Energianvändning i lågenergiskolor

2021-06-03 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/skola_2.png
BIld av 200 Degrees från Pixabay 

SBUF presenterar en rapport gällande energianvändning och inomhusklimat i lågenergiskolor.

En minskning av koldioxidutsläppen från den byggda miljön genom att förbättra energieffektiviteten är en viktig del i att minska de globala koldioxidutsläppen, eftersom de stod för nästan 40 procent av de energirelaterade koldioxidutsläppen under 2017.

Det finns sex huvudparametrar som påverkar en byggnads energianvändning utomhusklimat, klimatskal, installationer/energisystem, drift/underhåll, brukarrelaterade aktiviteter och inomhusklimat.

De tre första parametrarna kan klassificeras som tekniska parametrar och dessa har studerats tidigare. För att förbättra en byggnads energieffektivitet ytterligare måste fokus även läggas på de tre sista parametrarna, vilka inte har studerats lika utförligt som de tekniska. Det övergripande syftet med denna avhandling är att bidra till att uppnå klimatmålet genom att förbättra byggnaders energieffektivitet . Den uppmätta energianvändningen varierar mellan att understiga den beräknade med 44 procent respektive överstiga den beräknade med 28 procent.

Det visade sig att de brukarrelaterade parametrarna hade större påverkan på variationerna i energianvändning än de tekniska parametrarna. Av de studerade parametrarna visade det sig att inomhustemperatur, luftomsättning och ventilationsdrifttid var de brukarrelaterade parametrarna som hade störst inflytande på byggnadernas energianvändning.

Läs mer!

Källa: SBUF

 


 Dela     Tillbaka  

Regler om IMD träder i kraft

2021-06-22

Den 1 juli träder regler om individuell mätning och debitering (IMD) i kraft. IMD för uppvärmning gäller flerbostadshus med låg energieffektivitet som har central värmekälla eller fjärrvärme.


  Värme

Folksam granskar solenergibranschen

2021-06-22

Folksam vill se en tydligare kravbild på redovisning av hur solcellspaneler produceras. Folksam släpper idag en rapport som jämför 380 solcellspaneler.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Ny plattform för klimatanpassad och cirkulär upphandling

2021-06-18

För att stötta omställningen till en cirkulär ekonomi lanserar IVL tillsammans med innovationsprogrammet RE:Source och Återvinningsindustrierna nu en hemsida för offentlig upphandling i ett livscykelperspektiv.


  Allmän Utbildning & FoU

Stockholm bygger skyfallsmagasin

2021-06-17

I Stockholm byggs nu skyfallsmagasin för att minimera konsekvenserna av kraftiga regn till följd av klimatförändringarna, rapporterar dn.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Näringsämnen från avloppsvatten blir till gödsel i framtiden

2021-06-16

I framtiden är det möjligt att vi utvinner näringsämnen från vårt avloppsvatten, för att använda dem som gödsel i till exempel jordbruk. I ett forskningsprojekt på Mälardalens högskola (MDH) ser man på möjligheterna med detta.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Integrerad smart styrning - Förstudie

2021-06-16

Bebo kommer genomföra en förstudie med rubriken "Integrerad smart styrning" med syftet att ge ägare av flerbostadshus ett verktyg för att ta fram en styrstrategi, och på så sätt ha möjlighet att ta ett helhetsgrepp över styrsystemfrågan.


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Slussen.biz krönikör Lars Andrén 60 år!

2021-06-14

I veckan som gått hissade Slussen.biz flaggan för sin krönikör, Lars Andrén, som firar 60 år! Missa inte att ta del av han krönikerskatt så här långt....


  Allmän

Belimo skriver nytt kapitel

2021-06-11

Slussen.biz kopplade, tillsammans med 5000 andra, upp sig till Belimos produktlansering av det nya sortimentet av Belimo Energy Valve ™ och termiska energimätare.


  Värme Kyla Produktnytt & kataloger

Så kan hus med kulturvärden bli mer energieffektiva

2021-06-10

Hur kan historiska byggnader bli mer energieffektiva, samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras? Svaret ges i en avhandling som presenterar en ny metod för att sammanfoga klimatmål och kulturvärden i historiska byggnadsbestånd.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

9000 platser på korta YH-utbildningar

2021-06-10

Myndigheten för yrkeshögskolan idag beviljat ytterligare 109 korta utbildningar med fokus på utbildningar som bidrar till digitalisering, automation, energieffektivisering och klimatomställning.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU