Närmare 37 miljoner till ny kunskap om digitalisering

2019-08-23 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/smart.png

Nu är det klart vilka projekt som får medel i den sjunde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. 16 projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet får sammanlagt närmare 37 miljoner kronor i finansiering. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering.

Utlysningen var inriktad på forsknings- och innovationsprojekt för fortsatt digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande. Utlysningen omfattade programmets alla temaområden: Innovationer och nya tillämpningar, Värdekedjor och affärsmodeller, Informationsinfrastruktur och Kunskap och kompetens.

Projekten som beviljats handlar till exempel om cybersäkerhet, kommunal innovation med hjälp av hackaton, 3D-printning av stålstrukturer, AI-modeller för att minska läckage av dricksvatten samt om olika verktyg och plattformar för samverkan och samarbeten i samhällsbyggnadsprocessens olika delar. Flera av projekten adresserar också på olika sätt AR (förstärkt verklighet), VR (virtuell verklighet) och AI (artificiell intelligens).

Projekten, som startar under hösten 2019, kommer att pågå som längst i tre år.

Godkända projekt

 • Optimering av äldrehemsbyggande genom mätning
  Birgitta Bokström, Spinview Nordics
 • Digitala spårväxeln: Digitaliserade omläggningsanordningar för framtiden
  Jan Lundberg, Luleå tekniska universitet
 • Mosaik – Metod för Offentlig Sektors Arbete med InnovationsKultur
  Vilho Jonsson, Knivsta kommun
 • Smart modelleverans i infrastrukturprojekt – ökad samverkan för en digital och hållbar anläggning
  Johan Asplund, Sweco Civil
 • 3D printade kopplingar för bärande stålstrukturer inom arkitektur och samhällsbyggnad
  Christopher Williams, Chalmers tekniska högskola
 • Effektivare förvaltning och underhåll av infrastruktur med augmented reality
  Rasmus Rempling, Chalmers tekniska högskola
 • BIM i förvaltning – från prototyp till global revolution
  Nils Berglund, Vyer Technologies
 • Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan
  Jeanette Green, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Projektorganisationens olika roller i en digitaliserad byggprocess: Interaktionen mellan tekniska möjligheter och sociala realiteter
  Susanne Engström, Luleå Tekniska Högskola
 • Ordning i RörANN – en smart ANN-modell för minskat läckage på dricksvattennätet
  Johanna Sörensen, Sweden Water Reasearch
 • Nationell digital upphandlingscentral för hållbart byggande bland privata fastighetsägare
  Thomas Sundén, Sustainable Innovation
 • Cybersäkerhet för digitala processer inom samhällsbyggnadssektorn
  Rikard Espling, KRESP Projektledning
 • Kollaborativ informationsinfrastruktur i sjukhusbygge
  Christian Koch, Chalmers tekniska högskola
 • Den obrutna informationskedjan för brandskydd
  Michael Strömgren, Briab Brand och Riskingenjörer
 • Simultaneous remote urban co-design network
  Petra Juhlin, Lindholmen Science Park
 • Digitaliserad samverkan mellan Länsstyrelsen och kommuner i Västra Götaland för effektivare planprocesser
  Christina Gustafsson, Länsstyrelsen Västra Götaland

Läs mer om projekten på smartbuilt.se.

Källa: IQ Samhällsbyggnad


 Dela     Tillbaka  

SKL avstyrker generellt krav på IMD

2019-09-20

SKL avstyrker ett generellt krav på individuell mätning och debitering (IMD) av uppvärmning i flerbostadshus.


  Värme

Konferens med heta frågor

2019-09-20

Slussen.biz fanns på plats när andra upplagan Installationsbrandskyddsdagen gick av stapeln i Stockholm. 


  Ventilation Värme Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet

ExpoVA till norra Sverige

2019-09-19

Snart är det dags för ExpoVA att ge sig ut på vägarna i den norra delen av landet. Luleå (15/10), Umeå (16/10), Örnsköldsvik (17/10) och Sundsvall (18/10) får besök av 19 utställare med det senaste inom VA.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Nytt samarbete ska underlätta klimatkrav

2019-09-19

Byggandet står för en stor del av fastighetsbranschens klimatpåverkan. I projektet Klimatkrav till rimlig kostnad har som mål att ta fram en branschstandard för att beräkna klimatpåverkan och kunna ställa klimatkrav vid nyproduktion.


  Allmän Utbildning & FoU

Ny IVA-rapport om klimatmålen

2019-09-19

Noll utsläpp måste vara ledstjärnan i all samhällsutveckling, liksom ekonomisk styrning och klimatpolitiskt ledarskap. Det är vad som krävs för att Sveriges ska klara klimatmålet till 2045.


  Allmän Utbildning & FoU

Ny statistiksida hos Energimyndigheten

2019-09-16

Energimyndigheten har skapat en ny statistiksida med ingång till alla statistikkällor.


  Allmän Utbildning & FoU

ExpoVent till norra Sverige

2019-09-16

Nästa vecka är det åter dags för ExpoVents uppskattade turné i norra Sverige. Den här gången med besök i Luleå (24/9), Skellefteå (25/9), Umeå (26/9) och Östersund (27/9).


  Ventilation

ExpoStyr turnerade i södra Sverige

2019-09-13

20 utställare med det senaste inom fastighetsautomation, nästan 200 besökare och intressanta föreläsningar i samarbete med Energi- och Miljötekniska Föreningen. Det var vad ExpoStyr i Malmö, Växjö och Jönköping bjöd på.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

Ventilation spikades igen på sjukhus

2019-09-13

En byggnadsarbetare råkade spika igen ventilationen till en operationsavdelning på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Något som kunde lett till allvarliga infektioner, rapporterar sverigesradio.se.


  Ventilation

Ny Profil på Slussen.biz

2019-09-09

Slussen.biz har träffat en Profil som är professor och varit KTH trogen sedan augusti 1977, sjunger i en gospelkör och är delägare i en roddbåt.


  Allmän Profilen