Närmare 37 miljoner till ny kunskap om digitalisering

2019-08-23 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/smart.png

Nu är det klart vilka projekt som får medel i den sjunde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. 16 projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet får sammanlagt närmare 37 miljoner kronor i finansiering. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering.

Utlysningen var inriktad på forsknings- och innovationsprojekt för fortsatt digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande. Utlysningen omfattade programmets alla temaområden: Innovationer och nya tillämpningar, Värdekedjor och affärsmodeller, Informationsinfrastruktur och Kunskap och kompetens.

Projekten som beviljats handlar till exempel om cybersäkerhet, kommunal innovation med hjälp av hackaton, 3D-printning av stålstrukturer, AI-modeller för att minska läckage av dricksvatten samt om olika verktyg och plattformar för samverkan och samarbeten i samhällsbyggnadsprocessens olika delar. Flera av projekten adresserar också på olika sätt AR (förstärkt verklighet), VR (virtuell verklighet) och AI (artificiell intelligens).

Projekten, som startar under hösten 2019, kommer att pågå som längst i tre år.

Godkända projekt

 • Optimering av äldrehemsbyggande genom mätning
  Birgitta Bokström, Spinview Nordics
 • Digitala spårväxeln: Digitaliserade omläggningsanordningar för framtiden
  Jan Lundberg, Luleå tekniska universitet
 • Mosaik – Metod för Offentlig Sektors Arbete med InnovationsKultur
  Vilho Jonsson, Knivsta kommun
 • Smart modelleverans i infrastrukturprojekt – ökad samverkan för en digital och hållbar anläggning
  Johan Asplund, Sweco Civil
 • 3D printade kopplingar för bärande stålstrukturer inom arkitektur och samhällsbyggnad
  Christopher Williams, Chalmers tekniska högskola
 • Effektivare förvaltning och underhåll av infrastruktur med augmented reality
  Rasmus Rempling, Chalmers tekniska högskola
 • BIM i förvaltning – från prototyp till global revolution
  Nils Berglund, Vyer Technologies
 • Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan
  Jeanette Green, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Projektorganisationens olika roller i en digitaliserad byggprocess: Interaktionen mellan tekniska möjligheter och sociala realiteter
  Susanne Engström, Luleå Tekniska Högskola
 • Ordning i RörANN – en smart ANN-modell för minskat läckage på dricksvattennätet
  Johanna Sörensen, Sweden Water Reasearch
 • Nationell digital upphandlingscentral för hållbart byggande bland privata fastighetsägare
  Thomas Sundén, Sustainable Innovation
 • Cybersäkerhet för digitala processer inom samhällsbyggnadssektorn
  Rikard Espling, KRESP Projektledning
 • Kollaborativ informationsinfrastruktur i sjukhusbygge
  Christian Koch, Chalmers tekniska högskola
 • Den obrutna informationskedjan för brandskydd
  Michael Strömgren, Briab Brand och Riskingenjörer
 • Simultaneous remote urban co-design network
  Petra Juhlin, Lindholmen Science Park
 • Digitaliserad samverkan mellan Länsstyrelsen och kommuner i Västra Götaland för effektivare planprocesser
  Christina Gustafsson, Länsstyrelsen Västra Götaland

Läs mer om projekten på smartbuilt.se.

Källa: IQ Samhällsbyggnad


 Dela     Tillbaka  

Sveriges 20 största installatörer

2019-11-12

NAVET Analytics presenterar Sveriges 20 största installatörer 2018.


  Ventilation Värme Sanitet El Arbetsmarknad

Stor satsning på återvinna outnyttjade värmeflöden

2019-11-08

Det nystartade EU-projektet Rewardheat ska ta fram ny kunskap och innovativa lösningar för att ta tillvara outnyttjade värmeflöden.


  Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Styrelse vald för branschorganisationen Digitala Fastigheter

2019-11-07

I september utsågs styrelsen för den nybildade branschorganisationen Digitala Fastigheter.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Arbetsmarknad

Begränsade krav på IMD-installation införs

2019-11-07

Regeringen har, den 1 november, fattat ett beslut om en ändring i förordningen om energimätning i byggnader. Ändringen innebär begränsade krav på installation av system för individuell mätning och debitering, IMD, av värme och varmvatten.


  Värme Sanitet

Tomas Frändén 50 år

2019-11-06

Idag hissar Slussen.biz flaggan inte bara för Gustav II Adolf utan i första hand för Tomas Frändén, vd för Fidelix och Larmia, som fyller 50 år.


  Allmän

VA-tunnlar – erfarenheter från utredning till drift

2019-11-06

Svenskt Vatten presenterar rapporten VA-tunnlar – erfarenheter från utredning till drift.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Många brister i hanteringen av farliga ämnen på jobbet

2019-11-06

Åtta av tio arbetsplatser som inspekterats har brister i hanteringen av kemikalier. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner av kemiska risker på nära 3 600 arbetsplatser, som är en del av en gemensam EU-insats.


  Allmän Brand & säkerhet Arbetsmarknad

Energiuppföljningsmetoder och verktyg – förstudie

2019-11-01

Energimyndighetens beställargrupp, Belok, har genomfört en förstudie kring Energiuppföljningsmetoder och verktyg.


  Allmän Utbildning & FoU

Solel i zenit på mässa

2019-10-31

Nästan 1000 besökare, ett 40-tal utställare och mängder av föreläsningar. Det var vad årets upplaga av Solelmässan i Uppsala bjöd på. 


  El Solvärme & solenergi

Finsk avhandling om brandsäkerhet i metallskorstenar

2019-10-31

Avhandlingen "Fire Safety of Metal Chimneys in Residential Homes in Finland" har publicerats på Tampere University i Finland.


  Ventilation Värme Utbildning & FoU