Därför investerar bolagen i uppkopplade fastigheter

2023-11-21 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/schneider.jpg

Svenska fastighetsbolag vittnar om sänkta driftkostnader efter att de har investerat i digitalisering av sina fastigheter. Det visar Schneider Electrics nya Trendrapport 2023/2024. Den största förändringen gäller fastigheternas energianvändning – där sänkta el- och värmekostnader visar sig vara positiva effekter av uppkopplade lösningar.

Schneider Electrics Trendrapport 2023/2024 är den fjärde av sitt slag och har tagits fram vartannat år sedan 2017. Årets undersökning är genomförd av Novus där representanter från 125 svenska fastighetsbolag svarat på frågor om smarta fastigheter, energieffektivisering och digitalisering.

Rapporten visar att mer än vartannat fastighetsbolag har investerat i uppkopplade lösningar och tjänster för drift och styrning under de tre senaste åren – en markant lägre andel än i den senaste rapporten från 2021. Trots detta har nya direktiv, hårdare krav och förändrade behov skapat starkare incitament till energieffektiviserande investeringar och drivit på den tekniska utvecklingen inom området rejält.
– Mycket har hänt sedan den senaste rapporten. En pandemi tvingade företag att omvärdera och tänka nytt vad gäller sättet vi arbetar på. Följt av en energikris som drabbat såväl privatpersoner som företag. Lägg därtill att EU kommissionen presenterat ett nytt klimatpaket för att skynda på klimatomställningen. Dessutom har många fastighetsägare sedan länge sett behovet av ny teknik och därför investerat i nya tekniska lösningar och uppkopplade fastighetssystem tidigare än för tre år sedan. Alla dessa anledningar kan förklara varför siffrorna sjunker jämfört med förgående rapport, säger Jenny Larsson, VD på Schneider Electric i Sverige.

EU:s nya direktiv och förändrade behov i vår vardag är dock inte de främsta drivkrafterna när det kommer till svenska företags vilja att investera i uppkopplad energieffektivisering. Årets rapport visar tydligt att ekonomiska incitament är det starkaste skälet. Åtta av tio (79 procent) uppger nämligen att ekonomiska skäl är den största drivkraften för att investera i lösningar inom IoT och uppkopplade fastigheter. Därefter kommer miljö- och hållbarhetsskäl (69 procent), säkerhetsskäl (50 procent) och arbetsmiljöskäl (43 procent).

Samtidigt visar det sig att investeringarna ger ekonomiska resultat. Fler än hälften uppger att de har fått sänkta el- och värmekostnader (51 respektive 58 procent) som en direkt följd av investeringar i uppkopplade lösningar. Den största förändringen gäller dock hur mycket energi som fastigheten förbrukar där hela 62 procent uppger att deras fastighet nu gör av med mindre energi.
– Energianvändning är en av de största kostnadsposterna för en fastighet. Det är också där företagen har satt in mest åtgärder. Ekonomiska skäl har länge varit och kommer med största sannolikhet fortsätta att vara den starkaste drivkraften för att koppla upp sin fastighet. De senaste årens rekordhöga elpriser har tydliggjort för landets företag att energieffektivisering av fastigheten är viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv men också att det finns fler incitament än så, säger Jenny Larsson, VD på Schneider Electric i Sverige.


Läs hela rapporten här.


För ytterligare information, kontakta:
Karolina Wilderfalk, presskontakt Schneider Electric, 070-282 67 63, [email protected]

Om Schneider Electric

Vårt syfte på Schneider är att ge alla möjlighet att göra det mesta av vår energi och våra resurser som gynnar
utveckling och hållbarhet för alla. Vi ser till att Life Is On.

Vi vill vara din digitala partner för ökad hållbarhet och effektivitet.

Vi driver digital transformation genom att integrera världsledande process- och energiteknik, uppkopplade produkter, styrning, programvara och tjänster på alla nivåer genom hela livscykeln för hem, byggnader, datacenter, infrastruktur och industrier.

Vi är ett globalt företag med stark lokal närvaro. Vi förespråkar öppna standarder och ekosystem tillsammans med partners som delar vår passion för ett meningsfullt syfte, inkludering och handlingskraft.
 

 


 Dela     Tillbaka  

Caverion + Assemblin=Sant

2024-03-05

Investmentbolaget Triton offentliggör idag avsikten att kombinera portföljbolagen Assemblin och Caverion till den nya koncernen Assemblin Caverion Group.


Allmän Arbetsmarknad

Alarmerande brist på yrkeslärare

2024-03-05

Regeringens ambitioner att öka utbildningsplatserna på landets yrkes- och vuxenutbildningar riskerar att stöta på patrull. Detta då bristen på yrkeslärare redan i dag är akut och dessutom kommer förvärras framåt.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Tre unga ventilationsmontörer tävlar om SM-guldet

2024-03-05

Finalen i ”SM för unga ventilationsmontörer 2024” närmar sig och nu avslöjas det vilka de tre finalisterna är.


Ventilation Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Värdefull energi spolas rakt ut i avloppet

2024-03-04

Värdefull energi spolas rakt ut i avloppet – nytt forskningsprojekt tar steg mot hållbar omställning.


Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Installatörsföretagen stärker samarbetet med universitet

2024-02-29

Installatörsföretagen och Luleå tekniska universitet har undertecknat en avsiktsförklaring med syfte att stärka samarbetet inom utbildning och forskning.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Nytt världsrekord för CIGS-solceller

2024-02-29

Uppsala universitet har det nya världsrekordet när det gäller hur mycket elektrisk effekt man kan utvinna ur CIGS-solceller.


El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Legionella på fartygs-spa

2024-02-29

Vid ett rutinmässigt legionellaprov på fartyget Viking Glory som trafikerar mellan Åbo, Åland och Stockholm har förhöjda värden i två av poolerna på spa-avdelningen upptäckts.


Sanitet (Fastighets VA) Brand & säkerhet

Nytt fryshaveri

2024-02-29

För någon månad sedan rapporterades om ett fryshaveri på KI i Solna. Nu har ett nytt fryshaveri i forskningsmijö inträffat. Den här gången på Lunds universitet, rapporterar sverigesradio.se.


Kyla

Svårt att hitta lärlingsplats

2024-02-28

Det är nästintill omöjligt att hitta lärlingsplats för studenter inom vvs, fastighetsteknik och el. Detta trots att det saknas 28 000 installatörer enligt beräkningar från Installatörsföretagen. Läs artikel i Byggnadsarbetaren.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Rise ny Bebo-koordinator

2024-02-27

Energimyndigheten genomförde under 2023 en upphandling för stöd i koordinering av nätverket Bebo. RISE vann anbudsgivningen i stark konkurrens med WSP som under Göran Werners ledning koordinerat Bebo sedan 2010.


Allmän Utbildning & FoU