Solel och solvärme - När väljer man vad?

2022-11-29 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

https://slussen.azureedge.net/image/955/solar-energy-2157212_1920_beskuren.pngIntresset för solenergi, framför allt solceller, ökar såväl nationellt som internationellt. I Sverige växer solelsmarknaden årligen med 60-80 procent. Sedan det gröna ROT-avdraget infördes för 1,5 år sedan har 138 000 nya villaägare installerat solclellsanläggningar. Nu ser vi samma ökande intresse från bostadsrättsföreningar, industrisektorn, lantbrukssektorn och Svenska Kyrkan. Med dagens höga och oförutsägbara elpriser kan vi förvänta oss ett fortsatt ökat intresse och ett kraftigt ökat antal installationer. Med denna utveckling kommer solenergin får en allt större betydelse för vår energiförsörjning och för omställningen till förnybar energi.

Idag ligger i princip all fokus på solel men solvärmen kommer att vara ett väl så intressant alternativ i framtiden. Sveriges samlade värmebehov ligger kring 100 TWh där solvärmen i moderna systemlösningar kan täcka en ansenlig mängd av behovet. Nu ser vi även ett ökat solvärmeintresse i Europa och Sverige.

 

Ledare: Lars Andrén, DrivKraft Andrén AB
Datum: 6 december
Tid: Kl. 09.00 – 12.00
Plats: Digitalt via Teams

https://slussen.azureedge.net/image/955/LasMerHar.png


 Dela     Tillbaka  

Hur ser framtidens energideklarationer ut?

2023-02-07

EU har ett antal projekt som handlar om utvecklingen av dagens energideklarationer. Ska dessa harmoniseras inom EU? I så fall på vilket sätt? Hur kan de förbättras för att ge exempelvis ökat värde och användarvänlighet?


  Ventilation Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU Projekterings- & förvaltningsprogram

Så energisparades på Fatburen

2023-01-26

I kvarteret Fatburen  i Stockholm har energianvändningen kraftigt minskats.


  Allmän Energieffektivisering Referensprojekt

Film om World of Volvo

2023-01-25

Nu finns en film om byggandet av World of Volvo på EMTF:s youtubekanal.


  Allmän

Föredrag om spiskåpor

2022-12-20

Nya moderna flerbostadshus kan vara så lufttäta att det uppstår mycket besvärande undertryck i samband med forcering av spiskåpeflödet. Vid ett föredrag i EMTF presenteras en undersökning om spiskåpefrågor.


  Ventilation Utbildning & FoU

Så blir Godisfabriken till i Gävle

2022-12-14

I Gävle kan man snart promenera eller bo på Pastillplatsen, Karamellgatan, Kolabågen och Ahlgrens torg.


  Allmän Referensprojekt

Föredrag i Stockholm om Imkanal 2022

2022-12-07

Lyssna på ett föredrag om Imkanal 2022 som är en uppdatering och komplettering av Imkanal 2012 utifrån gjorda erfarenheter.


  Ventilation Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Film om Konsultdagarna

2022-12-06

Nu finns en film om Konsultdagarna Bygg och Fastighet - arrangerat av SBR och EMTF - är ett event för konsulter men också för beställare och entreprenörer inom bygg och fastighet.


  Allmän

Föredrag i Stockholm om Imkanal 2022

2022-11-26

Välkommen till ett föredrag om Imkanal 2022.


  Ventilation

Digital teknikutbildning med FEDS som problemlösare

2022-11-25

Från den 1 januari 2020 har RISE infört nya regler vid typgodkännande av utvändigt brandisolerade ventilationskanaler. I stället inför RISE egen metod SP BRAND 124, där den europeiska provningsstandarden EN 1366-1:2014 för brandprovning används.


  Ventilation Utbildning & FoU