Färre läckage, igensatta vattenledningar & ventiler öppnades

2021-08-23 Bauer Watertechnology Systems AB

För 6 år sedan installerades Bauer vattenbehandlingssystem i tappkallvatten- och varmvatten, radiator- & golvvärmesystem samt ventilationsvärme.  

I dessa tre husen hade igensatta värmeledningar och vattenledningar & blockerade ventiler som öppnades upp & korrosions läckagen blev färre!

 

Miljöfrågor:  Naturresurser - Cirkulär Ekonomi - Hållbarhet - Energi - Underhåll

" Vi behöver inte längre kemikalier för att rengöra ledningarna. Effektiviteten i värmeöverföringen förbättras och radiatorerna avger sin värme mer effektivt, överföringsförlusterna i rörsystemet minskar när värmeväxlaren och hela rörsystemets komponenter rengörs. Vattenbehandlingssystemet håller värmesystemets överföringsytor rena, vilket resulterar i mindre energiförbrukning för uppvärmning.”

" En enda vattenskada orsakad av ett pinnhålskorrosion eller ett kontinuerligt utbyte av ventiler &  blandare kan enkelt täcka kostnaden för vattenbehandlingssystemet på kort sikt."

"Läckor med pinnhålskorrosion har minskat radikalt, varmvattnet fungerar mycket bättre nu. Alla blandare, duschväggar och toaletter är inte förkalkande och vattnet smakar betydligt bättre."

Det finns betydande besparingar i form av minskade reparations- & underhållskostnader. Erfarenheterna har varit så goda att man kommer att skaffa fler vattenbehandlingssystem till fastigheterna.

https://slussen.azureedge.net/image/43604/Bild-org_Hyresbostadsbolag_Kiinteistö-KYS_Kouopio_06-2021_BauerWTS.JPG

Behandling tappvattensystem | Bauer Watertechnology Systems (bauer-wt-systems.se)

Livslängden på rörledningar och ventiler ökar avsevärt och behovet läckagereparationer och stopp i rörledningarna minskar. Besparingar i underhålls- och reparationskostnader uppnås genom att hålla köks- tvättställs- & duschblandare, ventiler, tvättmaskiner fria från avlagringar och igensättning.
 

Därför är det viktigt med rengöring av värmesystem! | Bauer Watertechnology Systems (bauer-wt-systems.se)

Vi belyser nyttan med kontinuerligt underhåll som håller fastighetens system i en mer optimal värmebalans och kan man dessutom sänka kostnaderna för service, drift, underhåll och energi blir driftnettot positivt påverkat med de lägre kostnaderna.

⇒  Så här går vattenbehandlingen till 

För ett långsiktigt bättre driftnetto! 

Minska drastiskt fastighetens underhållsskuld!

Planera med BAUER & Säkerställ för Smart Underhåll, EnergiRenovera, EnergiEffektivisera & Optimera i hela systemen för värme-, ventilations-, värmepump-, tappkallvatten- & varmvatten VVC, kylmaskin & kylsystem.

https://slussen.azureedge.net/image/43604/Bauer-WT-systems_Logo_Pipejet_o_Filter.jpg

Pdf  Bauer PipeJet finns för alla applikationer från storlek 20i, 25i, 32i, 40i, 50i, 65F, 80F & 100F vattenbehandlingssystem och med tillhörande filtersystem för värmesystem, kylsystem & industrivattensystem.

Vi svarar gärna & förklarar, utbildar er hur det fungerar att uppnå lägre drift- service- underhålls- & energikostnader för 

 

Bättre driftnetto ut i fingerspetsarna!

Naturligtvis helt utan kemikalier i tappkallvatten- & varmvatten, radiator- & golvvärmesystem, ventilationsvärme & ventilationskyla, värmepump- och kylsystem samt industrivattensystem.

 

Med Bauer Pipejet vattenbehandlingssystem uppnår ni lägre energi- drift- service-, underhålls- & investeringskostnader, 

https://slussen.azureedge.net/image/43604/PipeJet_32_Flow_BauerWTS.jpg

Tveka inte att kontakta oss...https://bauer-wt-systems.se/kontakt/


 Dela     Tillbaka  

2/11 Sthlm 3/11 Kista 4/11 Haninge 10/11 Karlstad 15/11Ystad

2021-10-30

RENA RÖRSYSTEM SPARAR PENGAR! Få bort avlagringar & korrosion i kall- & varmvatten- vvc- & värme- & kylsystem. Vi utbildar er, enklare uppnå bättre driftnetto & lägre drifts- underhålls- energikostnader & underhållsskuld! KLART BÄTTRE FASTIGHET!


