Ny isoleringslösning för låglutande tak med solceller

2020-06-08 Paroc AB

https://slussen.azureedge.net/image/672/paroc-solar.jpgEfterfrågan på solceller installerade på låglutande tak har ökat märkbart de senaste åren. Taken ses idag som tänkbara ytor för att skapa framtidens energi. Nu lanserar Paroc en ny isoleringslösning, PAROC® SOLAR, speciellt designad för att klara den last som ett solcellssystem utgör.

Låglutande tak definieras ofta som tak som faller upp till 1:10. Uppbyggnaden och utformningen av taket måste väljas så att kraven på takets förväntade funktion uppfylls. Valet av isolerprodukter styrs bl.a av belastningen på taket, klimatförutsättningar under läggningen och av den dagliga miljö taket kommer att utsättas för.

Varaktig last

Lasten från en solcellsanläggning kan vara hög och därför är det viktigt att aktuellt tätskiktsmembran klarar deformationen utan att läckage uppstår med risk för efterföljande skador. För att minimera risken för läckage baseras därför värdet på att deformationen över tid ska vara mindre än 1% av den totala isolertjockleken.

Nya PAROC SOLAR är speciellt utformad för att klara av den last som ett solcellssystem utgör. Lösningen bygger på Parocs nya taklamell ROL 60 plus som klarar en varaktig last på 9,0kN/m² och möjliggör tjocka, välisolerade och brandsäkra tak med få isolerskikt. Färre antal isolerskikt gör läggningen snabb och ergonomisk med ett hållbart slutresultat.

- Vi har konstaterat att det saknas en isoleringslösning som håller för den varaktiga last som solceller innebär och har därför designat en ny typ av lamellösning som klarar detta, säger Mikael Olofsson, Produktchef på Paroc.

PAROC SOLAR består av en ny taklamell, ROL 60 Taklamell plus, 30 mm ROB 80 Takboard samt ROBSTER 60 Stålunderlagsboard i de fall lösningen läggs på en profilerad plåt.

- Denna kombination av produkter ger hög tryckstyrka i kombination med ett effektiv brandskydd i händelse av brand och vi hoppas att härmed kunna bidra till att fler låglutande tak används för fossilfri elproduktion, säger Mikael.

 

Tak med solceller, solar, rol 60

Lösning för bärande underlag av betong eller trä
Solcellsanläggning löst placerad ovanpå tätskiktet hålls på plats med ballast

• Tätskiktsmembran av PVC eller bitumen
• Mekanisk infästning
• 30mm PAROC ROB 80, Takboard
• PAROC ROL 60, Taklamell Plus
• PAROC XMV 012 alt XMV 020, Luft- och ångspärr
• Bärande konstruktion, HDF-bjälklag, massivt eller TT-kassetter

 

 

 

Tak med solceller, solar, rol 60

 

Lösning för bärande underlag av stålplåt
Solcellsanläggning löst placerad ovanpå tätskiktet hålls på plats med ballast

• Tätskiktsmembran av PVC eller bitumen
• Mekanisk infästning
• 30 mm PAROC ROB 80, Takboard
• PAROC ROL 60, Taklamell Plus
• PAROC XMV 012 alt XMV 020, Luft- och ångspärr
• PAROC ROBSTER 60
• Bärande konstruktion av profilerad stålplåt

 

Läs mer på paroc.se >


 Dela     Tillbaka  

Pocketguiden uppdaterad med nya branschstandarden

2020-09-07

Vår uppskattade Pocketguide för energiklok VVS-isolering finns nu i en ny och uppdaterad version.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Isolering

Paroc rekryterar ny produktchef för VVS

2020-02-19

Fredrik Säterborn, 39 år, är utnämnd till ny produktchef för VVS.


  Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Isolering Arbetsmarknad

Komplett sortiment för brandisolering av ventilationskanaler

2019-11-26

I januari 2020 lanserar vi ett nytt helhetskoncept för brandskydd av ventilationskanaler. Med ett bredare sortiment, bättre prestanda och ett nytt svart ytskikt förbättrar och förenklar vi ytterligare dimensionering och installation.


  Ventilation Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger Isolering

Vill du nå nära-noll? Nya konceptet PAROC ZERO hjälper dig!

2019-11-14

PAROC ZERO är ett flexibelt isoleringskoncept som ger en unik lösning för isolering av både nya och befintliga byggnader till nära-noll-standard.


  Värme El Energieffektivisering Isolering

Nytt projekteringsstöd för fuktsäkra konstruktioner

2019-09-26

Nu kan du ladda ned eller beställa en anvisning för att skapa fuktsäkra konstruktioner med PAROC Stenull. Innehåller även praktisk information kring grundläggande byggnadsfysik, klimatskärmens utformning och vikten av en torr kedja i byggprocessen.


  Allmän Isolering

Ny studie bekräftar: PAROC Stenull är fuktsäkrast

2019-09-26

PAROC Stenullsisolering är ett av de isoleringsmaterial som har bäst prestanda när det gäller fukt. Detta visas av en ny omfattande studie som genomförts av VTT, Technical Research Centre of Finland.


  Allmän Isolering

Utnämningar inom Paroc Teknisk Isolering

2019-09-09

Patrik Svelander är ny försäljningschef för Paroc Teknisk Isolering i Sverige. Han får sällskap av Håkan Glöckner som träder in i en ny roll som Försäljningschef för industrisegmentet i Skandinavien.


  Allmän Isolering Arbetsmarknad

Paroc nu tillgängligt för BIM

2019-05-29

Paroc kan nu erbjuda alla produkter för byggisolering i programvaran ProdLib. Både produktinformation och konstruktionslösningar finns tillgängliga i ProdLib:s materialbibliotek BuildUp kompatibelt med både Revit och AutoCAD.


  Värme Kyla El Brand & säkerhet Energieffektivisering Projekterings- & förvaltningsprogram Isolering

Logga in till nya PAROC CALCULUS

2019-03-21

Nu kan du skapa ett gratis konto till PAROC CALCULUS och få ständig online-tillgång till dina projekt, beräkningar och anpassningar.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Projekterings- & förvaltningsprogram Isolering

×