Bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

2021-02-15 Slussen Building Services

Energi- och klimatrådgivningen syftar till att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi, att minska energianvändningens klimatpåverkan och bidra till att Sverige når de energi- och klimatpolitiska målen. Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan. Rådgivningen ska även skapa förutsättningar att minska energianvändningen i lokaler, bostäder och transporter. Målgrupperna är enligt förordningen hushåll, företag och organisationer.

Mer information på Energimyndighetens hemsida!

Källa: Energimyndigheten


 Dela     Tillbaka  

DigiVent laddar för ny digital turné!

2021-02-26

16-18 mars finns det återigen dags att flera av de ledande leverantörerna på venilationsområdet och ta del av spännande föreläsningar, arrangerade i samarbete med Energi- och Miljötekniska Föreningen, under den digitala turnén med DigiVent.


  Ventilation

Kartläggning av elsystemet

2021-02-25

Konsultbolaget WSP har kartlagt hur elsystemet ser ut i Sveriges kommuner och hur det kan komma att se ut 2045.


  El Utbildning & FoU

Mikroplast i dricksvatten

2021-02-19

Svenskt Vatten publicerar rapporten "Mikroplast i vatten".


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

VS- och ventilationsentreprenörerna med flest projekt 2020

2021-02-19

Med statistik från vår projektdatabas presenterar Byggfakta topplistor som visar vilka ventilationsentreprenörer och rörinstallatörer som var mest anlitade på projektmarknaden under 2020.


  Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Uppföljning av solcellsanläggningar

2021-02-19

Två tredjedelar av projektet Solmätt är nu klara. Projektet behandlar fastighetsägares utmaningar gällande uppföljning av solcellsanläggningar.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Framtidens solcellssystem kombinerar odling och elproduktion

2021-02-18

I framtiden är det möjligt att vi använder oss av solcellssystem som kombinerar odling och elproduktion. På MDH bedrivs ett forskningsprojekt som för första gången i Sverige undersöker den dubbla nyttan med just detta.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Ungefär 51 550 lägenheter påbörjades under 2020

2021-02-18

Preliminärt påbörjades nybyggnation av cirka 51 550 lägenheter under 2020. Det är 6 procent fler lägenheter jämfört med 2019 då 48 581 lägenheter började byggas. Det visar de senaste siffrorna från SCB.


  Allmän Utbildning & FoU

Miljöpåverkan från byggsektorn ökar

2021-02-17

Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. Sektorn står för 5-35% av miljöpåverkan i Sverige från svensk produktion inom de områden som följs upp med Boverkets miljöindikatorer.


  Allmän Utbildning & FoU

Stora investeringsbehov i vatten och avlopp

2021-02-17

Pengar, folk och organisation behövs för att klara vatten och avlopp enligt en rapport från Svenskt Vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

×