Kyl- och värmepumpbranschen samlades digitalt

2020-11-20 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/kvpdagen2.png
Från vänster moderatorn Henrik Brengesjö, Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen, Per Jonasson, vd Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen, samt Mats Bjelkevik, vd Indoor Energy. Foto: Ulrik Hammarsträng

Slussen.biz gjorde ett nedslag på årets upplaga av Svenska Kyl- och Värmepumpdagen som hölls i form av ett onlineevenemang. 

Dagen inleddes av Svenska Kyl- och Värmepumpföreningens avgående vd, Per Jonasson, som hälsade välkommen och gav en överblick hur det ser ut i kyl- och värmepumpbranschen. 
- Det är roligt att se att så många som runt 400 personer har anmält sig till denna digitala upplaga av Svenska kyl- och värmepumpdagen. Trots pandemin ser vi att det går bra för branschen och att det finns en ständigt tillväxt. Viktiga branschfrågor de ökade möjligheterna med digitalisering och utfasningen av f-gaserna. Rekryteringen är som tidigare en flaskhals även om vi ser att ansökningarna till våra utbildningar ökat i samband med pandemin. 

Hur slåss vi med IKEA och Google om morgondagens talanger? Det var den retoriska frågan i Mats Bjelkeviks dragning. 
- Få vet vad en kyltekniker gör, detta trots att vi är involverade i väldigt många branscher på något sätt. Nu har ju söktrycket ökat på Yrkeshögskolorna, men vi måste få fler att söka kontinuerligt. Jag menar att vi i kylbranschen måste ses som en del av lösningen i klimatomställningen, att vi behöver stärka lönsamheten och inte konkurrera med låga priser samt att vi måste stärka självförtroendet och höja ambitionsnivån. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/dagberg.png
Mikael Dagberg, utbildningsansvarig på Tesab, informerade om hur man bör hantera brandfarliga köldmedier. Foto: Ulrik Hammarsträng

Mikael Dagberg, utbildningsansvarig på Tesab-kedjan, talade under rubriken brandfarliga köldmedier i praktiken. 
- I och med utfasningen av f-gaserna byter vi till naturliga köldmedier såsom CO2, ammoniak, propan och HFC vilka har högre brandfarlighet. Generellt ger köldmedier med lägre GWP (Global warming potential) en ökad brandfarlighet och därför är det viktigt att vi som kyltekniker vet hur vi ska hantera detta vid exempelvis serviceingrepp och komponentbyten. Det handlar bland annat om att ventilera utrymmet man jobbar i, att eliminera alla tändkällor och läckage samt att använda gasdetektor. 

Deltagarna bjöds också på mindre panelsamtal där föreläsarna deltog. 

 

Text och bild: Ulrik Hammarsträng


 Dela     Tillbaka  

Det blir ingen byggstrejk

2020-11-26

Byggföretagen och Byggnads har kommit överens om ett nytt Byggavtal inom ramen för industrins märke på 5,4 procent över 29 månader.


  Allmän Arbetsmarknad

Sprinklerkaos på Falu lasarett

2020-11-26

Cirka 40 000 liter vatten uppskattas ha läckt ut från sprinkleranläggningen på Falu lasarett brustit, rapporterar svt.se.


  Sanitet (Fastighets VA) Brand & säkerhet

Vilka nyttor kan blå-grön infrastruktur bidra med?

2020-11-24

Svenskt Vatten presenterar rapporten Vilka nyttor kan blå-grön infrastruktur bidra med?


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

ELFACK flyttar till 2022

2020-11-24

Precis som den andra stora branschmässorn, Nordbygg och VA-mässan, flyttar ELFACK till 2022. Anledningen är den pågående pandemin.


  El

Slamspridning och antibiotikaresistens

2020-11-23

Svenskt Vatten släpper rapporten Slamspridning och antibiotikaresistens.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Tranås vill ha bort toalettpappret från WC:n

2020-11-23

Tranås kommun kan första kommun där medborgarna inte spolar ner sitt toalettpapper i vattenklosetten, rapporterar bland annat sverigesradio.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

Lyckad DigiVent-vecka!

2020-11-19

Under veckan har Slussen.biz genomfört DigiVent, som är den digitala versionen av ExpoVent, med fokus mot marknaden i Halmstad, Varberg och Skövde.


  Ventilation

Ny rapport om ventilation från Vetenskapsakademin

2020-11-19

Kungl. Vetenskapsakademiens expertgrupp om Covid-19 anser att god ventilation liksom användning av munskydd är viktiga åtgärder för att minska smittspridningen i inomhusmiljöer och inom kollektivtrafiken.


  Ventilation Utbildning & FoU

VA-Mässan flyttas till 2022

2020-11-19

Med anledning av coronapandemin och dess påverkan på mäss- och mötesbranschen flyttas nu VA-mässan på Elima i Jönköping fram till 2022.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

×