Seminarium om corona och ventilation

2021-02-17 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

En kunskapskartläggning har genomförts vid Umeå Universitet med syfte att synliggöra det specifika kunskapsläget om ventilation, uppvärmning och kyla av inomhusmiljön och behovet av den nya kunskap som aktualiseras av Coronapandemin. Kartläggningen har omfattat både en litteraturgenomgång och intervjuer med aktörer och nyckelpersoner.

Kartläggningen visar att det finns önskemål om ny kunskap i smittspridning, hur spridningen beror av ventilerade luftflöden, möjligheter att filtrera för att minska spridning av virus, behov av luftmängder för att förhindra virusspridning, mer kunskap om renrumsteknik, undersökningar av smittspridning och ventilation i sjukhusmiljöer och äldreboenden, fuktens betydelse för smittspridning och mottagligheten av sjukdom. Andra kunskapsområden som identifierats är trångboddhetens betydelse för smitta och städningens betydelse för att minska sjukdomsspridning. I studien så betonas särskilt frågeställningarnas tvärvetenskaplighet.

Vid teknikseminarier, arrangerade av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelningar, har kartläggningen presenterats av Thomas Olofsson, Institutionen för Tillämpad fysik & elektronik vid Umeå Universitet, och presentationen finns redovisad här:

 


 Dela     Tillbaka  

Digitalt studiebesök på Live In-Lab

2021-02-25

Nu finns en film från Energi- och Miljötekniska Föreningens digitala studiebesök på Live In-Lab i Stockholm.


  Allmän

Film om byggkvalitet och energikrav

2021-02-21

Nu finns en ny film på Energi- och Miljötekniska Föreningens youtubekanal, den här gången om hur kvaliteten kan ökas för att klara energikraven.


  Allmän

Digital utbildning - Introduktion till solenergi

2021-02-19

På torsdag till veckan kör vi digital utbildning i Solenergi! Vill du ha en översiktlig introduktionskurs till både solel och solvärme? Kursledare Lars Andrén från Drivkraft Andén AB guidar er i solenergin spännande värld.


  Värme El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Teknikutbilda dig på distans!

2021-02-15

Halvvägs in i februari fortsätter Energi- och Miljötekniska föreningen sin kursverksamhet med två kurser kvar för denna månad. Då utbildningarna är helt på distans bjuder vi in intresserade från hela landet!


  Allmän

Teknikföredrag i Stockholm om AI och styr och övervakning

2021-02-10

Välkommen till ett teknikföredrag i Stockholm om AI och styr och övervakning.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

Film om lågtemperatursystem

2021-02-05

Välkommen att se ett föredrag om lågtemperatursystem i befintliga bestånd.


  Allmän

Digitala teknikutbildningar i februari!

2021-02-05

Energi- och Miljötekniska föreningen kör under februari ett antal digitala teknikutbildningar! Är det något som intresserar dig? Läs mer här!


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikseminarium om branschstandard för teknisk isolering

2021-02-04

IF – Isoleringsfirmornas förening har tagit fram en bransch-standard för teknisk isolering. Vid en teknikinformation arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Västerås, kommer standarden att presenteras.


  Allmän Isolering

Film om ny styr på Glashuset

2021-02-03

Glashuset vid Slussen i Stockholm har fått ny styr- och övervakningsutrustning. Se en liten film om projektet på Energi- och Miljötekniska Föreningens youtubekanal.


  Allmän

×