Risker för Legionella i fastigheter - Förebygg & Underhåll

2021-04-12 Bauer Watertechnology Systems AB

Hur kan man minska risken för Legionella genoma att förbättra, underhålla och optimera dricksvattensystem, varmvattensystem och vvc-cirkulationer?

I rörsystem växer legionellabakterien bäst i temperaturområdet 20 till 50 ºC och en etablerad biofilm och avlagringar är en av förutsättningarna för att få en aktiv tillväxt av legionellabakterier.

https://slussen.azureedge.net/image/43604/avlagringar-kopparrör-BauerWatertechnology.jpg

Infektion av legionella sker via aerosoler med innehållet i legionellabakterien. Det vill säga små droppar som svävar i luften och andas in i lungorna. Dessa droppar kan komma från duschanläggningar, köks- och tvättställsblandare, bubbelpooler och kyltorn för att namnge de mest sannolika infektionsanordningarna.

I fastigheten är det idag populärt att installera luftinblandande och snålspolande duschblandare, köks-, tvättställsblandare vilket tillför ökat antal aerosoler i rummet det används.

I praktiken kan biofilmbildning och ”mikrobiell påverkad korrosion” förkortat ”MIC” bara minskas genom att tillförseln av näringsämnen till mikroorganismer stoppas upp. En viktig påverkande faktor är utsläpp av näringsämnen från rör (plast rör) och andra komponenter i dricksvattenrör, varmvatten- och VVC-rörsystem. Uppmärksamhet skall ägnas detta särskilt i planering, konstruktion, driftsättning och drift.

Effekten av tillfälliga eller varaktiga temperaturökningar eller tempturchocker och kemikaliska desinfektionsåtgärder är otillräcklig och kan bli mycket dyrköpt lösning i längden.

Eftersom inte den befintliga biofilmen och fasta avlagringar kan tas bort (tex. genom mekanisk rengöring, luft / vattenimpuls spolning) kommer tillförseln av näringsämnen i systemet inte att minskas.

Även efter åtgärderna som beskrivits ovan kommer förnyad förorening i princip fortfarande att fortgå.  

Lika gäller med UV-ljus som inte kan tränga sig in i eller ta bort befintliga avlagringar, biofilm och bioslimes. 

https://slussen.azureedge.net/image/43604/I_54369_newsLineImage_1218018.jpg

I Nya VDI2035 som publicerats i mars 2021 för dricksvattensystem, varmvattensystem, värmesystem och kylsystem beskriver:

6.4.9.2 Biofilmer och mikrobakteriellt påverkande korrosion ”MIC” Vattenbärande system är inte sterila och innehåller därför alltid mikroorganismer (såsom bakterier, alger, svampar osv). Mikroorganismer är inbäddade i lager av extracellulära polymera ämnen ”EPS” som håller dem samman och binder dem till rörytorna. Dessa kallas ”biofilm” och är mikrobakteriella ansamlingar som ”slimes”, ”yta tillväxt” och större ansamlingar av biomassa i formen av alger. I synnerhet delar av systemet med temperaturer permanent under 40 grader Celsius kan vara i fara.

Biofilmer kan nå tjocklekar på 50 um och mer, och i varmvatten- och VVC-system påverkar effektiviteten avsevärt värmeöverföringsprocesser (det är extremt låg värmeöverföringsförmåga hos biofilmer och avlagringar). Dessutom kan mikrobiologisk aktivitet leda till förändringar i dricksvattenkvaliteten (sulfat och nitratreduktion). Förhållanden som främjar korrosion kan utvecklas vid biofilm/materialgränssnittet. Denna effekt är känt som ”mikrobiell påverkad korrosion” förkortat ”MIC”


Här påverkar Bauers vattenbehandlingsystem biofilmer, avlagringar och "MIC" i vattenkvaliteten och legionella, påverkan sker direkt i: 
- rörsystem av metall, plast eller olika kompsitmaterial

- värmeväxlare
- värmepump
- varmvattencirkulation
- köks- toalett- och duschblandare
- ventiler, styr eller regler
- dåligt tryck i varmvattnet
- lägre varmvattentemperatur
- biofilm
- bakterier
- legionella
- amöbor
- utfällning av koppar i kopparrör
- plaströr
- Ingensättning i rörsystem
- varmvattenberedare
- styrsystem för varmvatten och vvc
- disk- och tvättmaskiner
- utfällning av järn i järnrör
- handdukstorkar
- korrosion
- energiförbrukning
- energikostnader
- industrimaskiner

Vilka möjligheter finns att förbättra värmeöverföringen och förlänga livslängden på fastigheternas rörsystem? 

