EU-projekt ska dämpa kapacitetsbristen i Malmö

2020-10-09 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/malmo.png
Tester med smart laddning av elbilar kommer att genomföras i P-huset Anna.

I EU-projektet CLUE ska miljöförvaltningen tillsammans med privata aktörer och forskningsinstitut bidra till lösningar till Malmös elförsörjning. Målet är att minska effekttoppar genom bättre samverkan och ökad förståelse.

Malmö har en kraftig befolkningstillväxt och en ökad elektrifiering av samhället leder till ett stort elbehov. Energibehovet hos den växande befolkningen måste alltså mötas med de resurser som finns men användas effektivare. Miljöförvaltningen ska, tillsammans med flera andra aktörer, försöka minska belastningen på elnätet med färre efterfrågetoppar genom projektet CLUE (Koncept, planering, demonstration och replikering av Lokala Användarvänliga Energisamhällen).

Fyra olika tester ska genomföras i Malmö, bland annat med smart laddning av elbilar och användning av storskaligt batteri. Målet är att testerna ska ge lärdomar som kan användas för att skynda på omställningen till ett hållbart energisystem. Projektet ska öka förståelsen för hur samverkan bland olika aktörer, både myndigheter och privata, leder till ökad flexibilitet i elnätet.

Projektet pågår till 15 december 2022 och finansieras med stöd av Energimyndigheten. Förutom miljöförvaltningen deltar även E.ON Energidistribution AB, E.ON Energilösningar AB, Lunds universitet, Parkering Malmö AB, Rise Research Institutes Of Sweden AB, Serneke Group AB, Vasakronan AB samt 14 ytterligare samarbetspartners i Skottland, Tyskland och Österrike i projektet.

Källa: Malmö stad


 Dela     Tillbaka  

Låg energianvändning per person i miljonprogrammet

2020-10-26

När fokus skiftas till individen, genom att istället mäta årlig energianvändning per person, hamnar dessa flerbostadshus bland de allra mest energieffektiva, det visar forskning från RISE och Lunds universitet.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Ny statistik över energianvändningen

2020-10-23

Energimyndigheten presenterar ny statistik över energianvändningen i småhus, flerbostadshus och lokaler 2019.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Vill införliva rätten till vatten och sanitet i EU-lag

2020-10-22

Organisationen Water Europe har tillsammans med ett antal intressenter kommit med ett upprop för att införliva den mänskliga rättigheten till vatten och sanitet i EU:s lagstiftning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Byggmarknaden knakar i fogarna

2020-10-21

Sysselsättningen inom bygg- och anläggningsindustrin minskar med 8 000 personer mellan 2019 och 2021. Det visar Byggföretagens nya konjunkturprognos. Bostadsbyggandet går dock bättre än väntat.


  Allmän Utbildning & FoU

Utveckling av energiuppföljningssystem

2020-10-21

Belok och BeBo har genomfört en behovsanalys för att undersöka vilken form av teknikutvecklingsprojekt som behövs för att stimulera och skynda på utveckling av verktyg och funktionaliteter för energiuppföljning i lokalfastigheter och flerbostadshus.


  Allmän Utbildning & FoU

Dags för ExpoStyr!

2020-10-20

Snart är det dags att boka sitt besök, med slottid, på ExpoStyr i Gävle, och Stockholm som besöks 3-5 november. Besöket till Uppsala flyttas och det blir två dagar av ExpoStyr i Stockholm. Det blir också möjligt att delta digitalt via DigiStyr.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Automation/Styr- och Regler

Ökad värmepumpförsäljning

2020-10-20

Under tredje kvartalet har försäljningen av värmepumpar ökat med 6 procent. Även ackumulerat sedan årets början är försäljningsökningen 6 procent. Det är luft-vattenvärmepumpar och frånluftvärmepumpar som gått framåt.


  Värme Kyla Utbildning & FoU

Lär dig upphandla solenergi!

2020-10-15

I höst finns det ytterligare fyra digitala kurstillfällen för dig som vill lära dig mer om vad man ska tänka på vid upphandling av solenergi.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Anneli Kouthoofd blir vd för SBUF

2020-10-15

Anneli Kouthoofd blir ny vd för Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). Anneli Kouthoofd kommer från rollen som vd för Byggmaterialindustrierna.


  Allmän Arbetsmarknad

De har tagit fram det första organiska batteriet

2020-10-15

Forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet har för första gången demonstrerat ett organiskt batteri. Det är ett så kallad redox-flödesbatteri, ett stort batteri som bland annat kan lagra vind- och solenergi.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

×