Föredrag i Uppsala om system för styrning och reglering

2021-04-26 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Inom BeBo - Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus har en förstudie gjorts med syfte att ge fastighetsägare med flerfamiljshus ett underlag och kunskap för att kunna ta ett helhetsgrepp över styrsystemfrågan i hela fastighetsbeståndet.

Följande generella rekommendationer togs fram i förstudien, bland annat att en definition av smarta kompletterande styrsystem bör tas fram att fastighetsägarnas generella kunskap om smarta kompletterande styr- och reglersystem behöver höjas samt att fastighetsägare bör samarbeta och enas om tekniska anvisningar för smarta kompletterande styrsystem för att på det sättet driva fram mer öppenhet och transparens i systemen.

Vid ett teknikföredrag i Uppsala kommer Richard Thygesen, Aktea Energy, att presentera förstudien och vilka krav man har kommit fram till

Datum och tid: 2 juni, kl 11.30

Föredraget sker via Teams Anmälan på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/teknikforedrag-i-uppsala-om-system-styrning-och-reglering-av-byggnaders-tekniska

____


 Dela     Tillbaka  

Föredrag om energisnåla småhus

2021-05-15

Nu finns ett föredrag om utveckling av kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus i ett nordiskt klimat .


  Allmän

Verifieringskrav och energiberäkning enligt BBR & BEN 25 maj

2021-05-14

Energi- och miljötekniska föreningens lokalavdelning i Umeå bjuder in till digital teknikutbildning i Verifieringskrav och energiberäkning enligt BBR & BEN. Då kursen hålls i digitalt format välkomnar vi deltagare från hela Sverige.


  Allmän

Föreläsning om ny filterstandard

2021-05-11

Energi- och Miljötekniska Föreningen genomför föreläsningar om den nya filterstandarden, ISO 16890. Nu finns den att se på föreningens youtubekanal.


  Ventilation

Digital teknikutbildning 18 maj - Installationsbrandskydd

2021-05-11

Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Malmö bjuder in till kurs i Installationsbrandskydd. Då kursen hålls i digitalt format välkomnar vi deltagare från hela Sverige!


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikmöte i Göteborg om energikrav

2021-05-10

Varför uppfyller så liten andel av byggnaderna de krav på energianvändning som angivits i tidigt skede och vad kan man göra åt det? Det behandlas i ett teknikföredrag i Göteborg, arrangerat av Energi- och Miljötekniska Föreningen.


  Allmän

Digital kurs 10/5 - Introduktion till Entreprenadjuridik

2021-05-06

Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Örnsköldsvik bjuder in till kurs i Entreprenadjuridik. Då kursen hålls digitalt välkomnar vi deltagare från hela Sverige!


  Allmän

Digital kurs 10/5 - Introduktion till Entreprenadjuridik

2021-05-04

Energi- och Miljötekniska föreningens lokalavdelning i Örnsköldsvik bjuder in till kurs i Entreprenadjuridik. Då kursen hålls digitalt välkomnar vi deltagare från hela Sverige!


  Allmän

Teknikföredrag om tekniktävling ventilationskomponenter

2021-04-29

Tidigare förstudier genomförda inom BeBo har identifierat ett antal tekniska problem i traditionella ventilationslösningar i lufttäta hus. Målet med tekniktävlingen var att stimulera framtagningen av nya och innovativa lösningar på dessa problem.


  Allmän

Föredrag i Stockholm om IMD

2021-04-21

Välkommen till ett föredrag i Stockholm om IMD.


  Värme Sanitet (Fastighets VA)