En dag som energiexpert

2020-05-19 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/brfkungs3.JPG
Delar av Brf Kungsklippan som är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar och objektet för dagens energideklaration. Foto: Ulrik Hammarsträng

Slussen.biz tog rygg på energikonsulten Roland Jonsson från WSP när han energideklarerade en av Sveriges största bostadsrättsföreningar i centrala Stockholm. 

I början av 1930-talet beslöt HSB att köpa Bolinder-Munktells mark på Kungsholmen, ett stenkast från Stockholms centralstation, och sätta igång sitt största bostadsprojekt så långt. Tankegångarna kring arkitektur och inventarier var för tidpunkten mycket moderna. De nio våningar höga husen byggdes i funkisstil och var modernt utrustade med badrum i varje lägenhet. Det första huset i Brf Kungsklippan, som skulle komma att bli något av HSB:s flaggskepp, stod klart 1934. 

Idag består Brf Kungsklippan av 13 byggnader med drygt 1000 lägenheter och mer än 70-talet lokaler med olika verksamheter.
- Föreningen har cirka 1200 medlemmar och lokalhyresgästerna är bland annat en skola, flera restauranger, affärer och ett hostel. Idag pågår renoveringar av skollokaler och stambyte i föreningen, berättar Mikael Åkerlund som är fastighetstekniker på Einar Mattsson och representerar fastighetsägaren under energibesiktningen. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/brfkungs2.JPG
Mikael Åkerlund (t.v.), Einar Mattsson, och energiexperten Roland Jonsson, WSP, förbereder dagens arbete. Foto: Ulrik Hammarsträng

Det är andra gången de aktuella fastigheterna energideklareras och dagen börjar med en snabb titt på ritningarna över området. 
- Jag är osäker på om föreningen gjort någon av de åtgärder som rekommenderades vid förra besiktningen.Tyvärr är det många fastighetsägare som inte tar chansen utan bara gör deklarationen för att den är ett lagkrav.  Nu kommer jag mäta upp ett av husen och jämföra med den Atemp som anges i den förra besiktningen och se så att det stämmer. Sedan kommer vi gå in i fjärrvärmeundercentralerna, tvättstugorna och vindarna i några fastigheter. Jag fotar detaljer för att ha som stöd när åtgärdsförslagen skall ges. Det blir också en del foton på  installationerna, berättar Roland Jonsson. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/brfkungs1.JPG
På besök i ett av installationsutrymmena. Foto: Ulrik Hammarsträng

Mikael Åkerlund berättar att ventilationen i bostäderna är självdrag och att varje har sin egen ventilationslösning.
- Det finns hjälpfläktar för självdraget på taken. När det gäller lokalerna anpassar man ju ventilationen efter vilken verksamhet hyresgästen bedriver, men de flesta har en FTX-lösning. 

När det gäller energianvändningen i verksamheterna ska den räknas bort från värdet som anges i energideklarationen. 
- En del verksamheter har ett eget elabonnemang och då är det ju inga problem att räkna bort den el som tillhör verksamheten. Annars får man, när det gäller verksamhetselen, utgå från ett normalvärde och sedan räkna bort det som överskrider på grund av verksamhetens art. Det kan vara en restaurang som kräver extra ventilation eller en frisör som kräver extra mycket varmvatten. Det kan också vara ett kontor där man är fler personer än vad det från början är anpassat för och man behöver forcera ventilationen. Avgränsningen för verksamhetsel kan var ibland lite knepig om man har gemensamhetsabonnemang, säger Roland Jonsson. 

Väl tillbaka på sitt kontor sammanställer Roland Jonsson informationen och intrycken från den okulära besiktningen och tar del av statistiken från fastighetsägarens energileverantörer. 
- Jag har nu fått inloggning till fastighetsägarens fjärrvärme- och elleverantörer. Jag stämmer också av så att den angivna Atempen är korrekt. Atempen är ju den area över vilken energianvändningen ska fördelas, så att den är korrekt har stor betydelse för energianvändningen som anges i energideklaration. Jag för också en dialog med fastighetsägaren om vilka åtgärder som gjorts sedan förra deklarationen, OVK-besiktning och radonmätning. En radonmätning var ju just avslutad i det här fallet. De rekommendationer jag troligtvis kommer ge här är översyn av VVC-förluster och nya energisnålare pumpar. Här tror jag det finns en hel del att hämta till en rimlig investering.  Jag räknar också på en frånluftsvärmepump och ett par saker till. Till sist registreras deklarationen i Boverkets system, Gripen, och en energideklaration per trapphus levereras till fastighetsägaren. 

Text och foto: Ulrik Hammarsträng

 


 Dela     Tillbaka  

Självreglerande aktiva kylbafflar i doktorsavhandling

2020-05-29

Slussen.biz har fått en pratstund med Peter Filipsson som för en månad sedan kvitterade ut en doktorshatt i installationsteknik vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.


  Kyla Utbildning & FoU

Hitta din nästa medarbetare i Rekryteringsbanken

2020-05-28

Slussen.biz Rekryteringsbank har växt med flera intressanta kandidater. Kanske är det här du hittar din nästa kollega.


  Allmän Arbetsmarknad

16 nya projekt bidrar med ny kunskap om digitalisering

2020-05-27

Nu är det klart vilka projekt som får medel i den åttonde utlysningen inom Smart Built Environment. 16 projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet får sammanlagt omkring 36 miljoner kronor i finansiering.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU Projekterings- & förvaltningsprogram

Uppskattat webbinarium på ExpoVent

2020-05-26

ExpoVent i Visby, Stockholm och Nyköping, som flyttat ut på webben på grund av coronapandemin, inleddes med ett med Lars Ekberg från CIT. Rubriken för dagen var Funktionssäker ventilation för nöjda brukare.


  Ventilation

Oförändrad byggtakt under det första kvartalet 2020

2020-05-26

Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 11 900 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2020. Motsvarande kvartal 2019 började 11 800 bostadslägenheter byggas.


  Allmän Utbildning & FoU

Stora mängder danskt bajsvatten rakt ut i Öresund

2020-05-26

Danmark kan, under åren 2014-2018, ha släppt ut så mycket som 35 miljarder liter orenat avloppsvatten i Öresund, rapporterar bland annat sr.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny ordförande i Svenskt Vatten

2020-05-25

Svenskt Vattens nyvalda ordförande är Elisabeth Unell. Hon valdes vid Vattenstämman som genomfördes som ett webbinarium.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad

Ny rapport: Uppföljning av de energipolitiska målen

2020-05-25

Årets uppföljning av de energipolitiska målen visar att andelen förnybar energi ökar i Sverige.


  Allmän Utbildning & FoU

Fem europeiska myndigheter samarbetar för att förbjuda PFAS

2020-05-25

Kemikalieinspektionen och myndigheter i fyra andra EU-länder har inlett ett arbete för att förbjuda PFAS-kemikalier i EU, i all användning som inte är nödvändig för samhället.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Bebos ventilationstävling avgjord

2020-05-22

Juryn valde att uppmärksamma fyra av de femton inkomna bidragen i Bebos ventilationstävling när resultatet presenterades under ett webbinarium. Men inget förslag uppfyllde tävlingens samtliga kriterier.


  Ventilation Utbildning & FoU

×