Förebygg legionella nya VDI2035 fastigheter aktivt underhåll

2021-04-26 Bauer Watertechnology Systems AB

Bauer vattenbehandlingssystem förebygger och minskar risken för Legionella i fastigheter.

Genom installationen att förbättras, underhålls och optimeras dricksvattensystem, varmvattensystem och vvc-cirkulationer?

I nya VDI2035 mars-2021, i rörsystem växer legionellabakterien bäst i temperaturområdet 20 till 50 ºC och en etablerad biofilm med mikroorganismer, amöbor, och avlagringar är en av förutsättningarna för att få en aktiv tillväxt av legionellabakterier.