Så kan Sverige nå energieffektiviseringsmålet till 2030

2021-12-22 Slussen Building Services

Energimyndigheten har tillsammans med marknadens aktörer och relevanta myndigheter identifierat vilka utmaningar som är viktigast att ta itu med just nu för att nå energieffektiviseringsmålet till 2030.

Energisektorn står för den största delen av de utsläpp som påverkar klimatet, både nationellt och globalt. Att använda energin resurseffektivt är en central åtgärd i omställningen till ett modernt fossilfritt välfärdssamhälle.

I Sverige har vi som mål att uppnå 50 procent effektivare energianvändning till 2030, jämfört med 2005 års nivå. Hittills är måluppfyllelsen 29 procent. För att nå målet krävs ett gemensamt krafttag och en enad syn på de viktiga utmaningarna.

Fem sektorsstrategier för energieffektivisering

Genom omfattande dialoger och samråd med relevanta aktörer och myndigheter har Energimyndigheten identifierat fem sektorer som är direkt avgörande för att nå energieffektiviseringsmålet till 2030. Inom respektive sektor har aktörerna pekat ut vilka strategiska områden och avgörande frågor som är viktigast att adressera just nu. Strategierna ligger väl i linje med EU:s gröna giv och utgör ett bra kunskapsunderlag för kommande satsningar i energiomställningen.

Syftet med strategierna är att samla kraften som finns i Sverige och rikta den dit den behövs som mest just nu, för att Sverige ska nå riksdagens energieffektiviseringsmål till 2030. Med hjälp av innehållet i strategierna kan du se var ditt bidrag gör störst nytta i omställningen.

Ta del av strategierna här:

Flexibelt och robust energisystem
Fossilfria transporter
Framtidens handel och konsumtion
Produktion i världsklass
Resurseffektiv bebyggelse

Källa: Energimyndigheten


 Dela     Tillbaka  

Fidelix-utbildning firade femtio

2023-09-22

Slussen.biz passade på att göra ett nedslag hos Fidelix som arrangerade sitt femtionde utbildningstillfälle för systemintegratörer. Totalt har mer än 200 personer utbildats.


Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Solbruksprojekt ger möjligheter för både energi och jordbruk

2023-09-19

I framtiden skulle solceller och jordbruk kunna samsas på samma mark och leda till ökad lönsamhet. Ett nytt projekt på Mälardalens universitet (MDU) undersöker möjligheterna med så kallat solbruk.


El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Lämna ditt förslag till branschens finaste pris

2023-09-18

Nu är möjligheten att lämna förslag till branschens finaste pris, Stora Inneklimatpriset, öppen. Prisutdelning sker under Nordbygg i april 2024.


Allmän

Högsta höjningen av fjärrvärmepriset sedan 1996

2023-09-18

Fjärrvärmepriserna når nya rekordnivåer. Under 2023 har fjärrvärmebolagen höjt priserna med i genomsnitt 8 procent. Den högsta höjningen sedan 1996. Det visar den årliga Nils Holgerssonundersökningen.


Värme Utbildning & FoU

Nibe bjöd in till öppet hus

2023-09-15

Slussen.biz besökte Nibes Stockholmskontor som bjöd in till öppet hus där man bland annat visade upp en helt ny bergvärmepump.


Värme Kyla

Missa inte intressanta föreläsningar på ExpoVärmeKyla

2023-09-14

Under ExpoVärmeKyla i Växjö och Jönköping bjuds, utöver utställningen, på intressanta föreläsningar i samarbete med EMTF. Under veckan får även Norrköping besök.


Värme Kyla

Fler platser på yrkesutbildningar

2023-09-12

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2024 att 1362 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux och att 385 miljoner kronor tillförs för yrkeshögskoleutbildning för 2024.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

1,5 miljard kronor till batteriforskning

2023-09-12

EU kommer med en satsning på över en och en halv miljard kronor för forskning på batterier, som koordineras från Uppsala universitet. Satsningen Battery 2030+ har pågått i tre år och går nu vidare i nästa steg.


El Utbildning & FoU

Kraftigt ökade fjärrvärmepriser

2023-09-12

Flera bolag höjer fjärrvärmepriserna med 25-30 procent i år och flera kunder har ansökt om medling i fjärrvärmenämnden, rapporterar Sveriges Radio.


Värme

Renare luft gav fler gravida

2023-09-11

Krav på renare luft på nya IVF-kliniken gav fler gravida på RMC i Region Skåne, rapporterar svt.se.


Ventilation Utbildning & FoU