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

27/10 Kristianstad 28/10 Helsingborg 28/10 Motala 2/11 Sthlm

2021-10-25

SPARA PENGAR MED RENA RÖRSYSTEM! Få bort avlagringar & korrosion i kall- & varmvatten- vvc- & värme- & kylsystem. Vi utbildar er, enklare uppnå bättre driftnetto & lägre drifts- underhålls- energikostnader & underhållsskuld! KLART BÄTTRE FASTIGHET!


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

Träffa Bauer 24-25/11 Fastighetsmässan Stockholm-Kista, se

2021-10-22

Nya filtersystem med magneter och Bauer vattenbehandling. SPARA PENGAR MED RENA RÖRSYSTEM! Få bort avlagringar & korrosion, kall-, varmvatten- vvc-, värme- vent- & kylsystem. Bättre driftnetto & lägre drifts- & energikostnader & underhållsskuld!


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

18/10 Solna 20/10 Söderhamn 21/10 Hisingen 21/10 Falun

2021-10-17

SPARA PENGAR MED RENA RÖRSYSTEM! Få bort avlagringar & korrosion i kall- & varmvatten- vvc- & värme- & kylsystem. Vi utbildar er, enklare uppnå bättre driftnetto & lägre drifts- underhålls- energikostnader & underhållsskuld! KLART BÄTTRE FASTIGHET!


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

1/10 Borås 14/10 Södermalm 18/10 Solna 19/10 Sollefteå

2021-10-10

SPARA PENGAR MED RENA RÖRSYSTEM! Få bort avlagringar & korrosion i kall- & varmvatten- vvc- & värme- & kylsystem. Vi utbildar er, enklare uppnå bättre driftnetto & lägre drifts- underhålls- & energikostnader underhållsskuld! KLART BÄTTRE FASTIGHET!


  Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

Möt oss 6/10 Halmstad/ Norrköping - 7/10 Göteborg/Södertälje

2021-10-03

Spara Pengar Med Rena Rörsystem! ROADSHOW-FASTIGHET. Få bort avlagringar & korrosion i kall- & varmvatten- vvc- och i värme- & kylsystem. Vi utbildar er, enklare uppnå bättre driftnetto & lägre drifts- underhålls- & energikostnader, underhållsskuld!


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

Möt oss 27/9Mölndal 28/9Umeå 30/9Skellefteå 5/10Landskrona

2021-09-24

Spara Pengar Med Rena Rörsystem! ROADSHOW-FASTIGHET. Få bort avlagringar & korrosion i kall- & varmvatten- vvc- och i värme- & kylsystem. Vi utbildar er, enklare uppnå bättre driftnetto & lägre drifts- underhålls- & energikostnader, underhållsskuld!


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

Möt oss 13/9-Västerås 15/9-Stockholm 15/9-Varberg 21/9-Malmö

2021-09-13

ROADSHOW - Få bort avlagringar & korrosion i kall- & varmvatten- vvc- och i värme- & kylsystem. Vi utbildar er med smart underhåll så blir det enkelt att uppnå bättre driftnetto, lägre drifts- underhålls- & energikostnader & minska underhållskulden!


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

9/9 Styrelsemässan träffar ni oss på Stockholm Waterfront

2021-09-06

Ojämn värme? Förebyggande underhåll får bort avlagringar & korrosion i kall- & varmvatten- vvc- & i värme- & kylsystem. Med smart underhåll blir det enkelt att uppnå bättre driftnetto lägre drifts- underhålls- & energikostnader. Klart bättre vatten!


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

Möt oss 30/8Uppsala 1/9Örnsköldsvik 2/9Hässleholm 8/9Lund

2021-08-30

ROADSHOW - Få bort avlagringar & korrosion i kall- & varmvatten- vvc- och i värme- & kylsystem. Med smart underhåll blir det enkelt att uppnå bättre driftnetto, lägre drifts- underhålls- & energikostnader. Minska drastiskt underskulden! Ojämn värme?


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU