Internationellt samarbete för framtidens fjärrvärme

2021-09-24 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/igelsta.png
Foto: Ulrik Hammarsträng

Trots att fjärrvärme funnits under lång tid fortsätter tekniken att utvecklas. Ett internationellt samarbete, där svenska forskare lett arbetet, har nu resulterat i en bok om framtidens fjärrvärme. I boken beskrivs exempelvis hur byggnader kan värmas med lägre fjärrvärmetemperaturer, och hur man kan använda värme från tunnelbanesystem och avloppsvatten som värmekälla till byggnader.

Dagens fjärrvärmenät byggdes när fossila bränslen användes i stor utsträckning och när byggnader hade höga värmebehov. Ambitionen med den nya generationens fjärrvärmeteknik är att återanvända restvärmekällor från såväl industri som från lågtempererade, urbana värmekällor. 

Lägre temperaturer i fjärrvärmenät möjliggör mer effektiv användning av förnybara energikällor, vilket är ett viktigt nästa steg för många fjärrvärmeföretag både nationellt och internationellt. Problemet i Sverige är att sänkta temperaturer med nuvarande värmetillförsel ger små kostnadsbesparingar. Det leder till frågan om var man ska börja: med sänkta temperaturer eller med fler förnybara energikällor.  

En guide för att underlätta övergången till nästa generations fjärrvärmenät finns samlade i boken ”Low-Temperature District Heating Implementation Guidebook”. Där förklaras hur man kan göra för att sänka temperaturer i värmesystem, både inuti befintliga och nya byggnader, och i befintliga och nya fjärrvärmenät. Boken innehåller även ett antal fallstudier. Boken är skriven på engelska och har tagits fram av totalt 17 författare från olika länder och arbetet har letts av Kristina Lygnerud och Sven Werner från Högskolan i Halmstad, med stöd av Svenska Miljöinstitutet IVL.

Boken riktar sig främst till aktörer som är berörda av fjärrvärme och som kan ha nytta av fjärrvärme med lägre temperaturer som:

  • Kommun- och stadsplanerare
  • Bostadsägare, ägare av spillvärme, till exempel industrier
  • Energibolag och komponenttillverkare  

Energimyndighetens deltagande i det internationella tekniksamarbetet

International Energy Agency (IEA) är OECD-ländernas samarbetsorgan för energifrågor och har 30 medlemsländer. Inom IEA finns en rad tekniksamarbeten som medlemsländerna kan delta i. Energimyndigheten deltar bland annat inom tekniksamarbetet District Heating and Cooling (DHC). Det är ett tekniksamarbete som syftar till att utvärdera teknik och utveckla och sprida kunskap så att fjärrvärme och fjärrkyla kan bidra till att minska klimatpåverkan. Sveriges deltagande genom Energimyndigheten öppnar upp för svenska forskare att ta del av internationellt samarbete och utbyte inom området.

Mer information!

Källa: Energimyndigheten


 Dela     Tillbaka  

Stora Inneklimatpriset har hittat hem

2021-10-22

Efter att coronapandemin satt stopp för fysiska möten kunde Stora Inneklimatprisets trofé äntligen hitta hem till vinnaren, Sisab. Överlämnande skedde på ett nätverksmöte med Fegis där deltagarna också fick veta mer om det vinnande konceptet.


  Allmän

Kanske bästa Expot någonsin

2021-10-19

Totalt 350 besökare på fyra orter i norra Sverige under ExpoVent. Det blev resultatet av det som, enligt projektledaren Christina Andersson, kan ha varit den bästa Expo-turnén någonsin.


  Ventilation

Avloppsläcka ut i havet i Härnösand

2021-10-19

I samband med att en avloppsledning gick sönder i Härnösand sprutade stora mängder avloppsvatten ut i Bottniska viken, rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Försvaret frias i PFAS-rättegången i Uppsala

2021-10-18

Försvarsmakten slipper betala skadestånd till Uppsala Vatten för merkostnad för rening av dricksvatten från PFAS-föroreningar, rapporterar sverigesradio.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Missa inte ExpoStyr!

2021-10-18

ExpoStyr, där de senaste produkterna och lösningarna inom fastighetsautomation presenteras, ger sig ut på vägarna igen. 26-29 oktober får Falun, Karlstad, Västerås och Uppsala besök.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

Tätt med isolerare på Hasselbacken

2021-10-15

Slussen.biz fanns på plats under Isoleringsfirmornas Föreningens medlemsträff med tillhörande mässa och föreläsningar på Hasselbacken i Stockholm.


  Ventilation Värme Kyla Brand & säkerhet Isolering

Restprodukter från köldmedier samlas i sjöar

2021-10-13

En ny doktorsavhandling från Örebro universitet visar att restprodukter från köldmedier samlas i sjöar – utan att brytas ner.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Utbildning & FoU

Energianvändning i lågenergiskolor

2021-10-12

SBUF presenterar rapporten Energianvändning i lågenergiskolor - framtagande av modern och detaljerad brukarindata.


  Allmän Utbildning & FoU

Bergvärmepumpsystem med stor potential

2021-10-12

Med bergvärmepumpsystemet på Norrlands universitetssjukhus i Umeå är det möjligt att sänka energikostnaden med 644 000 kronor per år och samtidigt minska koldioxidutsläppen med 92 ton.


  Värme Kyla Geoenergi Utbildning & FoU

Långtidsprestanda på Geoenergidagen

2021-10-08

Slussen.biz gjorde ett nedslag på Svenskt Geoenergicentrums digitala arrangemang Geoenergidagen, som faktiskt pågick under två dagar.


  Värme Kyla Geoenergi