Kombinerade värme- och ventilationssystem för småhus

2021-04-07 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/besma.pngUnder våren 2021 sker installationerna i nätverket BeSmås demonstrationsprojekt där man ska utvärdera nya kombinerade värme- och ventilationssystem för småhus. Systemen är framtagna genom ett nära samarbete mellan hustillverkare och tillverkare av värme och ventilationssystem, för att samtidigt möta ökade krav på inomhusklimat och energieffektivitet.

Syftet med demonstrationsprojektet är att verifiera att de nya systemens beräknade energiprestanda överensstämmer med verkliga värden. Utöver energiprestanda undersöks även parametrar som effektbehov, kostnad, luftkvalitet och boendes upplevelse av värme- och ventilationssystemen. Energiprestanda och inomhusmiljö i demonstrationshusen ska också jämföras med ett nybyggt referenshus med den teknik som de flesta nybyggda småhus har idag: värmepump och frånluftsventilation.

Tanken på att sporra marknaden att ta fram kombinerade värme- och ventilationssystem anpassade för småhus i nordiskt klimat väcktes redan 2014. Två av de drivande frågeställningarna var att hitta energieffektiva lösningar på problemet att 40 procent av Sveriges småhus är underventilerade och att skapa utrymmeseffektiva lösningar som är optimerade för energieffektiva småhus.

Efter en inledande förstudie genomfördes en teknikupphandling, med samfinansiering av Energimyndigheten och ett antal småhustillverkare. Där identifierades fem intressanta lösningar. Därefter sammanfördes de fem systemtillverkarna med fem småhustillverkare som tillsammans vidareutvecklade systemen i ett gemensamt utvecklingsprojekt.

De nya kombinerade värme- och ventilationsprodukterna som nu finns respektive är på väg ut på marknaden är mer energieffektiva, ger ett lägre eleffektbehov och bidrar till bättre inneklimat. De är utvecklade för energieffektiva småhus med lågt effektbehov i ett nordiskt klimat. De kräver också ett mycket litet utrymme, vilket är viktigt för att kunna utnyttja husets area på ett bra sätt.

De nya systemens energiprestanda behöver nu verifieras i verkliga byggnader. Dessutom behövs demonstrationshus och andra informationsinsatser för att skapa uppmärksamhet och kunskap om de nya energieffektiva utrustningarna så att hustillverkarna och -köparna får veta att de finns.
- Det är jätteroligt att se att våra tankar för sju år sen nu har resulterat i att det finns fyra fantastiskt bra, färdiga produkter på marknaden, säger Agneta Persson, vd på Anthesis och en av de som har drivit de olika projekten genom åren.
– De värme- och ventilationssystem som fanns på marknaden när teknikupphandlingen startade, var överdimensionerade för energieffektiva småhus både med avseende på installerad effekt och storlek. Utrustningen var dessutom för kostsam för att vara intressant för köpare och tillverkare av småhus. De system som vi nu testar är helt anpassade för småhusens behov och det nordiska klimat som vi bygger för.

Utöver fördelarna för den enskilda husägaren, kan de nya kombinerade värme- och ventilationssystemen bidra till en stor energieffektivisering i både nya och befintliga småhus. Det byggs cirka10 000 småhus årligen i Sverige. Om alla dessa småhus skulle förses med nya, kombinerade värme- och ventilationssystem skulle det bidra till ett minskat energibehov på 30–50 GWh/år. Ackumulerat till år 2030 skulle det innebära ca 0,4–0,6 TWh i minskad årlig energianvändning. Det motsvarar hela energianvändningen för ca 60 000 nybyggda småhus. Till det ska läggas en ännu större energieffektivisering i det befintliga småhusbeståndet om de nyutvecklade utrustningarna introduceras även där.
- Det låter kanske inte så betydelsefullt, men denna energieffektivisering skulle komma vid helt rätt tidpunkt, säger Agneta Persson.
- Merparten av de svenska småhusen värms av el, antingen direkt eller genom en värmepump. Att minska småhusens elanvändning skulle alltså frigöra väldigt viktig elkapacitet som kommer väl tillpass när vi ska ställa om vår elproduktion och elektrifierar våra transporter.

Fakta

  •  I projektet medverkar småhustillverkarna Trivselhus, Anebyhusgruppen, Skandinaviska Ecohus, Deromegruppen och Fiskarhedenvillan.
  • Projektets tillverkare av värme- och ventilationssystem i projektet är Panasonic, Metro Therm, H Östberg Ventilation och Flexit.
  • Även Rise och TMF medverkar i projektet. Mer information finns på innovationsklustret BeSmås hemsida

Källa BeSmå
Text: Karin Lindström
Bild: Flexit Huspartner, modell av hus för provinstallation


 Dela     Tillbaka  

Stor brf väljer Schneider Electrics hostingtjänst

2021-04-15

En av Sveriges största bostadsrättsföreningar, Bosvedjan i Sundsvall, väljer hostingtjänst för energiövervakning från Schneider Electric.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Referensprojekt

Medel avsätts i vårbudgeten till solcellsstödet

2021-04-15

Regeringen föreslår ett tillskott till solcellsstöd på 260 miljoner kronor i vårändringsbudgeten.


  El Solvärme & solenergi

PFAS-målet avgjort

2021-04-13

Ronneby Miljöteknik ska betala skadestånd till PFAS-föreningens medlemmar för personskador som uppkommit då de druckit av PFAS-förorenat vatten, rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Krönika: LAV - tveeggad vattenlag till gagn för vem?

2021-04-13

Vår gästkrönikör Amelia Morey Strömberg ger sin syn på Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) från både myndigheter och medborgares perspektiv.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Krönikor

Bergvärme generar högre prislapp på huset

2021-04-13

Ett hus med bergvärme säljs till högre pris än vad ett hus utan bergvärme gör. Det visar en ny analys från bostadssajten Booli.


  Värme Geoenergi

Skadegörelse av vattenreservoar i Härryda

2021-04-07

Bråte i en brunn i Härryda kommun orsakade en rekommendation till invånarna att koka sitt dricksvatten, rapporterar gp.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny VD för VVS-Fabrikanternas Råd

2021-04-06

Styrelsen för VVS-Fabrikanternas råd har utsett Jonny Hellman till ny VD.


  Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Arbetsmarknad

Se föredrag från DigiVent!

2021-03-29

Nu finns de tre intressanta föredragen som hölls, i samarbete med EMTF, under DigiVent på Slussen.biz Youtube-kanal. Passa på att se dem och lär dig mer om enkäter kring upplevd inomhusmiljö och ventilation i certifieringssystemet Miljöbyggnad.


  Ventilation Utbildning & FoU

Slussen.biz - ledande inom digital marknadskommunikation

2021-03-29

Vi började träna på Teams och höll föredrag för varandra för att bli bättre, säger Patrik Göransson, försäljningschef HVAC på Regin.


  Ventilation