Webbinarium spred kunskap om prisutveckling

2020-05-12 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/hansdahlin.jpgSlussen.biz tog chansen att delta i ett webbinarium i Energi- och Miljötekniska Föreningens regi där Nils Holgersson-rapporten med genomgång av prisutvecklingen för fjärrvärme, VA, el och avfall, stod i fokus.

Dagens föreläsare var energiexperten Hans Dahlin från Sveriges Allmännytta som är en av organisationerna som ligger bakom Nils Holgersson-rapporten. 
- I Nils Holgersson-rapporten tar vi ett fiktivt flerbostadshus med en fastställd förbrukningsprofil för fjärrvärme, el, VA och avfall och flyttar runt det i Sveriges 290 kommuner. På så sätt kan vi jämföra prisutvecklingen mellan kommuner och över tid. 2019 års rapport är den 24:e i ordningen. 

För de tjänster som studeras görs en jämförelse mot konsumentprisindex (KPI). 
- Mellan 2018 och 2019 ser vi en total ökning på 4,8% medan KPI ligger på 1,9%. Elen, inkluderat elnät, elhandel och skatt, är det som ökat mest. Där är ökningen 12,3%. Procentuellt står fjärrvärmen för cirka 45% av kostnaderna, elen har ökat och står för cirka 30%, VA har ökat de senaste 5-10 åren, om än med stora variationer mellan kommunerna, och står för cirka 19% och avfall står för cirka 6%. Sedan första undersökningen 1996 är ökningen 86% medan KPI är 29%. 

I rapporten kan man också utläsa stora skillnader mellan olika kommuner. 
- Billigast kommun är Luleå är en kostnad för 1560 kr/månad för den stipulerade standardlägenheten om 67 m2 och dyrast är Nordanstig med en motsvarande kostnad på 2579 kr/månad. De senaste åren har vi också börjat titta på kommunstorlek och vi kan se att stora kommuner som är dyra och små som är relativt billiga. 

I den efterföljande diskussionen identifierades en god tillgång på spillvärme för fjärrvärme som en viktig parameter när det gäller att nå en hög ranking bland Sveriges kommuner i Nils Holgersson-rapporten. 

Läs mer om Nils Holgersson-undersökningen!

Ulrik Hammarsträng


 Dela     Tillbaka  

Finns det en VA-skuld?

2020-07-03

Är VA-skulden en sanning eller myt och hur ska hela Sveriges dricksvatten säkras? Det var temat för ett webbinarium som arrangerades av VA-fakta.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Boverket ska utvärdera stöd

2020-07-02

Boverket ska utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Följ bygget av avloppstunneln i Stockholm

2020-07-02

Klicka vidare och se filmen om tunnelbygget för Stockholms framtida avloppsrening.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Ett nedslag i Elmiadalen

2020-07-01

Slussen.biz tog chansen att ta del av inslaget Kommer Energibolagen ta över ansvaret för "teknisk förvaltning" som tidigare låg hos bostadsföretag? på den digitala arenan Elmiadalen med Elmiamässan i Jönköping som bas.


  Värme Kyla El Energieffektivisering

Remiss om ändring av regler för energideklarationer

2020-06-30

Boverket föreslår ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader.


  Värme Energieffektivisering

Simulerade effekter av trög avvattning

2020-06-30

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Simulerade effekter av trög avvattning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Vilken kommun har det godaste kranvattnet?

2020-06-29

Kranvatten är vårt viktigaste livsmedel och detta vill Svenskt Vatten lyfta genom att kora Sveriges godaste vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny chans att lära sig om upphandling av solenergi

2020-06-29

I augusti återkommer Slussen.biz uppkattade webbinarium, Upphandlingshjälp och vägledning för dig som skall investera i solenergi, med Lars Andrén.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Ny modell för solprognoser bäst i test

2020-06-29

En ny modell som utvecklats vid Uppsala universitet för att förutsäga variationer i solinstrålningen, och som kan hjälpa till att utnyttja el från solenergi effektivare, har nu testats mot olika datamodeller och visat sig vara mycket träffsäker.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Bakterievarning i Kungälv

2020-06-26

Kungälvs kommun varnar för bakterier i dricksvatten i delar av kommunen, rapporterar gp.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

×