De nominerade - del 2

2021-05-11 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/IKP_logo_1.png

Nästa vecka är det dags för utdelning av Stora Inneklimatpriset. Missa inte andra delen i vår serie, De nominerade, där vi möter Lindinvent och Sisab.

Thomas Lindborg, vice vd och utvecklingschef, berättar att upprinnelsen till LINDINSCHOOL, som nominerats till Stora Inneklimatpriset,  är det aktiva tilluftsdonet IDCC som företaget vann priset med 2002. 
- Skolmiljön i våra skolor är ofta långt ifrån optimal, trots att den är väldigt viktigt. Ska vi ha en chans i framtiden och inte bli utkonkurrerade måste vi satsa på utbildning och kompetens och ha en skola med de bästa förutsättningarna. Med vårt inomhusmiljökoncept LINDINSCHOOL kan man behovsstyra ventilationen med hjälp av t ex vårt intelligenta tilluftsdon som dessutom har utvecklats enormt sedan vinsten av Stora Inneklimatpriset 2002. Till det kommer att man kan styra belysning och solavskärmning. När det gäller det sistnämnda finns också möjlighet att ta tillvara värmen från solen. Till detta går det att ha ljudmätning som kan visualiseras och dokumenteras. Vi har lagt mycket fokus på att LINDINSCHOOL ska vara lätthanterligt för alla parter såsom skolpersonal, driftpersonal och skolledning, till exempel hjälper vi driften att med AI att undvika felaktiga inställningar och vi bygger successivt på med funktioner som exempelvis information via QR-koder samt mätning av partiklar i uteluften och i inneluften, för att kunna ha flexibel städning av lokaler som nyttjas allt mer dynamiskt. En annan viktig parameter är att konceptet gynnar energieffektivisering, vilket är ett måste för att vi ska klara de uppsatta klimatmålen. 

Sist ut bland de fyra nominerade är Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, som är nominerade för SOLIDA som är ett system för AI-styrt inomhusklimat. Vi får en pratstund för Niklas Dalgrip, SISABs driftchef, som berättar mer om systemet. 
- Vi har ju lämnat det tidevarv där vi är beroende av människor på plats för att styra fastigheter. Det som är unikt med SOLIDA är att vi stoppat in alla sensorer i ett system där vi samlar och sparar data. Vi kan också ta hänsyn till en tredje typ av data som till exempel energitaxor. Vi har alltså både värme och ventilationssystem med i samma modell och all drift sker med hjälp av algoritmer i realtid. I dagsläget har vi cirka 7000 CO2-sensorer och 16 500 temperatursensorer med cirka 1250 system (värme och ventilation), 3000 börvärden och 12 500 signaler i de 75 fastigheter på cirka en halvmiljon kvadratmeter där SOLIDA används än så länge. Med hjälp av en algoritm som kan göra en miljon beräkningar i timmen uppdateras börvärdena var 15 minut. Vi skapar en virtuell byggnad, en digital tvilling, som med hjälp av all data ständigt förfinar börvärdena. Det är dock vi människor som sätter upp inom vilka intervall börvärdena, exempelvis med tanke på lagar och regler, ska arbeta och vilket fokus systemet ska ha, exempelvis inneklimat eller energi. Tack vare SOLIDA har vi fått bättre koll på inneklimat och energi och felanmälningarna har minskat. 

Prisutdelning med aktiviteter från Sveriges VVS-museum 20 maj

Dagen streamas från Slussen.biz YouTube-kanal!
 

Kl. 14.10: Välkommen till Sveriges VVS-museum
Kl. 14.15: Boklansering av Kriminalromanen "Och plötsligt blev du död" som utspelar sig på VVS-museet. Vi möter författarna Peter Olofsson och Kjell E. Genberg.
Kl. 14.30: Föreläsning Covid-säker ventilation, en utopi?, Thomas Olofsson, professor vid Umeå universitet.
Kl. 15.00: Utdelning av Stora Inneklimatpriset. Årets vinnare presenteras. 

Ulrik Hammarsträng

De nominerade del 1

Läs mer om Stora Inneklimatpriset!


 Dela     Tillbaka  

Regler om IMD träder i kraft

2021-06-22

Den 1 juli träder regler om individuell mätning och debitering (IMD) i kraft. IMD för uppvärmning gäller flerbostadshus med låg energieffektivitet som har central värmekälla eller fjärrvärme.


  Värme

Folksam granskar solenergibranschen

2021-06-22

Folksam vill se en tydligare kravbild på redovisning av hur solcellspaneler produceras. Folksam släpper idag en rapport som jämför 380 solcellspaneler.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Ny plattform för klimatanpassad och cirkulär upphandling

2021-06-18

För att stötta omställningen till en cirkulär ekonomi lanserar IVL tillsammans med innovationsprogrammet RE:Source och Återvinningsindustrierna nu en hemsida för offentlig upphandling i ett livscykelperspektiv.


  Allmän Utbildning & FoU

Stockholm bygger skyfallsmagasin

2021-06-17

I Stockholm byggs nu skyfallsmagasin för att minimera konsekvenserna av kraftiga regn till följd av klimatförändringarna, rapporterar dn.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Näringsämnen från avloppsvatten blir till gödsel i framtiden

2021-06-16

I framtiden är det möjligt att vi utvinner näringsämnen från vårt avloppsvatten, för att använda dem som gödsel i till exempel jordbruk. I ett forskningsprojekt på Mälardalens högskola (MDH) ser man på möjligheterna med detta.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Integrerad smart styrning - Förstudie

2021-06-16

Bebo kommer genomföra en förstudie med rubriken "Integrerad smart styrning" med syftet att ge ägare av flerbostadshus ett verktyg för att ta fram en styrstrategi, och på så sätt ha möjlighet att ta ett helhetsgrepp över styrsystemfrågan.


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Slussen.biz krönikör Lars Andrén 60 år!

2021-06-14

I veckan som gått hissade Slussen.biz flaggan för sin krönikör, Lars Andrén, som firar 60 år! Missa inte att ta del av han krönikerskatt så här långt....


  Allmän

Belimo skriver nytt kapitel

2021-06-11

Slussen.biz kopplade, tillsammans med 5000 andra, upp sig till Belimos produktlansering av det nya sortimentet av Belimo Energy Valve ™ och termiska energimätare.


  Värme Kyla Produktnytt & kataloger

Så kan hus med kulturvärden bli mer energieffektiva

2021-06-10

Hur kan historiska byggnader bli mer energieffektiva, samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras? Svaret ges i en avhandling som presenterar en ny metod för att sammanfoga klimatmål och kulturvärden i historiska byggnadsbestånd.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

9000 platser på korta YH-utbildningar

2021-06-10

Myndigheten för yrkeshögskolan idag beviljat ytterligare 109 korta utbildningar med fokus på utbildningar som bidrar till digitalisering, automation, energieffektivisering och klimatomställning.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU