaliteten hos våra utbildningsanordnare är det samtidigt viktigt med ett mer förutsägbart system där utbildningarna beviljas fler omgångar än tidigare. Utvecklingen på detta område fortsätter att gå åt rätt håll och med de beslut som nu är fattade har andelen utbildningar som beviljats tre omgångar ökat med 10 procentenheter, och andelen som endast beviljas två omgångar har minskat med 9 procentenheter.

Här hittar du mer information om resultaten i årets ansökningsomgång

Beviljade utbildningar sorterade efter län och kommun (excel)

Beviljade utbildningar sorterade efter utbildningsområde och utbildningsnamn (excel Samhällsbyggnad och teknik från rad 794)

Beslut för samtliga ansökningar sorterade efter utbildningsområde och utbildningsnamn (excel)

Översikt över beviljade utbildningar per län


 Dela     Tillbaka  

Stora hälsorisker för anställda på nagelsalonger

2019-04-17

Det finns stora brister i arbetsmiljön, bland annat gällande ventilation, för anställda på nagelsalonger. Det visar kontroller som Arbetsmiljöverket genomfört enligt sr.se.


Risk för böter för osund ventilationsmarknadsföring

2019-04-16

Det är företag i Östersund som ringer runt till privatpersoner och marknadsför rengöring av ventilationskanaler under förespeglingen att det är ett krav från kommunen kan bryta mot marknadsföringslagen och riskera höga böter, rapporterar sr.se.


Försäljningsökning för värmepumpar

2019-04-15

Första kvartalet 2019 börjar som 2018 avslutades, med positiva försäljningssiffror för luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar. Totalt ökade försäljningen 5 procent jämfört med föregående år, enligt SKVP:s försäljningsstatistik.


Årsmöte i dubbelt jubilerande förening

2019-04-15

Som vi tidigare rapporterat fanns Slussen.biz på plats när Energi- och Miljötekniska Föreningen höll årsmöte på Sveriges VVS-Museum i Stockholm. Här följer ett mer utförligt referat.


Avanti för gemensam borrorganisation

2019-04-12

Branschorganisationen Avanti röstade, under sin föreningsstämma, enhälligt för en sammanslagning med kollegorna i Geotec.


ExpoStyr fortsatte i samma anda

2019-04-12

Som vi tidigare rapporterat var premiären av ExpoStyr i Norrköping lyckad, och veckan fortsatte i samma anda med besök i Örebro och Göteborg.


Ny ordförande i Energi- och Miljötekniska Föreningen

2019-04-11

Harry Swartz period som ordförande är slut och in träder Göran Werner från WSP.


Lyckad premiär för ExpoStyr i Peking

2019-04-09

Det blev en lyckad premiär för Slussen.biz nya satsning, ExpoStyr, vars jungfrufärd gick till Norrköping. Där tog drygt 60 besökare chansen att ta del av lösningar inom området fastighetsautomation.


Vanligt med konflikter kring vattenskyddsområden

2019-04-08

Radioprogrammet Kaliber fortsätter sin rapportering kring dricksvattnets säkerhet och tar nu upp de konflikter som uppstår kring vattenskyddsområden.


Fortsatt stöd till solceller

2019-04-08

300 miljoner kronor avsätts för stöd till solceller i vårändringsbudgeten. Det möjliggör att investeringsstödet till solceller kan lämnas till betydligt fler projekt än tidigare.