Nya PipeJet 25i för hus 3-10 lgh värme- & tappvattensystem

2021-02-15 Bauer Watertechnology Systems AB

Vi lanserar nu PipeJet 25i för de mindra fastigheterna med värmesystem eller tappvattensystemen. 

Nya PipeJet 25i, för hus 3-10 lägenheter värme- & tappvattensystem.

Eller vvc-varmvattencirkulation för större fastigheter. 

För ett bättre driftnetto! 

Minska drastiskt fastighetens underhållsskuld!

Planera in & Säkerställ för Smart Underhåll, EnergiRenovera, EnergiEffektivisera & Optimera i hela systemen för värme-, ventilations-, värmepump-, tappkallvatten- & varmvatten VVC, kylmaskin & kylsystem.

https://slussen.azureedge.net/image/43604/Bauer-WT-systems_Logo_Pipejet_o_Filter.jpg

Pdf  Bauer PipeJet finns för applikationer från storlek 20i, 25i, 32i, 40i, 50i, 65F, 80F & 100F vattenbehandlingssystem och med tillhörande filtersystem för värmesystem & kylsystem.

Vi svarar gärna & förklarar, utbildar er hur det fungerar att uppnå lägre drift- service- underhålls- & energikostnader för 

 

Bättre driftnetto ut i fingerspetsarna!

Vattenbehandlingssystemet påverkar och förbättrar:
-  Ojämn värme i lägenheter
-  Ojämn värme eller kyla i lokaler
-  Dålig värmeöverföring
-  Ojämn varmvattencirkulation
-  Dåligt tryck & smak i dricksvattnet

-  Biofilm

- Bakterier

-  Kärvande blandare & ventiler

-  Igensättning i värmeväxlare & värmepump 

-  NKI 

-  VVC korrosion

-  Driftnettot

- Styrsystemens optimering

www.bauer-wt-systems.se

Fastighetens underhållsskulden ökar om inget görs!

 

Bauers vattenbehandlingsystem är metoden för energirenovering med samtidig energieffektivisering påverkas drifts- service- underhålls- & energikostnader under lång tid framöver.

Kostnadsundvikande & smart underhåll för fastigheter

Ojämn värme i lägenheter, lokaler, ventilation ?

Vi svarar och förklarar hur Bauer vattenbehandlingssystem fungerar på värmesystem, tappvattensystem och kylsystem.
 

 

" Vi har visat att våra kunder inom industrin och fastigheter uppnår högre produktivitet och minskar kostnader med Bauer PipeJet Vattenbehandlingssystem och med besparingsresultat som håller i sig år efter år” 
Pdf 

”Fastighetsägare och Industrin kräver ständiga förbättringar drift- service- underhålls- och energikostnader och optimeringar för att hålla nere sina kostnader"

 

Vi är oerhört stolta att mottaga STORA PRODUKTIVITETSPRISET utsågs och delades ut av Riksorganisationen Svenskt Underhåll 03-2018 på underhållsmässan i Göteborg 

MOTIVERING till STORA PRODUKTIVITETSPRISET är:

"Bauer Watertechnology har på ett detaljerat sätt påvisat bestående sänkningar av kostnaderna för drift-, service- och underhåll, energiförbrukningen samt reinvesteringar hos olika kunder.

Bauer Watertechnology har kunnat påvisa att deras kunder uppnår en högre produktivitet och ökad lönsamhet över en lång tidshorisont.
Resultaten är verifierade av kunderna genom en redovisning av ett stort antal referens case"

http://www.svensktunderhall.se/tavlingar/

Pdf STORA PRODUKTIVITETSPRISET

EnergiRenovera bort de hårt sittande avlagringarna & korrosion med Bauer PipeJet vattenbehandlingssystem.

 filterbyte2b_Bromma_10-2017.jpg Bromma_filter2_2015-05-12.jpg 

Fastighetsägare och industrin kräver ständiga produktivitetsförbättringar, drifts-, underhålls-, energi- & produktionsoptimeringar för att bibehålla sin starka position.

 

FAKTA: Avlagringar har stor påverkan, 1mm avlagringar i maskin-, värmeväxlare, värmepumps- & kylmaskinssystem försämrar värmeöverföringen med 25-85%.

