Solel och solvärme - När väljer man vad?

2022-11-29 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

https://slussen.azureedge.net/image/955/solar-energy-2157212_1920_beskuren.pngIntresset för solenergi, framför allt solceller, ökar såväl nationellt som internationellt. I Sverige växer solelsmarknaden årligen med 60-80 procent. Sedan det gröna ROT-avdraget infördes för 1,5 år sedan har 138 000 nya villaägare installerat solclellsanläggningar. Nu ser vi samma ökande intresse från bostadsrättsföreningar, industrisektorn, lantbrukssektorn och Svenska Kyrkan. Med dagens höga och oförutsägbara elpriser kan vi förvänta oss ett fortsatt ökat intresse och ett kraftigt ökat antal installationer. Med denna utveckling kommer solenergin får en allt större betydelse för vår energiförsörjning och för omställningen till förnybar energi.

Idag ligger i princip all fokus på solel men solvärmen kommer att vara ett väl så intressant alternativ i framtiden. Sveriges samlade värmebehov ligger kring 100 TWh där solvärmen i moderna systemlösningar kan täcka en ansenlig mängd av behovet. Nu ser vi även ett ökat solvärmeintresse i Europa och Sverige.

 

Ledare: Lars Andrén, DrivKraft Andrén AB
Datum: 6 december
Tid: Kl. 09.00 – 12.00
Plats: Digitalt via Teams

https://slussen.azureedge.net/image/955/LasMerHar.png


 Dela     Tillbaka  

Lunchföredrag om Stockholms nya energikrav

2024-02-16

Stockholms stads energikrav har nyligen reviderats för byggande på stadens mark, dvs när marken förmedlas via markanvisning och vid tecknande av exploateringsavtal med staden. Nu finns ett föredrag om kraven.


Allmän Energieffektivisering

Studiebesök på X i Uppsala

2024-01-31

I Uppsala finns Sveriges största kontorshus i trä, Magasin X, med Vasakronan som byggherre. Välkommen till ett studiebesök!


Allmän

Ny chans att diplomera dig som totalkonsult!

2024-01-15

EMTF bjuder in till en teknikutbildning om lönsam energieffektivisering med ”totalmetodiken”, där du som deltagare ges möjlighet att diplomera dig.


Ventilation Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Kunskapsutveckla dig!

2023-12-06

Så undviker du korrosion i värmesystem.


Ventilation Värme Utbildning & FoU

Föredrag om nya normalvärden för graddagar

2023-12-04

SMHI har publicerat nya ”normalvärden” för graddagar och EnergiIndex som en följd av att normalperioden ändrats från 1981-2010 till 1991-2020. Här är ett föredrag om förändringarna.


Allmän

Kurs 5 december! - Injustering av värmesystem

2023-11-28

Sänk kostnaderna och få bättre termisk komfort!


Ventilation Värme Utbildning & FoU

Föredrag om nya energikrav i Stockholm

2023-11-23

Välkommen till ett föredrag om de nya energikrav i Stockholm som tagits fram.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Föredrag om aggregatorer

2023-11-20

Fastighetsföretag har undersökt marknaden för s k aggregatorer och förmågan att koppla upp fastighetsutrustning mot Svenska Kraftnäts stödtjänster och lokala flexmarknader. Här är ett föredrag om dessa projekt.


Allmän

Scanvac webinar 13 december 2023

2023-11-20

This webinar aims to share experiences of energy-saving measures conducted in Nordic countries and discuss possible challenges we have had in reducing peak power and energy demands.


Ventilation Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Teknikutbildningar i höst!

2023-11-20

Analytisk dimensionering av brandisolering av ventilationskanaler.


Ventilation Värme Utbildning & FoU