Brexit får konsekvenser för byggproduktområdet

2019-02-08 Slussen Building Services

Enligt den plan som finns kommer Storbritannien att lämna EU natten mellan den 29 och 30 mars 2019. Det är osäkert om utträdet kommer att ske avtalslöst, en så kallad hård Brexit.

En hård Brexit kan komma att påverka ekonomiska aktörer som tillverkar byggprodukter eller som handlar med byggprodukter från Storbritannien. Exempel på sådana konsekvenser beskrivs nedan.

Observera att förhandlingar pågår och att förutsättningarna kan komma att förändras. Denna nyhet är baserad på den information som finns tillgänglig 6 februari 2019.

Distributörer blir importörer

Den som köper byggprodukter i ett EU-land och säljer inom Sverige definieras som distributör. Den som köper byggprodukter från Storbritannien och säljer dem i Sverige ska efter Brexit definieras som importör och ska uppfylla motsvarande skyldigheter.

Tillverkare

Tillverkare och importörer som är etablerade i Storbritannien ses inte längre som ekonomiska aktörer etablerade i unionen. Dock gäller samma krav som tidigare på prestandadeklaration och CE-märkning för de produkter som tillverkas i Storbritannien och sätts på den europeiska inre marknaden.

Anmälda organ måste finnas inom EU

Brittiska anmälda organ förlorar sin status som anmälda organ, vilket innebär att tillverkare inom unionen som anlitat brittiska anmälda organ behöver vända sig till anmälda organ i annat EU-land, exempelvis Sverige.

Tillverkare av byggprodukter som är föremål för system 1+, 1 eller 2+ för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda måste säkerställa att de har intyg från ett anmält organ i ett EU-land för de produkter som släpps ut på marknaden efter Storbritanniens utträde.

Byggprodukter som redan satts på marknaden

Byggprodukter som är tillverkade i Storbritannien och som lagligen satts på marknaden före Storbritanniens utträde ur EU får fortsättningsvis tillhandahållas på den inre marknaden.

Om länkarna i "Relaterad information"

EU-kommissionens information till berörda aktörer beskriver förändringarna för tillverkare, distributörer, importörer och anmälda organ. Dokumentet är på svenska.

EU-kommissionens så kallade position paper om varor som redan satts på marknaden beskriver hur dessa ska hanteras. Dokumentet är på engelska.

Regeringen ger allmänna beskrivningar av förväntade förändringar inom många olika områden.

Swedac beskriver i sin rapport om hur varuområdet generellt påverkas. Observera att terminologin inom varuområdet ibland skiljer sig från terminologin inom byggproduktområdet.

Källa: Boverket


 Dela     Tillbaka  

Stora hälsorisker för anställda på nagelsalonger

2019-04-17

Det finns stora brister i arbetsmiljön, bland annat gällande ventilation, för anställda på nagelsalonger. Det visar kontroller som Arbetsmiljöverket genomfört enligt sr.se.


Risk för böter för osund ventilationsmarknadsföring

2019-04-16

Det är företag i Östersund som ringer runt till privatpersoner och marknadsför rengöring av ventilationskanaler under förespeglingen att det är ett krav från kommunen kan bryta mot marknadsföringslagen och riskera höga böter, rapporterar sr.se.


Försäljningsökning för värmepumpar

2019-04-15

Första kvartalet 2019 börjar som 2018 avslutades, med positiva försäljningssiffror för luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar. Totalt ökade försäljningen 5 procent jämfört med föregående år, enligt SKVP:s försäljningsstatistik.


Årsmöte i dubbelt jubilerande förening

2019-04-15

Som vi tidigare rapporterat fanns Slussen.biz på plats när Energi- och Miljötekniska Föreningen höll årsmöte på Sveriges VVS-Museum i Stockholm. Här följer ett mer utförligt referat.


Avanti för gemensam borrorganisation

2019-04-12

Branschorganisationen Avanti röstade, under sin föreningsstämma, enhälligt för en sammanslagning med kollegorna i Geotec.


ExpoStyr fortsatte i samma anda

2019-04-12

Som vi tidigare rapporterat var premiären av ExpoStyr i Norrköping lyckad, och veckan fortsatte i samma anda med besök i Örebro och Göteborg.


Ny ordförande i Energi- och Miljötekniska Föreningen

2019-04-11

Harry Swartz period som ordförande är slut och in träder Göran Werner från WSP.


Lyckad premiär för ExpoStyr i Peking

2019-04-09

Det blev en lyckad premiär för Slussen.biz nya satsning, ExpoStyr, vars jungfrufärd gick till Norrköping. Där tog drygt 60 besökare chansen att ta del av lösningar inom området fastighetsautomation.


Vanligt med konflikter kring vattenskyddsområden

2019-04-08

Radioprogrammet Kaliber fortsätter sin rapportering kring dricksvattnets säkerhet och tar nu upp de konflikter som uppstår kring vattenskyddsområden.


Fortsatt stöd till solceller

2019-04-08

300 miljoner kronor avsätts för stöd till solceller i vårändringsbudgeten. Det möjliggör att investeringsstödet till solceller kan lämnas till betydligt fler projekt än tidigare.