Rikshem väljer cirkulär energi från Ecoclime Group

2021-11-22

Rikshem AB genomför löpande större energiprojekt i sina fastigheter runt om i Sverige. Målet är att öka driftnetto, spara energi och minska miljöpåverkan. Nu har bolaget tecknat ett tvåårigt ramavtal med Ecoclime Groups dotterbolag Evertherm.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclime etablerar sig i Finland via avtal med Stravent OY

2021-10-29

Ecoclime inleder nu även exportverksamhet inom affärsområdet Inomhusklimat. Idag tecknades ett samarbetsavtal med Stravent OY avseende försäljning av Ecoclimes Inomhusklimatprodukter i Finland och Estland.


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Ecoclime Group rekryterar CSO från Siemens

2021-10-22

Ecoclime har avtalat om anställning av Christoffer Eklund, 38 som CSO för Ecoclime Group. Christoffer kommer närmast från en roll som Senior Sales Manager för Siemens Energy.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Arbetsmarknad

Ecoclime startar TeamWessman med geoenergispecialister

2021-10-12

Ecoclime och ett erfaret team av geoenergi- och bergborrspecialister, har under morgonen tecknat ett aktieägaravtal i ett gemensamt ägt bolag (Ecoclime 90,1%, Gobero och Wessman 9.9%).


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla El Geoenergi Arbetsmarknad

Ecoclime lanserar standardiserad molntjänst

2021-09-23

Som följd av Ecoclimes strategi att utveckla och paketera nya produkter och tjänster tillsammans med kunder, kan Bolaget efter tre års samarbete med fastighetsägare erbjuda en standardiserad molntjänst för energieffektivisering av fastigheter.


  Ventilation Värme Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Ecoclime tecknar LOI för geotermiskt partnerskap

2021-09-20

I linje med Ecoclimes strategi tecknade Ecoclime under gårdagskvällen ett ”Letter of Intent” (LOI) som huvudägare i ett bolag som etableras i partnerskap med ett konsortium av geoenergiprojektörer och leverantörer.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering Geoenergi

Evertherm SEW-system installeras hos Victoria Park

2021-09-07

Ecoclimes dotterbolag Evertherm har avtalat med fastighetsbolaget Victoria Park om installation av ett unikt prefabricerat Evertherm SEW-system för återvinning av energi från avloppsvatten.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclime tecknar samarbetsavtal med Ventprodukter

2021-09-07

När samhället och arbetsplatserna öppnar upp igen efter pandemin förväntas en ökad efterfrågan inom affärsområdet inomhusklimat. För att möta detta tecknar Ecoclime ett agentavtal med Ventprodukter Carl Nyberg AB.


  Ventilation Värme Energieffektivisering

Exportchef till Ecoclime - Johan Nylund

2021-08-31

Ecoclime har idag anställt Johan Nylund 44 år som exportchef för affärsområdet Cirkulär energi. Johan kommer närmast från en tjänst som exportchef för Polarbröd, för vilka han etablerat export på ett 10-tal marknader i Europa.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Arbetsmarknad

Kraftigt förbättrade resultat Q2 för Cirkulär Energi

2021-08-19

Ecoclimes affärsområde Cirkulär energi har överträffat Ecoclimes EBITDA-mål om 15% under Q2 främst genom den mer än fördubblade försäljningen (110%) framförallt av Evertherm SEW-systemen.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)