Elteknikkurser i tre steg

2020-03-13 Teknologisk Institut AB

För dig som är ny inom elområdet eller jobbar med el fast du inte elektriker men ändå behöver viss kunskap får nu möjlighet att bredda din kompetens och bygga på med mer kunskap.

I kursen Grundläggande Elteknik lär du dig hur olika elkretsar fungerar och samband mellan ström, spänning och resistans samt att hantera mätinstrument. Du lär dig beräkna ström, spänning, resistans, effekt och energi.

Efter att ha gått den första kursen väljer du antingen att gå inriktningen mot fastighet eller mot industri. Praktisk Elteknik - fastighet ger dig kunskap om de elutrustningar som normalt förekommer inom olika typer av fastigheter. Den ger dig ökade förutsättningar att reparera förekommande fel i elutrustningar och elanläggning. Du lär dig också vilka lagar och regler som gäller för elanläggningar och elarbeten samt att arbeta på ett säkert sätt.

Väljer du inriktningen mot industri, Praktisk Elteknik - industri, kommer du att praktiskt kunna felsöka i elektriska huvudkretsar och manöverkretsar, göra in- och urkoppling samt kontrollmätning av motorer. Dessutom kommer du att lära dig hur elsystemet är uppbyggt, veta lagar och regler som gäller samt känna igen riskerna med el.

För att fördjupa dig ytterligare kan du bygga på med Praktisk Elteknik - schemaläsning och felsökning. Här ligger fokus på tolkning och läsning av olika elscheman så att du kan utföra felsökning i elutrustningar och elanläggningar på ett snabbt och effektivt sätt. Metodisk felsökning och praktiska felsökningsövningar gör att du har direkt nytta av kursen i ditt dagliga arbete. 

Du kan naturligtvis välja att gå kurserna separat. 

Läs mer och anmäl dig till kurserna här: https://www.teknologiskinstitut.se/praktiska-kurser/c295204


 Dela     Tillbaka  

Välkommen till Energideklarationsdagen den 2 februari 2021!

2021-01-15

Nu har nedräkningen börjat till den årliga Energideklarationsdagen! Var med och diskutera framtid och utveckling tillsammans med ledande experter på området!


  Allmän Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Nu kan du anmäla dig till Energideklarationsdagen 2021!

2020-11-06

Den 2 februari 2021 är det återigen dags för Energideklarationsdagen – en årlig plattform för dig som arbetar med energideklarationer och energieffektivisering.


  Allmän Energieffektivisering Solvärme & solenergi

VVS-kurser för ett kliv uppåt inom ventilationskunskap

2020-11-06

Teknologisk Institut ger dig en bra bas att stå på inom ventilationsteknik. Passa på: Nu kan du gå tre delkurser med rabatt!


  Ventilation Utbildning & FoU

Bli en expert på ventilation!

2020-10-13

Nu drar höstens och vinterns ventilationskurser igång. I våra specialanpassade ventilationsklassrum kan du testa olika typer av ventilationssystem praktiskt tillsammans med vår populära och kunniga kursledare.


  Ventilation Utbildning & FoU

Elansvar och delegering

2020-10-02

Är du anläggningsinnehavare? Om du, ditt företag eller organisation äger lokaler med el i, då har du också ett ansvar för att elen i anläggningen är säker och används på rätt sätt.


  El Utbildning & FoU

Kurser i PLC - automation

2020-06-12

Våra PLC-kurser ger grundläggande kunskaper om funktioner och programmering av PLC-system.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Elkurser i tre steg

2020-05-29

För dig som är ny inom elområdet eller jobbar med el utan att vara elektriker och behöver grundläggande elkunskap.


  El Utbildning & FoU

Energikartläggare - utbildning inför certifiering

2020-04-09

Hur genomför du kvalitetssäkrade energikartläggningar? Hur gör du för att efterfölja lagen? Vad behöver du känna till? Dessa och många fler frågor får du svar på under kursens gång.


  Värme Kyla El Energieffektivisering Utbildning & FoU

Kurs: Praktisk energieffektivisering

2020-03-20

Praktisk energieffektivisering är en utbildning för dig som arbetar med byggnader och som skall utföra energiinventeringar, energianalyser, energidiagnostik och komma med förbättringsförslag inom energiområdet.


  Värme Kyla El Energieffektivisering Utbildning & FoU

×