Miljöforskare kartlägger havsföroreningar i Östersjön

2020-06-02 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/besattning.jpg
Forskare från Linnéuniversitetet och Svenska geologiska undersökningen (SGU -Sveriges Geologiska Undersökning). På bilden: stående från vänster till höger: Marcelo Ketzer, professor LNU, Mahboubeh Rahmati Abkenar, postdoktor, Leonie Jaeger, utbytesmästerstudent från Tyskland, Anna Apler, geologer SGU, Olof Larsson, geologer SGU; nedan: Sina Shahabi Ghahfarokhi, Ph.D. student LNU, och Sarah Josefsson, geologer SGU).

Marcelo Ketzer och hans forskarteam har precis kommit hem från en två veckors expedition i Östersjön och nästa vecka är det dags att åka ut igen. Syftet är bland annat att kartlägga förekomsten av metallföroreningar och metangas på havets botten.

Miljöfarliga metaller i Östersjöns vatten och sediment är ett stort problem. I projektet "Ackumulering av metaller i Östersjöns sediment: betydelse för miljöövervakning och åtgärdsinitiativ" studeras bland annat mängden arsenik, kvicksilver och kadmium i sedimenten.

Forskarna fick möjlighet att delta i en havsexpedition med det nyligen invigda forskningsfartyget Svea som leds av SU (Stockholms Universitet) och SGU (Sveriges geologiska undersökning - det vill säga myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige). Expeditionen går från Norrbotten till Skåne längs hela Östersjön och gruppen kommer att göra stopp på 14 olika platser för provtagningar.

Ombord på båten samarbetar Linnéuniversitetets forskare i ett projekt med SGU. Forskarna ska under resan samla in prover och undersöka vattentemperatur, salthalt, mängden syre i vattnet, sediment, metangas, organiskt material och andra kemiska parametrar.

– Expeditionerna med forskningsfartyget Svea kommer ge oss en bättre uppfattning om hur dessa metaller lagras och ackumuleras på havsbotten och vi kommer att kunna samla in material till två års forskning, säger Marcelo Ketzer, professor i miljövetenskap på Linnéuniversitetet.

Dessa data kommer också kunna användas av Marcelos kollegor Sina Shahabi Ghahfarokhi, doktorand som studerar metallföroreningar och Mahboubeh Rahmati Abkenar, postdoktor som studerar metan på havsbotten. Målen är att få reda på hur mycket miljöfarliga metaller som samlats på havsbotten, men också att undersöka hur mycket metangas som finns och hur mycket av den som lämnar havsbotten, går ut i vattnet och luften och därmed ökar mängden växthusgas i atmosfären.

– Tack vare ny utrustning som vi fick ett stort projektbidrag till i somras, är det nu för första gången möjligt för oss på Linnéuniversitetet att kunna utföra den typen av mätningar som behövs för att kunna analysera och kartlägga förekomsten av metangas i sediment och vatten. Detta kommer kunna ge oss nya möjligheter att bättre förstå klimatförändringar i havet orsakade av växthusgaser, säger Marcelo Ketzer. Projektet kommer även generera data som kan hjälpa andra forskarteam att studera metallföroreningar i fisk och marina djur, som ju i slutändan hamnar på vår tallrik.

Marcelo Ketzer och hans kollegor i projektet förväntas publicera sina första resultat i slutet av året.

Länk till projektsida på Lnu.se

Källa. Linnéuniversistetet


 Dela     Tillbaka  

Vattenkrig i Åre

2020-07-08

En boende i Åre kommun är mycket kritisk till hur kommunen beräknar vattenförbrukningen. I Åre använder man schablonberäkning istället för som i många andra kommuner digitala vattenmätare, rapporterar jamtlandstidning.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Möjlighet att söka pengar till cybersäkerhet

2020-07-07

Nu finns det möjlighet för företag inom energisektorn att söka pengar för cybersäkerhetsanpassningar, genom CEF Fonden 2020.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Trevlig sommar från Slussen.biz!

2020-07-06

Slussen.biz nyhetsbrev och Rekryteringskanalen tar en sommarpaus och återkommer 10 augusti. Vårt kontor håller stängt från 13 juli till 10 augusti, men sajten med alla nyheter är naturligtvis tillgänglig som vanligt.


  Allmän

Energiklassning av byggbodar

2020-07-03

SBUF, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen har beviljat finansiering till projektet ”Energiklassning av byggbodar”.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Finns det en VA-skuld?

2020-07-03

Är VA-skulden en sanning eller myt och hur ska hela Sveriges dricksvatten säkras? Det var temat för ett webbinarium som arrangerades av VA-fakta.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Boverket ska utvärdera stöd

2020-07-02

Boverket ska utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Följ bygget av avloppstunneln i Stockholm

2020-07-02

Klicka vidare och se filmen om tunnelbygget för Stockholms framtida avloppsrening.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Ett nedslag i Elmiadalen

2020-07-01

Slussen.biz tog chansen att ta del av inslaget Kommer Energibolagen ta över ansvaret för "teknisk förvaltning" som tidigare låg hos bostadsföretag? på den digitala arenan Elmiadalen med Elmiamässan i Jönköping som bas.


  Värme Kyla El Energieffektivisering

Remiss om ändring av regler för energideklarationer

2020-06-30

Boverket föreslår ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader.


  Värme Energieffektivisering

Simulerade effekter av trög avvattning

2020-06-30

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Simulerade effekter av trög avvattning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

×