Ny kampanj sätter fokus på ventilation

2021-09-14 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/mural.png
Muralmålningen i Abrahamsberg i västra Stockholm är en del i Svensk Ventilations kampanj Hur andas ditt hus? Foto: Ulrik Hammarsträng

Branschorganisationen Svensk Ventilation startar en ny kampanj. Kampanjen riktar sig mot allmänheten. Syftet är att medvetandegöra vikten av god ventilation.  

Kampanjen, som innehåller flera delar, kommer att pågå fram till och med vecka 48. 

- Svensk Ventilation har sedan pandemins start noterat ett ökat fokus på ventilation, både från myndigheter, journalister och allmänheten. Efter att medlemmar lyft frågan beslutades det att genomföra en större informativ kampanj, riktad mot allmänheten, berättar Svensk Ventilations vd Britta Permats. 

Tanken med kampanjen är att den ska väcka allmänhetens intresse för ventilation, sprida grundkunskap om ventilationssystem kopplat till hälsa samt hur en boende undviker att råka sätta ventilationen ur spel och på så sätt försämra inomhusmiljön.

Svensk Ventilation hoppas på sikt också kunna öka intresset för mer forskning om inomhusluften och modernisera lagarna som reglerar kraven för obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Kampanjen består av flera typer av grafiska illustrationer som kommer kunna beskådas på fasader, i fastigheter och på busskurer över hela landet. Mest uppseendeväckande är kanske de två muralmålningarna som kommer finnas i Stockholm. 

En filmtävling på den sociala medieplattformen TikTok kommer genomföras för årskurs sex i samabete med influencern Memetix. Dessutom kommer Svenskt Ventilations Erik Österlund agera folkbildare i ett antal filmer där han kommer förklara de grundläggande principerna för hur ventilation fungerar. 

Kampanjen har också en hemsida, andasfriskt.se

Ulrik Hammarsträng

 

 

 

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Ansökningar om solcellsstöd ska kunna prövas igen

2021-09-24

Regeringen har ändrat i förordningen för solcellsstödet så att länsstyrelserna ska kunna pröva inkomna ansökningar från de privatpersoner som sökte senast den 7 juli 2020, men som fick avslag då de avsatta medlen tagit slut.


  El Solvärme & solenergi

Internationellt samarbete för framtidens fjärrvärme

2021-09-24

Trots att fjärrvärme funnits under lång tid fortsätter tekniken att utvecklas. Ett internationellt samarbete, där svenska forskare lett arbetet, har nu resulterat i en bok om framtidens fjärrvärme.


  Värme Utbildning & FoU

ExpoVent laddar för Norrland!

2021-09-23

ExpoVent, med inte mindre än 17 utställare, laddar för besök i norra Sverige. Den här gången är det Luleå, Skellefteå, Umeå och Östersund som får besök 12-15 oktober.


  Ventilation

Se Nordic Ventilation Forum

2021-09-23

Missade du Scanvacs Nordic Ventilation Forum. Ingen fara, nu kan du se hela sändningen i efterhand.


  Ventilation Utbildning & FoU

Lyckad urpremiär av ExpoSol

2021-09-22

Slussen.biz redaktion fanns på plats under urpremiären av ExpoSol i Linköping som bjöd på utställning och inspirationsföreläsning. Möt både utställare, besökare och arrangör.


  Värme El Solvärme & solenergi

Reglertekniker styrde kosan till västkusten

2021-09-20

Slussen.biz fanns på plats när föreningen Förenade reglertekniker (FRT) arrangerade sitt årliga teknikmöte på Säröhus utanför Kungsbacka.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

WISER – ett verktyg för beslutsstöd inom dricksvattensektorn

2021-09-20

Svenskt Vatten presenterar rapporten WISER – ett verktyg för beslutsstöd inom dricksvattensektorn.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

VA-samverkan i väst

2021-09-16

Göteborgs Stad och Kungsbacka kommun ska samverka ännu mer kring vatten och avlopp i framtiden. Den 15 september beslutade man om en gemensam avsiktsförklaring som innebär att de båda kommunerna vid behov kan hjälpa varandra med vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny Profil på Slussen.biz

2021-09-16

Slussen.biz har träffat en Profil som är vd för en mäktig branschorganisation, tävlar i mountainbikecykling och driver ett vandrarhem i Bergslagen.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Profilen

Kunskap kring relining i VA-nät

2021-09-15

Svensk Byggbransch Utvecklingsfond, SBUF, har i ett projekt tagit fram hjälp kring renovering och bedömningen av flexibla foder i det svenska VA-nätet genom utvärdering av driftsatta flexibla foder.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU