Nytt forskningsprojekt: Att sätta pris på vatten

2024-02-22 Slussen Building Services

Rent vatten i kranen och sedan ner i avloppet. Få funderar på maskineriet bakom detta, och om det skulle kunna fungera på ett annat sätt. Men nu ska ett nytt forskningsprojekt undersöka hur vi kan gå från en traditionell, linjär vattenanvändning till en cirkulär och hållbar modell.

Reduce, reuse, recycle gäller också vatten

Tekniker för en mer cirkulär användning av vatten finns, men vi behöver bredda perspektivet bortom teknikutveckling för att bli hållbara när det gäller vattenanvändning.

– Hur kan vi göra det lönsamt och skapa incitament för fastighetsägare att implementera tekniker som stödjer en mer hållbar vattenanvändning? Det vill vi ta reda på med det här projektet, säger Henrik Aspegren, vd på Sweden Water Research.

Forskningsprojektet "Att sätta pris på vatten" siktar på att identifiera både hinder och möjligheter för att implementera cirkulära tekniker och prissättningsmodeller i större skala.

– Det är dags att ta med samhällsvetenskapliga perspektiv för att utveckla affärsmodeller som både är ekonomiskt genomförbara och främjar hållbart beteende bland konsumenterna, säger Per Hillbur, biträdande professor i miljövetenskap vid Malmö universitet.

Frågan är komplex och tar sig an både utmaningar kopplade till lagstiftning, samarbete mellan olika aktörer och behovet av att öka medvetenheten om att vatten är en begränsad resurs.

Vad är cirkulär användning av vatten?

Idag använder vi dricksvatten till nästan allt – vi spolar i toaletten, tvättar våra kläder och vattnar våra odlingar med det. Att tänka cirkulärt kring vattenanvändning kan till exempel betyda att man samlar regnvatten som renas och används till toalettspolning. Det kan också vara vatten från dusch och handfat som man renar och använder.

Fyller behov i samhället

I många delar av världen har tillgången till rent vatten länge varit en utmaning för hälsa, livsmedelsproduktion och samhällsutveckling. Också i Sverige märker vi att vatten är en begränsad resurs, särskilt under sommaren i form av torka, bränder och översvämningar.

Forskarna ska studera befintliga affärsmodeller och deras effekt på konsumentbeteenden, men också dra lärdomar från andra länder. På så sätt kan de utveckla praktiska lösningar och möjliggöra samarbete mellan vattenbranschen och fastighetssektorn. Projektet, som initierats och finansieras av Sweden Water Reserarch, genomförs av forskarna Per Hillbur vid Malmö universitet och Anna Thomasson, dekan vid Copenhagen Business School.

Det här ska forskningsprojektet göra:

  • Kartlägga hinder och möjligheter för cirkulär vattenanvändning inom gällande regelverk
  • Utveckla och testa nya prissättningsmodeller som uppmuntrar till hållbar vattenanvändning
  • Föreslå förändringar i policy och praxis som underlättar för en cirkulär ekonomi inom vattensektorn.

VA-verksamheterna i västra Skåne deltar

En styrgrupp bestående av experter från Sweden Water Research ägare NSVA, Sydvatten och VA SYD samt branschorganisationen Svenskt Vatten är knuten till projektet.

Fakta: Så här mycket dricksvatten använder vi i Sverige idag

I genomsnitt använder varje person i Sverige knappt 140 liter vatten per dygn, fördelat på:

  • 60 liter för personlig hygien
  • 30 liter för toalettspolning
  • 15 liter för disk
  • 15 liter för tvätt
  • 10 liter för mat och dryck
  • 10 liter för övrig användning

Relaterade länkar


 Dela     Tillbaka  

De nominerade - del IV

2024-04-16

Den 25 april presenteras vinnaren av Stora Inneklimatpriset på Nordbygg och vi presenterar nu den fjärde och sista i raden av de nominerade som är Bevent Rasch/4 Safe Air AB som utvecklat konceptet Visable Air System, VAS.


Ventilation Produktnytt & kataloger Nordbygg

Vinnarna av Solenergipriset 2024

2024-04-15

Solceller på vatten, vertikal solpark och ny monteringsmetod juryns favoriter.


El Solvärme & solenergi

De nominerade - del III

2024-04-12

Prisutdelningen av prestigefyllda och traditionstyngda Stora Inneklimatpriset närmar sig med stormsteg och vi har fått veta mer om ytterligare en av de nominerade, Locum och systemet Census Eye.


Ventilation Produktnytt & kataloger

Gamla ledningar och nya vitvaror största bovarna

2024-04-12

Gamla ledningar och nya vitvaror innebär störst risk för vattenskador. Och svenska folket behöver förbereda sig bättre för kalla vintrar för att undvika frysskador. Det visar Vattenskaderapporten 2023.


Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

HeatQuantum Tour landade i Arlanda stad

2024-04-09

Slussen.biz fanns på plats för att få veta mer om CO2-värmepumpen HeatQuantum när leverantören Advansors turné fanns på plats i Arlanda stad.


Värme Kyla Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Uppsala Vatten vinner PFAS-mål i domstol

2024-04-09

Försvarsmakten ansvarar för PFAS-föroreningarna i Uppsalas vatten. Det står klart sedan Mark- och miljööverdomstolen i dag meddelat sin dom.


Vatten & avlopp (yttre VA) Brand & säkerhet

Kommunernas energi- och klimatrådgiving gör nytta

2024-04-08

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen leder till ökad kunskap hos svenska hushåll, och bidrar också till insatser som ger minskad energianvändning. Det visar en nyligen genomförd utvärdering som Energimyndigheten beställt.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Nej för solcellspark på åkermark i Skåne

2024-04-08

Mark- och miljööverdomstolen fastställer Länsstyrelsen i Skånes läns beslut att förbjuda nyanläggning av solceller på en åkermark i Helsingborgs kommun.


El Solvärme & solenergi

De nominerade - del II

2024-04-05

I den andra delen av artikelserien om de nominerade till Stora Inneklimatpriset presentar vi stolt Simap som är nominerade för värmekontrollsystemet OptiControl.


Värme Produktnytt & kataloger Nordbygg

Misstänkt storfusk i installationsbranschen

2024-04-05

Region Skåne har gjort en extern granskning av fakturor för arbete inom byggentreprenad och fastighetsdrift. Granskningen visar att Bravida Sverige AB har överfakturerat och Region Skåne häver nu ramavtalen med företaget.


Allmän Arbetsmarknad