Komplett sortiment för brandisolering av ventilationskanaler

2019-11-26 Paroc AB

https://slussen.azureedge.net/image/672/hvac-fire.2.jpg

I januari 2020 lanserar vi ett nytt helhetskoncept för brandskydd av ventilationskanaler. Med ett bredare sortiment, bättre prestanda och ett nytt svart ytskikt förbättrar och förenklar vi ytterligare dimensionering och installation. Certifierat och testat enligt EN1366-1.

Nytt typgodkännande den 1 januari 2020

Boverkets Byggregler, BBR, ställer krav på att ventilationskanaler ska förläggas och utformas så att de vid brand inte ger upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning utanför den brandcell som de är placerade i, under den tid som brandcellskravet anger. Dessutom ska ventilationskanaler som går genom brandavskiljande byggnadsdelar utformas så att den brandavskiljande förmågan upprätthålls. Efter årsskiftet ska samtliga godkännanden vara testade enligt EN1366-1, nu gällande europeiska provningsmetoder och klassificeringsstandarder.

Därför lanserar vi en ny generation brandisolering för ventilationskanaler - PAROC HVAC FIRE - med nya produkter som uppfyller de nya kraven för ett typgodkännande av brandisolering av ventilationskanaler. I samband med det så utgår det tidigare typgodkännandet TG 2395/81 då det är baserat på de äldre provningsmetoderna.

PAROC HVAC FIRE med BlackCoat och Comfort

Nya PAROC Hvac Fire består av stenullsmattor och stenullsskivor i två olika utföranden:

- Ytskikt i svart aluminiumlaminat - BlackCoat
- Ytskikt i tunn non woven - Comfort

Till vår nya serie finns samtliga tillbehör som t ex tråd, svetspinnar och tejp.

De nya Hvac Fire produkterna kombinerar unika egenskaper i fråga om brandskydd med en diskret och elegant finish. Dessa egenskaper i kombination med det nya svarta ytskiket gör PAROC Hvac Fire BlackCoat idealisk för användning i miljöer med estetiska krav – t ex biografer, köpcentra, operahus eller teatrar.

Enkel dimensionering

  • PAROC Hvac Fire är certifierad för horisontella och vertikala ventilations- och luftkonditioneringskanaler, oavsett om de är rektangulära eller cirkulära.
  • Produkt och isoleringstjocklek förblir densamma oavsett ventilationskanalens orientering eller om isoleringen ska skydda mot brandspridning inifrån kanalen ut i det omgivande rummet eller från rummet in i kanalen. Detta gör dimensioneringsarbetet mycket enklare.
  • För att underlätta ytterligare rekommenderar vi PAROC Hvac Fire Calculator. Beräkningsprogrammet hjälper dig välja rätt lösning samt beräkna lösningens vikt och materialåtgång.

En mjuk övergång

Isoleringsfirmornas förening har varit i kontakt med bland annat Boverket, RISE, Byggherrarnas förening och mineralullstilverkare gällande hantering av övergången från nuvarande typgodkännanden till de nya som träder i kraft vid årsskiftet. Det råder enighet om en mjuk övergång till det nya enligt följande förslag. 

Projekt som har projekterats eller påbörjats innan årsskiftet kan färdigställas med produkter godkända enligt nuvarande godkännanden och projekteringsanvisningar. I samråd med byggherre kan även produkter enligt nya typgodkännanden användas.

Produkter som är tillverkade före den 1 januari 2020 får marknadsföras och säljas som typgodkända efter den 1 januari 2020. Produkter som tillverkas efter den 1 januari får inte märkas som typgodkända utan endast med CE-märke. De kan dock användas som brandisolering enligt nuvarande godkännande för att slutföra projekt enligt stycket ovan.https://slussen.azureedge.net/image/672/hvac-blackcoat.jpg


 Dela     Tillbaka  

Nu lanserar vi BIM-teknologi för tekniska installationer

2021-10-27

BIM-stödd design av installationer för VVS- och processindustri har blivit standard för professionella projektörer och föreskrivare. Nu introducerar Paroc ett verktyg som möjliggör ett intelligent, automatiserat urval av isolerlösningar.


  Allmän Projekterings- & förvaltningsprogram Isolering

Fler typgodkända lösningar för brandskydd

2021-06-01

När det gäller brandisolering av VVS-installationer är det viktigt att använda godkända lösningar. I dagarna har vi uppdaterat vårt typgodkännande med lösningar för EI 15 för cirkulära kanaler, och EI 30 för rektangulära kanaler.


  Ventilation Värme Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Pocketguiden uppdaterad med nya branschstandarden

2020-09-07

Vår uppskattade Pocketguide för energiklok VVS-isolering finns nu i en ny och uppdaterad version.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Isolering

Ny isoleringslösning för låglutande tak med solceller

2020-06-08

Efterfrågan på solceller installerade på låglutande tak har ökat märkbart de senaste åren. Nu lanserar Paroc en ny isoleringslösning, PAROC SOLAR, speciellt designad för att klara den last som ett solcellssystem utgör.


  Värme El Energieffektivisering Solvärme & solenergi Isolering

Paroc rekryterar ny produktchef för VVS

2020-02-19

Fredrik Säterborn, 39 år, är utnämnd till ny produktchef för VVS.


  Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Isolering Arbetsmarknad

Vill du nå nära-noll? Nya konceptet PAROC ZERO hjälper dig!

2019-11-14

PAROC ZERO är ett flexibelt isoleringskoncept som ger en unik lösning för isolering av både nya och befintliga byggnader till nära-noll-standard.


  Värme El Energieffektivisering Isolering

Nytt projekteringsstöd för fuktsäkra konstruktioner

2019-09-26

Nu kan du ladda ned eller beställa en anvisning för att skapa fuktsäkra konstruktioner med PAROC Stenull. Innehåller även praktisk information kring grundläggande byggnadsfysik, klimatskärmens utformning och vikten av en torr kedja i byggprocessen.


  Allmän Isolering

Ny studie bekräftar: PAROC Stenull är fuktsäkrast

2019-09-26

PAROC Stenullsisolering är ett av de isoleringsmaterial som har bäst prestanda när det gäller fukt. Detta visas av en ny omfattande studie som genomförts av VTT, Technical Research Centre of Finland.


  Allmän Isolering

Utnämningar inom Paroc Teknisk Isolering

2019-09-09

Patrik Svelander är ny försäljningschef för Paroc Teknisk Isolering i Sverige. Han får sällskap av Håkan Glöckner som träder in i en ny roll som Försäljningschef för industrisegmentet i Skandinavien.


  Allmän Isolering Arbetsmarknad