Bauers vattenbehandlingsystem påverkar biofilmer, avlagringar och "MIC" i vattenkvaliteten och legionella, påverkan sker direkt och förebygger efter hand hela rörsystemet

https://slussen.azureedge.net/image/43604/Behandling_med_Bauer_Vattenbehandlingssystem.jpghttps://slussen.azureedge.net/image/43604/Rening_med_Bauer_Vattenbehandlingssystem.jpg

https://slussen.azureedge.net/image/43604/Skyddar_med_Bauer_Vattenbehandlingssystem.jpg

se vidare Blogg | Bauer Watertechnology Systems (bauer-wt-systems.se)

PowerPoint-esitys (bauer-wt-systems.se)

https://slussen.azureedge.net/image/43604/BauerPipeJet_32_Flow_1.jpg

Bauer Watertechnology Systems | Rening av värmesystem (bauer-wt-systems.se)

 


 Dela     Tillbaka  

Förebygg legionella nya VDI2035 fastigheter aktivt underhåll

2021-04-26

i Nya VDI2035 03-2021 beskriver i rörsystem växer legionellabakterien bäst i temperaturområdet 20 till 50 ºC, i en etablerad biofilm & avlagringar är en av förutsättningarna för att få aktiv tillväxt. Bauer förebygger mot Legionella i fastigheter


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Utökad hållbarhet underhåll & rengöring värmesystem

2021-03-08

Undrar du också varför det är viktigt med utökad hållbarhet, underhåll & rengöring av värmesystem, dricksvatten- & varmvattensystem? Nyttan med kontinuerligt underhåll som håller fastighetens system i en mer optimal värmebalans.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Referensprojekt

Nya PipeJet 25i för hus 3-10 lgh värme- & tappvattensystem

2021-02-15

Nya PipeJet 25i för mindre fastigheter 3-10 lgh & vvc-optimering, energirenovering samtidig energieffektivisering med lägre drift- service- underhålls- energi- & reinvesterings-kostnader. Klart bättre driftsnetto & smart underhåll för fastigheter.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

Nya hemsidan Smart Underhåll och EnergiEffektivisering

2021-02-08

Premiär nya hemsidan! För bättre driftnetto! Så enkelt uppnås lägre drifts- service- underhålls- & energikostnader. I värmeväxlare försämras värmeöverföringen 25-85%. Få bort avlagringar & korrosion i tappkall-, varmvatten-, VVC-, värme- & kylsystem


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Planera Smart Underhåll EnergiRenovera EnergiEffektivisera

2021-02-01

Så enkelt uppnås lägre drifts- service- underhålls- & energikostnader. I värmepumpar kylmaskiner & värmeväxlare försämras värmeöverföringen 25-85%. Få bort avlagringar & korrosion i tappkall- & varmvatten-, VVC-, värme- & kylsystem Bättre driftnetto


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

Pressmeddelande Bauer Watertechnology Systems

2021-01-07

Bauer Watertechnology Systems kommer att fortsätta sälja Bauers unika vattenbehandlingssystem och supportera kunderna i Sverige från och med den 4 januari 2021.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

Onlinemässa 25/11 Fastighets-Fokus-VVS - Smart Underhåll

2020-11-20

EnergiRenovera! Lägre drifts- service- underhålls- & energikostnader. I värmepumpar kylmaskiner & värmeväxlare försämras värmeöverföringen 25-85%. Få bort avlagringar & korrosion i tappkall- & varmvatten-, VVC-, värme- & kylsystem Bättre driftnetto.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU Nordbygg

Fastighetsmässa 4/11-Ystad 5/11-Helsingborg

2020-10-22

ROADSHOW - Ojämn värme! Enkelt att uppnå bättre driftnetto, lägre drifts- service- underhålls- & energikostnader. Få bort avlagringar & korrosion i kall- & varmvatten- vvc- och i värme- & kylsystem.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

Fastighetsmässa 8/10-Norrköping

2020-09-30

ROADSHOW - Utbilda dig, enkelt att uppnå bättre driftnetto, lägre drifts- service- underhålls- & energikostnader. Få bort avlagringar & korrosion i kall- & varmvatten- vvc- och i värme- & kylsystem.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering