Lyckad premiär för ExpoStyr i Peking

2019-04-09 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/expostyr_1.gifhttps://slussen.azureedge.net/image/353/siemenspeter.png

Det blev en lyckad premiär för Slussen.biz nya satsning, ExpoStyr, vars jungfrufärd gick till Norrköping där drygt 60 besökare chansen att ta del av lösningar inom området fastighetsautomation. 

Dagen inleddes med möjligheten att ta del av en föreläsning av Peter Kalin, från Specialfastigheter som bjöd på sina erfarenheter kring bland annat arbetet med strategier, samarbete med entreprenörer och leverantörer och upphandling inom fastighetsautomation i en organisation med speciella omständigheter och höga säkerhetskrav då Specialfastigheter förvaltar bland annat landets fängelser och polisstationer. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/expostyrsiemens.JPG

Första dagen av ExpoStyr är vi lite extra nyfikna på vad som händer i Siemens monter då det var de som tog det första initiativet till ExpoStyr. I montern möter vi Kent Askervall och Christer Mattsson som finns där tillsammans med ytterligare två kollegor. 
- På ExpoStyr har vi valt att fokusera på en enkla "access" som finns i våra styrsystem. Systemen är användarvänliga och intuitiva samt öppna och skalbara. Dessutom finns en tydlig "dashboard" där man kan följa exempelvis energianändningen. Så här långt känner vi att ExpoStyr har uppfyllt förväntningarna med många intresserade och trevliga besökare. 

I Raybased monter på ExpoStyr finns Urban Rozman som presenterar företagets lösningar. 
- Vi visar digitaliserad fastighetsautomation. Vår multisensor mäter tempratur, relativ fuktighet, lux och närvaro. Med styrenheten Smartcontroller kan man styra exempelvis spjällmotorer, VAV-spjäll, termoställdon, belysning och larm. Vi kan också läsa av energidata från elmätare, värmemängdsmätare och till vattenavläsning. Puckarna skapar ett Mesh-nätverk så att meddelandet "routras" vidare. 

Avslutningsvis träffar vi Peter Lundgren, som arbetar med fastighetsdrift på Motala kommun, som är på väg att ta en andra vända bland utställarna. 
- Jag tycker det ett bra koncentrat av utställare, allt samlat på samma ställe. Det är också lagom mycket så man hinner med. Det var också en jättebra föreläsning på morgonen. 

Fler bilder på Facebook!

Ulrik Hammarsträng

 


 Dela     Tillbaka  

Stora hälsorisker för anställda på nagelsalonger

2019-04-17

Det finns stora brister i arbetsmiljön, bland annat gällande ventilation, för anställda på nagelsalonger. Det visar kontroller som Arbetsmiljöverket genomfört enligt sr.se.


Risk för böter för osund ventilationsmarknadsföring

2019-04-16

Det är företag i Östersund som ringer runt till privatpersoner och marknadsför rengöring av ventilationskanaler under förespeglingen att det är ett krav från kommunen kan bryta mot marknadsföringslagen och riskera höga böter, rapporterar sr.se.


Försäljningsökning för värmepumpar

2019-04-15

Första kvartalet 2019 börjar som 2018 avslutades, med positiva försäljningssiffror för luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar. Totalt ökade försäljningen 5 procent jämfört med föregående år, enligt SKVP:s försäljningsstatistik.


Årsmöte i dubbelt jubilerande förening

2019-04-15

Som vi tidigare rapporterat fanns Slussen.biz på plats när Energi- och Miljötekniska Föreningen höll årsmöte på Sveriges VVS-Museum i Stockholm. Här följer ett mer utförligt referat.


Avanti för gemensam borrorganisation

2019-04-12

Branschorganisationen Avanti röstade, under sin föreningsstämma, enhälligt för en sammanslagning med kollegorna i Geotec.


ExpoStyr fortsatte i samma anda

2019-04-12

Som vi tidigare rapporterat var premiären av ExpoStyr i Norrköping lyckad, och veckan fortsatte i samma anda med besök i Örebro och Göteborg.


Ny ordförande i Energi- och Miljötekniska Föreningen

2019-04-11

Harry Swartz period som ordförande är slut och in träder Göran Werner från WSP.


Vanligt med konflikter kring vattenskyddsområden

2019-04-08

Radioprogrammet Kaliber fortsätter sin rapportering kring dricksvattnets säkerhet och tar nu upp de konflikter som uppstår kring vattenskyddsområden.


Fortsatt stöd till solceller

2019-04-08

300 miljoner kronor avsätts för stöd till solceller i vårändringsbudgeten. Det möjliggör att investeringsstödet till solceller kan lämnas till betydligt fler projekt än tidigare.