Krav på klimatdeklaration ska minska klimatpåverkan

2019-06-27 Slussen Building Services

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att förbereda införandet av krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader.

På uppdrag av regeringen lämnade Boverket i juli 2018 ett förslag om att införa ett krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av vissa byggnader. I januariavtalet framgår att minimikrav ska ställas vid byggande utifrån ett livscykelperspektiv.

- Klimatavtrycket vid bostadsproduktion är en stor utsläppskälla. Vi kommer nu kunna styra mot en minskad klimatpåverkan och på sikt ställa minimikrav på aktörerna inom bostadssektorn, säger bostadsminister Per Bolund.

För att berörda aktörer ska ha förutsättningar att leva upp till kravet behöver vissa förberedande åtgärder vidtas. Regeringen ger därför Boverket i uppdrag att under 2019 inleda ett förberedande arbete för att underlätta ett införande.

Boverket ska:

  • utveckla en öppen databas med relevanta klimatdata som ska kunna användas för beräkning av klimatpåverkan från byggnader,
  • utveckla ett klimatdeklarationsregister som kan användas när kravet på klimatdeklaration träder ikraft,
  • utveckla informations- och vägledningsunderlag, samt
  • ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationen för att inkludera hela livscykeln och omfatta gränsvärden för klimatpåverkan.

Införandet omfattas av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Kravet ska gälla fr.o.m. 1 januari 2022.

Uppdraget ska redovisas i samband med myndighetens årsredovisning för 2019.

Källa: Regeringen


 Dela     Tillbaka  

Uppskattat webbinarium på ExpoVent

2020-05-26

ExpoVent i Visby, Stockholm och Nyköping, som flytttat ut på webben på grund av coronapandemin, inleddes med ett med Lars Ekberg från CIT. Rubriken för dagen var Funktionssäker ventilation för nöjda brukare.


  Ventilation

Oförändrad byggtakt under det första kvartalet 2020

2020-05-26

Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 11 900 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2020. Motsvarande kvartal 2019 började 11 800 bostadslägenheter byggas.


  Allmän Utbildning & FoU

Stora mängder danskt bajsvatten rakt ut i Öresund

2020-05-26

Danmark kan, under åren 2014-2018, ha släppt ut så mycket som 35 miljarder liter orenat avloppsvatten i Öresund, rapporterar bland annat sr.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny ordförande i Svenskt Vatten

2020-05-25

Svenskt Vattens nyvalda ordförande är Elisabeth Unell. Hon valdes vid Vattenstämman som genomfördes som ett webbinarium.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad

Ny rapport: Uppföljning av de energipolitiska målen

2020-05-25

Årets uppföljning av de energipolitiska målen visar att andelen förnybar energi ökar i Sverige.


  Allmän Utbildning & FoU

Fem europeiska myndigheter samarbetar för att förbjuda PFAS

2020-05-25

Kemikalieinspektionen och myndigheter i fyra andra EU-länder har inlett ett arbete för att förbjuda PFAS-kemikalier i EU, i all användning som inte är nödvändig för samhället.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Bebos ventilationstävling avgjord

2020-05-22

Juryn valde att uppmärksamma fyra av de femton inkomna bidragen i Bebos ventilationstävling när resultatet presenterades under ett webbinarium. Men inget förslag uppfyllde tävlingens samtliga kriterier.


  Ventilation Utbildning & FoU

Krönika: Mod och hopp för framtiden!

2020-05-20

Slussen.biz krönikör, Lars Andrén, funderar på vilka möjligheter som finns post corona. Och om modet finns....


  Allmän Krönikor

En dag som energiexpert

2020-05-19

Slussen.biz tog rygg på energikonsulten Roland Jonsson från WSP när han energideklarerade en av Sveriges största bostadsrättsföreningar i centrala Stockholm.


  Allmän Energieffektivisering Referensprojekt

EMTF kopplade upp till årsmöte

2020-05-19

Energi- och Miljötekniska Föreningen har hållit många årsmöten, men detta var det första i digitalt format.


  Allmän

×