Närmare 37 miljoner till ny kunskap om digitalisering

2019-08-23 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/smart.png

Nu är det klart vilka projekt som får medel i den sjunde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. 16 projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet får sammanlagt närmare 37 miljoner kronor i finansiering. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering.

Utlysningen var inriktad på forsknings- och innovationsprojekt för fortsatt digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande. Utlysningen omfattade programmets alla temaområden: Innovationer och nya tillämpningar, Värdekedjor och affärsmodeller, Informationsinfrastruktur och Kunskap och kompetens.

Projekten som beviljats handlar till exempel om cybersäkerhet, kommunal innovation med hjälp av hackaton, 3D-printning av stålstrukturer, AI-modeller för att minska läckage av dricksvatten samt om olika verktyg och plattformar för samverkan och samarbeten i samhällsbyggnadsprocessens olika delar. Flera av projekten adresserar också på olika sätt AR (förstärkt verklighet), VR (virtuell verklighet) och AI (artificiell intelligens).

Projekten, som startar under hösten 2019, kommer att pågå som längst i tre år.

Godkända projekt

 • Optimering av äldrehemsbyggande genom mätning
  Birgitta Bokström, Spinview Nordics
 • Digitala spårväxeln: Digitaliserade omläggningsanordningar för framtiden
  Jan Lundberg, Luleå tekniska universitet
 • Mosaik – Metod för Offentlig Sektors Arbete med InnovationsKultur
  Vilho Jonsson, Knivsta kommun
 • Smart modelleverans i infrastrukturprojekt – ökad samverkan för en digital och hållbar anläggning
  Johan Asplund, Sweco Civil
 • 3D printade kopplingar för bärande stålstrukturer inom arkitektur och samhällsbyggnad
  Christopher Williams, Chalmers tekniska högskola
 • Effektivare förvaltning och underhåll av infrastruktur med augmented reality
  Rasmus Rempling, Chalmers tekniska högskola
 • BIM i förvaltning – från prototyp till global revolution
  Nils Berglund, Vyer Technologies
 • Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan
  Jeanette Green, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Projektorganisationens olika roller i en digitaliserad byggprocess: Interaktionen mellan tekniska möjligheter och sociala realiteter
  Susanne Engström, Luleå Tekniska Högskola
 • Ordning i RörANN – en smart ANN-modell för minskat läckage på dricksvattennätet
  Johanna Sörensen, Sweden Water Reasearch
 • Nationell digital upphandlingscentral för hållbart byggande bland privata fastighetsägare
  Thomas Sundén, Sustainable Innovation
 • Cybersäkerhet för digitala processer inom samhällsbyggnadssektorn
  Rikard Espling, KRESP Projektledning
 • Kollaborativ informationsinfrastruktur i sjukhusbygge
  Christian Koch, Chalmers tekniska högskola
 • Den obrutna informationskedjan för brandskydd
  Michael Strömgren, Briab Brand och Riskingenjörer
 • Simultaneous remote urban co-design network
  Petra Juhlin, Lindholmen Science Park
 • Digitaliserad samverkan mellan Länsstyrelsen och kommuner i Västra Götaland för effektivare planprocesser
  Christina Gustafsson, Länsstyrelsen Västra Götaland

Läs mer om projekten på smartbuilt.se.

Källa: IQ Samhällsbyggnad


 Dela     Tillbaka  

Energiklassning av byggbodar

2020-07-03

SBUF, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen har beviljat finansiering till projektet ”Energiklassning av byggbodar”.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Finns det en VA-skuld?

2020-07-03

Är VA-skulden en sanning eller myt och hur ska hela Sveriges dricksvatten säkras? Det var temat för ett webbinarium som arrangerades av VA-fakta.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Boverket ska utvärdera stöd

2020-07-02

Boverket ska utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Följ bygget av avloppstunneln i Stockholm

2020-07-02

Klicka vidare och se filmen om tunnelbygget för Stockholms framtida avloppsrening.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Ett nedslag i Elmiadalen

2020-07-01

Slussen.biz tog chansen att ta del av inslaget Kommer Energibolagen ta över ansvaret för "teknisk förvaltning" som tidigare låg hos bostadsföretag? på den digitala arenan Elmiadalen med Elmiamässan i Jönköping som bas.


  Värme Kyla El Energieffektivisering

Remiss om ändring av regler för energideklarationer

2020-06-30

Boverket föreslår ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader.


  Värme Energieffektivisering

Simulerade effekter av trög avvattning

2020-06-30

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Simulerade effekter av trög avvattning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Vilken kommun har det godaste kranvattnet?

2020-06-29

Kranvatten är vårt viktigaste livsmedel och detta vill Svenskt Vatten lyfta genom att kora Sveriges godaste vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny chans att lära sig om upphandling av solenergi

2020-06-29

I augusti återkommer Slussen.biz uppkattade webbinarium, Upphandlingshjälp och vägledning för dig som skall investera i solenergi, med Lars Andrén.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Ny modell för solprognoser bäst i test

2020-06-29

En ny modell som utvecklats vid Uppsala universitet för att förutsäga variationer i solinstrålningen, och som kan hjälpa till att utnyttja el från solenergi effektivare, har nu testats mot olika datamodeller och visat sig vara mycket träffsäker.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

×