Världstoalettdagen uppmärksammades i Norrtälje

2019-11-21 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/wcpublik.JPG
Engagerad publik i samtal under en kort paus på konferensen i Norrtälje där Världsvattendagen uppmärksammades. Foto: Ulrik Hammarsträng

Konferens arrangerad av Utvecklingscentrum för Vatten och besök i utställningen Vattenexpo. Det var två aktiviteter som hölls i Norrtälje  för att uppmärksamma FN:s Världstoalettdag.

Världstoalettdagen instiftades 2001 och blev en officiell FN-dag 2013. Syftet är att uppmärksamma alla de människor som lever med bristfälliga sanitets- och avloppsanläggningar. 

I Norrtälje uppmärksammades Världstoalettdagen 2019 genom en konferens, som samlade ett 50-tal deltagare, arrangerad av Utvecklingscentrum för vatten (UCV) och en kväll med öppet  hus för allmänheten där det gavs möjlighet att ta del av föreläsningar och besöka utställningen Vattenexpo där enskilda vatten- och avloppslösningar exponeras.

https://slussen.azureedge.net/image/353/wcfolke.JPG
Dagens moderator, journalisten och filmaren Folke Rydén, berättatde om sitt och fotografen Mattias Klums projekt där man domumänterar miljön i Östersjön. Foto: Ulrik Hammarsträng

Konferensen öppnades med välkomnande av kommunalrådet i Norrtälje kommun Staffan Tjörnhammar (M). Därefter tog dagens moderator, journalisten och dokumentärfilmaren Folke Rydén, över stafettpinnen. 
- Efter många år som utrikeskorrespondent i USA och Asien kom jag hem och visste inte riktigt vad jag skulle göra. Efter en tid fick jag kontakt med fotografen Mattias Klum och tillsammans bestämde vi oss för att under tio år titta på miljön i Östersjön ur olika aspekter.. Det har mynnat ut i sju filmer varav den sista kommer sändas på Svt måndagen 25 november. Alla sju filmerna  finns att se på www.ourbalticsea.com.

https://slussen.azureedge.net/image/353/wcbrenda.JPGBrenda Vidal, från Luleå tekniska universitet, berättade om sin studie “Små flexibla  avloppslösningar: anpassning till en föränderlig värld” som är en multikriterieanalys där olika typer av  små avloppssystem satts i relation till olika hållbarthetskriterier och scenarier. 
- Vi har arbetat med hållbarhetskriterierna miljö, ekonomi, teknisk hälsa och social. Därefter har via arbetat fram indikatorer som vi, tillsammans med en referensgrupp, viktat. Vi har arbetat fram fyra scenarier med hjälp av de viktade indikatorerna vilket typ av reningssystem som passar bäst i varje scenario. Vilket system som blir mest hållbart beror på bestlutsfattarnas priorieteringar, lokala förhållanden och de regelverk som finns. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/wckarin.JPGMaria Jaki Borg, VA-rådgivare i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner, presenterade den pilotstudie för ureahygienisering av slam från små avlopp med sluten tank med extremt snålspolande toalett kombinerat med BDT-anläggning. 
- Det är en robust och vattensnål teknik med låga driftkostnader. Dessutom skapas kretslopp av  både kväve och fosfor. Avloppsslammet har transporterats till en container där det behandlats och urea tillförs. Därefter har det lagrats för att sedan spridas på åkrarna. Överlag har reaktionerna varit positiva från såväl allmänhet som transportörerna och inte minst lantbrukarna. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/wcgunnar.JPGGunnar Thelin, från Ekobalans, presenterade företagets metod för återvinning av växtnäring från reningsverk. 
- Med hjälp av vår lösning skapas återföring av näringsämnen till kretsloppet via högkvalitativa gödselmedel, med kväve, fosfor och kalium som största beståndsdelar, och gödslingskoncept. Jag ser detta som ett paradigmkskifte i synen på avlopp där man bör tala om resursvatten istället för spillvatten. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/wcjonas.JPGJuristen Jonas Christensen, verksam i egna företaget Ekolagen Miljöjuridik, gjorde en genomgång av utvecklingen av juridiken kring små avlopp och slam.
- Det finns många frågor kring varför det inte finns vägledande domar när det gäller hushållning. Min slutsats är att befintlig lagstiftningen inte är obsolet, resurshushållning och kretslopp är ett av rättsordningen erkänt intresse och lagstiftningen är väl rustad. Frågan är om tillsynsmyndigheten utnyttjar sina instrument eller brister det någon annanstans? Vi har ju också sett idag att det finns många intressanta initiativ i Sverige. 

Besök i Vattenexpo 
https://slussen.azureedge.net/image/353/wcvattenexpo.JPG
Jonathan Alm, VA-rådgivare i Norrtälje kommun, guidade besökarna i utställningen Vattenexpo. Foto: Ulrik Hammarsträng

Konferensdeltagarna bjöds också på en guidad i Vatteninfos permanenta utställning Vattenexpo där produkter, systemlösningar och tjänster för enskilt vatten och avlopp presenteras.

På kvällen var Vattenexpo även öppet för allmänheten. Besökarna och de närvarande föreläsarna fick även ta del av en föreläsning av Vidar Eriksson, från VALAB, som kom med tips på vad man ska tänka på gällande provning av vatten och avlopp.

Se fler bilder från evenemanget!

Text och foto: Ulrik Hammarsträng


 Dela     Tillbaka  

Möjlighet att söka pengar till cybersäkerhet

2020-07-07

Nu finns det möjlighet för företag inom energisektorn att söka pengar för cybersäkerhetsanpassningar, genom CEF Fonden 2020.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Trevlig sommar från Slussen.biz!

2020-07-06

Slussen.biz nyhetsbrev och Rekryteringskanalen tar en sommarpaus och återkommer 10 augusti. Vårt kontor håller stängt från 13 juli till 10 augusti, men sajten med alla nyheter är naturligtvis tillgänglig som vanligt.


  Allmän

Energiklassning av byggbodar

2020-07-03

SBUF, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen har beviljat finansiering till projektet ”Energiklassning av byggbodar”.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Finns det en VA-skuld?

2020-07-03

Är VA-skulden en sanning eller myt och hur ska hela Sveriges dricksvatten säkras? Det var temat för ett webbinarium som arrangerades av VA-fakta.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Boverket ska utvärdera stöd

2020-07-02

Boverket ska utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Följ bygget av avloppstunneln i Stockholm

2020-07-02

Klicka vidare och se filmen om tunnelbygget för Stockholms framtida avloppsrening.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Ett nedslag i Elmiadalen

2020-07-01

Slussen.biz tog chansen att ta del av inslaget Kommer Energibolagen ta över ansvaret för "teknisk förvaltning" som tidigare låg hos bostadsföretag? på den digitala arenan Elmiadalen med Elmiamässan i Jönköping som bas.


  Värme Kyla El Energieffektivisering

Remiss om ändring av regler för energideklarationer

2020-06-30

Boverket föreslår ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader.


  Värme Energieffektivisering

Simulerade effekter av trög avvattning

2020-06-30

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Simulerade effekter av trög avvattning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Vilken kommun har det godaste kranvattnet?

2020-06-29

Kranvatten är vårt viktigaste livsmedel och detta vill Svenskt Vatten lyfta genom att kora Sveriges godaste vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

×