Årsmöte i dubbelt jubilerande förening

2019-04-15 Slussen Building Services

Som vi tidigare rapporterat fanns Slussen.biz på plats när Energi- och Miljötekniska Föreningen höll årsmöte på Sveriges VVS-Museum i Stockholm. Här följer ett mer utförligt referat.

Föreningen firar i år dubbla jubileum då föreningsverksamheten fyller 110 år och medlemstidningen Energi & Miljö firar 90.

https://slussen.azureedge.net/image/353/harry.pngAvgående ordförande Harry Swartz påminde om föreningens syfte som är att skapa medlemsnytta genom omvärldsbevakning, kunskapsutveckling och nätverksskapande. Han poängterade också att föreningen är till för hela landet och att mycket fokus lagts på att utveckla verksamheten i lokalavdelningarna. I dagsläget har föreningen tre aktiva teknikgrupper; brand, injustering av vätskesystem och Internet of Things. Antalet medlemmar i föreningen ligger kvar på cirka 7000.

Föreningens lokalavdelningsansvarige, Mark Kretz, informerade att de 28 lokalavdelningarna arrangerat 138 aktiviteter med totalt över 3000 deltagare under 2018. Till årets lokalavdelning utsågs Skaraborg.

Ny ordförandehttps://slussen.azureedge.net/image/353/werner.png
Som Slussen.biz tidigare rapporterat lämnar Harry Swartz rollen som ordförande efter två år och Göran Werner, seniorkonsult på WSP, tar över stafettpinnen (läs mer om Göran Werner på länken nedan).Till nya styrelsemedlemmar valdes Lennart Lifvenhjelm, teknisk chef på Vasakronan, och Hillevi Skötte, VD för ventilationsentreprenören Ventab.  Harry Swartz och Philip Malek och Harry Swartz avtackades.

 

Studenter prisade
https://slussen.azureedge.net/image/353/lejla.jpg
Lejla Gibanica och Lejla Handanagic presenterade sitt arbete på årsmötet. Foto: Mikael Ekberg

Föreningens seniorråd hade som många år tidigare valt ut ett antal artiklar, baserade på examensarbeten, för att få stipendier. Dessa presenterades av seniorrådets ordförande Hans Severinson. Vinnare blev Kristoffer Johannesson och Rasmus Petersson, Högskolan i Jönköping för artikeln baserad på examensarbetet ”BDT-system för spolning av WC, en studie om utformning av system som återanvänder BDT-vatten”. På delad andraplats kom Lejla Gibanica och Lejla Handanagic, som vid Högskolan i Borås, skrivit examensarbetet "Energieffektiva byggnader underlättar vägen till ett hållbart samhälle” samt Victor Ahl och Erik Henriksson, Högskolan i Borås ”Energianalys och energieffektivisering”.  Lejla Gibanica och Lejla Handanagic presenterade också sitt arbete för mötesdeltagarna.

Läs mer om EMTF:s nya ordförande Göran Werner

Text:  Mikael Ekberg och Ulrik Hammarsträng
Foto: Mikael Ekberg


 Dela     Tillbaka  

Stora hälsorisker för anställda på nagelsalonger

2019-04-17

Det finns stora brister i arbetsmiljön, bland annat gällande ventilation, för anställda på nagelsalonger. Det visar kontroller som Arbetsmiljöverket genomfört enligt sr.se.


Risk för böter för osund ventilationsmarknadsföring

2019-04-16

Det är företag i Östersund som ringer runt till privatpersoner och marknadsför rengöring av ventilationskanaler under förespeglingen att det är ett krav från kommunen kan bryta mot marknadsföringslagen och riskera höga böter, rapporterar sr.se.


Försäljningsökning för värmepumpar

2019-04-15

Första kvartalet 2019 börjar som 2018 avslutades, med positiva försäljningssiffror för luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar. Totalt ökade försäljningen 5 procent jämfört med föregående år, enligt SKVP:s försäljningsstatistik.


Avanti för gemensam borrorganisation

2019-04-12

Branschorganisationen Avanti röstade, under sin föreningsstämma, enhälligt för en sammanslagning med kollegorna i Geotec.


ExpoStyr fortsatte i samma anda

2019-04-12

Som vi tidigare rapporterat var premiären av ExpoStyr i Norrköping lyckad, och veckan fortsatte i samma anda med besök i Örebro och Göteborg.


Ny ordförande i Energi- och Miljötekniska Föreningen

2019-04-11

Harry Swartz period som ordförande är slut och in träder Göran Werner från WSP.


Lyckad premiär för ExpoStyr i Peking

2019-04-09

Det blev en lyckad premiär för Slussen.biz nya satsning, ExpoStyr, vars jungfrufärd gick till Norrköping. Där tog drygt 60 besökare chansen att ta del av lösningar inom området fastighetsautomation.


Vanligt med konflikter kring vattenskyddsområden

2019-04-08

Radioprogrammet Kaliber fortsätter sin rapportering kring dricksvattnets säkerhet och tar nu upp de konflikter som uppstår kring vattenskyddsområden.


Fortsatt stöd till solceller

2019-04-08

300 miljoner kronor avsätts för stöd till solceller i vårändringsbudgeten. Det möjliggör att investeringsstödet till solceller kan lämnas till betydligt fler projekt än tidigare.