ExpoStyr räknar ned...

2019-03-13 Slussen Building Services

9-11 april är det premiär för Slussen.biz nya satsning ExpoStyr. En ambulerande minimässa med fokus på styr- och reglerteknik som kommer att besöka Norrköping, Örebro och Göteborg under sin första turné.  I samarbete med Energi- och Miljötekniska föreningen bjuds besökarna också på spännande seminarier med koppling till styr- och reglerteknik. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/mikaele.png- Vi har har ju under 20 år arrangerat ExpoVent som åkt runt i landet med det senaste inom ventilation. Idag har ExpoVent syskonen ExpoVA och ExpoKyla. Nu blir det alltså tillökning med ExpoStyr som vi fick en förfrågan om att dra igång. Målgruppen för ExpoStyr är styrentreprenörer, styrkonsulter, fastighetsägare och förvaltare och syftet att de ska få direktkontakt med leverantören som ges möjlighet att presentera sina tekniska lösningar. Premiärturen av ExpoStyr samlar inte mindre än 18 utställare vilket innebär lapp på luckan när det gäller antalet utställare på Slussen.biz minimässor, säger en förväntansfull Mikael Ekberg som är vd för Slussen.biz. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/kenta.jpgKent Askervall, National Key Account Manager på Siemens, var den som tog initiativet till uppstartandet av ExpoStyr. 
- Vi är ett antal styrleverantörer som ställer ut på ExpoVent, där majoriteten av besökarna inte sysslar så jättemycket specifikt med styr- och regler. Jag kände att det saknas ett riktigt forum specifikt för styr- och reglernischen och pratade ihop mig med några av de andra leverantörerna som höll med. Därefter ställde vi frågan till Slussen.biz om det inte skulle vara aktuellt att dra igång en turné inom just styr och regler. Sedan har vi hjälpts åt på vägen för att få en så bra mässa som möjligt och jag känner att både leverantörer och presumtiva besökare har ett stort sug efter detta, så jag tycker förutsättningarna ser väldigt bra ut. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/sellin.pngUnder turnédagarna i Norrköping, Örebro och Göteborg bjuds åhörarna, i samarbete med Energi- och Miljötekniska föreningen, på aktuella föredrag om den senaste styrtekniken och frågor kopplade till dessa. I Örebro är det Johan Sellin från Futurum Fastigheter, som ansvarar för driften av skolor, förskolor och brandstationer i Örebro stad, som bjuder på en föreläsning om hur man med hjälp av självlärande funktioner kan kapa mantimmar och spara energi. 
- Idag mäter man väldigt i mycket i fastigheterna och mycket tid för driftpersonalen går åt till att analysera mätdata framför datorn. Framtidens styrsystem kommer själv kunna agera utifrån mätdatan och driftpersonalen ges mer tid att vara ute fysiskt i fastigheterna. Det är detta jag tänkte bjuda besökarna på ExpoStyr på tankar och erfarenheter kring. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/kickan.pngChristina Andersson, som är projektledare för Slussen.biz Expokoncept, kommer naturligtvis finnas på plats och ta hand om utställare, föreläsare och inte minst besökare under ExpoStyrs premiärtur. 
- Det är alltid lite extra pirrigt när det är ett helt nytt Expo som ska sjösättas, men det ska verkligen bli roligt att möta alla nya utställare och besökare.

Klicka här för mer information och anmälan!

 

Ulrik Hammarsträng

 

 


 Dela     Tillbaka  

Stort intresse för Stockholms VA-utveckling

2019-03-26

Slussen.biz fanns på plats, tillsammans med inte mindre än 3500 besökare, när Stockholm Vatten och Avfall bjöd in till öppet hus i Henriksdals reningsverk.


Nytt API för energideklarationer

2019-03-26

Boverket har utvecklat ett API som ger tillgång till uppgifter från energideklarationsregistret. Det är samma uppgifter som redan nu är sökbara och kan nås på Boverkets webbplats för energideklarationer.


Nu kartläggs västeråsarnas inställning till energifrågor

2019-03-25

I dagarna har forskare och studenter vid Mälardalens högskola (MDH) genomfört en storsatsning för att kartlägga villaägares beteende och inställning till energi- och klimatfrågor.


Branschen är enig – moderna byggregler för brandskydd behövs

2019-03-21

Den 5 mars träffade Sveriges fyra största intresseorganisationer inom brandskydd Kommittén för modernare byggregler. Gemensamt överlämnades utredningen med lösningsförslag till hur Sverige kan få moderna byggregler för brandskydd.


Ny skrift om God innemiljö i skolor från SKL

2019-03-21

Sveriges kommuner och landsting, SKL, presenterar skriften God innemiljö - faktorer som påverkar inomhusmiljön i våra skolor.


Fastighetsägarna har överlämnat färdplan till regeringen

2019-03-21

Branschorganisationen Fastighetsägarna har lämnat över sin färdplan för uppvärmning till regeringen.


Mest mikroplaster i tillflöden

2019-03-21

Det är mest mikroplaster i tillflöden. Det visar första studien av de stora svenska sjöarna.


Positiv utveckling för kylinstallationer 2018

2019-03-20

Vårens konjunkturrapport från Industrifakta har just släppts. 2018 beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer i Sverige ha uppgått till strax över 9 miljarder kronor. Utfallet innebär en ökning med drygt 5 procent jämfört med 2017.


Utvärdering av onlinesensorer för detektion av föroreningar

2019-03-19

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Elektronisk tunga och andra onlinesensorer för detektion av föroreningar i dricksvattennätet – en utvärdering.


Ny rapport om Klimatbedömningsmetoder

2019-03-19

LÅGAN, som är en samarbetsorganisation i byggbranschen, släpper en ny rapport om klimatbedömningsmetoder.