ExpoStyr räknar ned...

2019-03-13 Slussen Building Services

9-11 april är det premiär för Slussen.biz nya satsning ExpoStyr. En ambulerande minimässa med fokus på styr- och reglerteknik som kommer att besöka Norrköping, Örebro och Göteborg under sin första turné.  I samarbete med Energi- och Miljötekniska föreningen bjuds besökarna också på spännande seminarier med koppling till styr- och reglerteknik. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/mikaele.png- Vi har har ju under 20 år arrangerat ExpoVent som åkt runt i landet med det senaste inom ventilation. Idag har ExpoVent syskonen ExpoVA och ExpoKyla. Nu blir det alltså tillökning med ExpoStyr som vi fick en förfrågan om att dra igång. Målgruppen för ExpoStyr är styrentreprenörer, styrkonsulter, fastighetsägare och förvaltare och syftet att de ska få direktkontakt med leverantören som ges möjlighet att presentera sina tekniska lösningar. Premiärturen av ExpoStyr samlar inte mindre än 18 utställare vilket innebär lapp på luckan när det gäller antalet utställare på Slussen.biz minimässor, säger en förväntansfull Mikael Ekberg som är vd för Slussen.biz. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/kenta.jpgKent Askervall, National Key Account Manager på Siemens, var den som tog initiativet till uppstartandet av ExpoStyr. 
- Vi är ett antal styrleverantörer som ställer ut på ExpoVent, där majoriteten av besökarna inte sysslar så jättemycket specifikt med styr- och regler. Jag kände att det saknas ett riktigt forum specifikt för styr- och reglernischen och pratade ihop mig med några av de andra leverantörerna som höll med. Därefter ställde vi frågan till Slussen.biz om det inte skulle vara aktuellt att dra igång en turné inom just styr och regler. Sedan har vi hjälpts åt på vägen för att få en så bra mässa som möjligt och jag känner att både leverantörer och presumtiva besökare har ett stort sug efter detta, så jag tycker förutsättningarna ser väldigt bra ut. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/sellin.pngUnder turnédagarna i Norrköping, Örebro och Göteborg bjuds åhörarna, i samarbete med Energi- och Miljötekniska föreningen, på aktuella föredrag om den senaste styrtekniken och frågor kopplade till dessa. I Örebro är det Johan Sellin från Futurum Fastigheter, som ansvarar för driften av skolor, förskolor och brandstationer i Örebro stad, som bjuder på en föreläsning om hur man med hjälp av självlärande funktioner kan kapa mantimmar och spara energi. 
- Idag mäter man väldigt i mycket i fastigheterna och mycket tid för driftpersonalen går åt till att analysera mätdata framför datorn. Framtidens styrsystem kommer själv kunna agera utifrån mätdatan och driftpersonalen ges mer tid att vara ute fysiskt i fastigheterna. Det är detta jag tänkte bjuda besökarna på ExpoStyr på tankar och erfarenheter kring. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/kickan.pngChristina Andersson, som är projektledare för Slussen.biz Expokoncept, kommer naturligtvis finnas på plats och ta hand om utställare, föreläsare och inte minst besökare under ExpoStyrs premiärtur. 
- Det är alltid lite extra pirrigt när det är ett helt nytt Expo som ska sjösättas, men det ska verkligen bli roligt att möta alla nya utställare och besökare.

Klicka här för mer information och anmälan!

 

Ulrik Hammarsträng

 

 


 Dela     Tillbaka  

Snart kan luftkvaliteten mätas i varje gathörn

2019-06-14

Snart kan luftkvaliteten mätas i varje gathörn med hjälp av Chalmersutvecklade sensorer placerade i lyktstolpar.


  Allmän Utbildning & FoU

Samsyn kring byggnaders energikrav

2019-06-13

Regeringen har tagit beslut om en skrivelse om byggnaders energiprestanda för att fullfölja aviseringen i proposition 2017/18:288 Energipolitikens inriktning.


  Allmän Utbildning & FoU

Ytterligare en misstänkt död av vattensmittan i Norge

2019-06-13

En kvinna i 70-års misstänkts ha avlidit av till följd av bakerieutbrottet i den norska kommunen Asköy. Samtidigt kopplas smittan till djuravföring som hittats i anslutning till den smittade bassängen, rapporterar nrk.no.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Sveriges största solcellspark invigd

2019-06-13

Landets största solcellspark invigdes på torsdagen utanför Sjöbo. Anläggningen sträcker sig över tolv hektar, men där marken fortsatt kommer att utnyttjas som betesmark för strövande får.


  El Solvärme & solenergi

Anläggningstillgångar inom VA – hur beskrivs de

2019-06-13

Svenskt Vatten presenterar rapporten Anläggningstillgångar inom VA – hur beskrivs de i budgetar och årsredovisningar?


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Slussen.biz premierade framgångsrik student

2019-06-13

I juni månad avlöser skolavslutningarna varandra och även på INSU (fd IUC) i Katrineholm var det examensdags för de som utbildat sig till vvs-ingenjörer. Som traditionen bjuder delades Slussen.biz stipendium ut till den med bäst studieresultat.


  Allmän Utbildning & FoU

Nätkoncessionsutredningen överlämnad till regeringen

2019-06-13

På måndag den 10 juni överlämnade Nätkoncessionsutredningen sitt slutbetänkande till regeringen.


  El

Nya metoder för säkerheten vid asbestrivning

2019-06-13

I ett finskt projekt har mätmetoder med vars hjälp man snabbt och tillförlitligt kan kontrollera funktionsdugligheten hos avskärmningar, andningsskydd och apparater för behandling av luften vid asbestsrivning utvecklats och testats.


  Ventilation Utbildning & FoU

Elnätspriserna fortsätter öka

2019-06-13

Sedan 2018 har elnätspriserna höjts med i snitt 3,6 procent, jämfört med KPI på 1,9 procent. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.


  El Utbildning & FoU

Vi "äter" ett kreditkort i veckan

2019-06-12

Utsläppen av mikroplast uppmärksammas allt mer. Nya rön visar att vi får i oss mikroplast motsvarande ett kreditkort på 5 gram i veckan.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU