Varmvattenunderhåll legionellasäkring energieffektivisering

2021-06-10 Bauer Watertechnology Systems AB

Genom Bauer-installationen att förbättras, underhålls och optimeras dricksvattensystem, varmvattensystem och vvc-cirkulationer?
Här påverkar Bauers vattenbehandlingsystem alla typer av biofilmer, avlagringar och "MIC" i vattenkvaliteten och legionella, påverkan sker direkt i: 
- rörsystem av metall, plast eller olika kompsitmaterial- värmeväxlare
- värmepump
- varmvattencirkulation
- köks- toalett- och duschblandare
- ventiler, styr eller regler
- dåligt tryck i varmvattnet
- lägre varmvattentemperatur
- biofilm
- bakterier
- legionella
- amöbor
- utfällning av koppar i kopparrör
- plaströr
- Ingensättning i rörsystem
- varmvattenberedare
- styrsystem för varmvatten och vvc
- disk- och tvättmaskiner
- utfällning av järn i järnrör
- handdukstorkar
- korrosion
- energiförbrukning
- energikostnader
- industrimaskiner

Vilka möjligheter finns att förbättra värmeöverföringen och förlänga livslängden på fastigheternas rörsystem? 

I detta varmvattensystemet har Bauers vattenbehandlingsystem tagit bort biofilm, avlagringar och korrosionsrester 

https://slussen.azureedge.net/image/43604/VVC-Bauer-PipeJet+filtrering_15dagar_09-2019.jpeg

Vi svarar & förklarar hur det fungerar att uppnå lägre drift-, underhålls- & energikostnader.

Bättre driftnetto i värmesystem, tappkallvatten- & varmvatten VVC-system.

Så här enkelt fungerar Bauers kemikaliefria vattenbehandlingssystem

https://slussen.azureedge.net/image/43604/Behandling_med_Bauer_Vattenbehandlingssystem.jpg

https://slussen.azureedge.net/image/43604/Rening_med_Bauer_Vattenbehandlingssystem.jpg

https://slussen.azureedge.net/image/43604/Skyddar_med_Bauer_Vattenbehandlingssystem.jpg