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/43604/I_54369_newsLineImage_1218018.jpg

Uppnå bättre & optimal prestanda miljövänligt, energieffektivitet & minskad CO2 belastning www.youtube.com/watch?v=g9lYhqoRR8s

Bauer har rett ut begreppen, hur det fungerar det i praktiken med EnergiRenovering samtidig EnergiEffektivisering i befintliga tappvattensystem, värmesystem, kylsystem, industrivattensystem https://bauer-wt-systems.se/vattenbehandlingsteknik/

 

Ojämn värme & kyla i maskiner, igensatta ventiler, termostater, värmeväxlare, värmepump, kylmaskin, radiatorer, värme- & kylbafflar, ventilationsbatterier, bekymmer för industrier & fastighetsägare

https://lnkd.in/dHjM736

Naturligtvis helt utan kemikalisering i värme- & kylsystem samt tappvattensystem!

 

Med Bauer Pipejet vattenbehandlingssystem uppnår ni lägre energi- drift- service-, underhålls- & investeringskostnader, 

https://bauer-wt-systems.se/event/

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/43604/BauerPipeJet_32_Flow.jpg

Tveka inte att kontakta oss...https://bauer-wt-systems.se/kontakt/


 Dela     Tillbaka  

Nya hemsidan Smart Underhåll och EnergiEffektivisering

2021-02-08

Premiär nya hemsidan! För bättre driftnetto! Så enkelt uppnås lägre drifts- service- underhålls- & energikostnader. I värmeväxlare försämras värmeöverföringen 25-85%. Få bort avlagringar & korrosion i tappkall-, varmvatten-, VVC-, värme- & kylsystem


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Planera Smart Underhåll EnergiRenovera EnergiEffektivisera

2021-02-01

Så enkelt uppnås lägre drifts- service- underhålls- & energikostnader. I värmepumpar kylmaskiner & värmeväxlare försämras värmeöverföringen 25-85%. Få bort avlagringar & korrosion i tappkall- & varmvatten-, VVC-, värme- & kylsystem Bättre driftnetto


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

Pressmeddelande Bauer Watertechnology Systems

2021-01-07

Bauer Watertechnology Systems kommer att fortsätta sälja Bauers unika vattenbehandlingssystem och supportera kunderna i Sverige från och med den 4 januari 2021.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

Onlinemässa 25/11 Fastighets-Fokus-VVS - Smart Underhåll

2020-11-20

EnergiRenovera! Lägre drifts- service- underhålls- & energikostnader. I värmepumpar kylmaskiner & värmeväxlare försämras värmeöverföringen 25-85%. Få bort avlagringar & korrosion i tappkall- & varmvatten-, VVC-, värme- & kylsystem Bättre driftnetto.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU Nordbygg

Fastighetsmässa 4/11-Ystad 5/11-Helsingborg

2020-10-22

ROADSHOW - Ojämn värme! Enkelt att uppnå bättre driftnetto, lägre drifts- service- underhålls- & energikostnader. Få bort avlagringar & korrosion i kall- & varmvatten- vvc- och i värme- & kylsystem.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

Fastighetsmässa 8/10-Norrköping

2020-09-30

ROADSHOW - Utbilda dig, enkelt att uppnå bättre driftnetto, lägre drifts- service- underhålls- & energikostnader. Få bort avlagringar & korrosion i kall- & varmvatten- vvc- och i värme- & kylsystem.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

Planera Smart Underhåll EnergiRenovera EnergiEffektivisera

2020-05-18

Så enkelt uppnås lägre drifts- service- underhålls- & energikostnader. I värmepumpar kylmaskiner & värmeväxlare försämras värmeöverföringen 25-85%. Få bort avlagringar & korrosion i tappkall- & varmvatten-, VVC-, värme- & kylsystem Bättre driftnetto.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Fastighetsmässa 27/2-Uppsala 4/3-Göteborg 5/3Borås 12/3Malmö

2020-02-23

ROADSHOW - Utbilda dig, enkelt att uppnå bättre driftnetto, lägre drifts- service- underhålls- & energikostnader. Få bort avlagringar & korrosion i kall- & varmvatten- samt i värme- & kylsystem.


  Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

Smart Underhåll EnergiRenovera EnergiEffektivisera Optimera

2020-02-06

Så enkelt uppnås lägre drifts- service- underhålls- & energikostnader. I värmepumpar kylmaskiner & värmeväxlare försämras värmeöverföringen 25-85%. Få bort avlagringar & korrosion i tappkall- & varmvatten-, VVC-, värme- & kylsystem Bättre driftnetto.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

×