Så kan Sverige nå energieffektiviseringsmålet till 2030

2021-12-22 Slussen Building Services

Energimyndigheten har tillsammans med marknadens aktörer och relevanta myndigheter identifierat vilka utmaningar som är viktigast att ta itu med just nu för att nå energieffektiviseringsmålet till 2030.

Energisektorn står för den största delen av de utsläpp som påverkar klimatet, både nationellt och globalt. Att använda energin resurseffektivt är en central åtgärd i omställningen till ett modernt fossilfritt välfärdssamhälle.

I Sverige har vi som mål att uppnå 50 procent effektivare energianvändning till 2030, jämfört med 2005 års nivå. Hittills är måluppfyllelsen 29 procent. För att nå målet krävs ett gemensamt krafttag och en enad syn på de viktiga utmaningarna.

Fem sektorsstrategier för energieffektivisering

Genom omfattande dialoger och samråd med relevanta aktörer och myndigheter har Energimyndigheten identifierat fem sektorer som är direkt avgörande för att nå energieffektiviseringsmålet till 2030. Inom respektive sektor har aktörerna pekat ut vilka strategiska områden och avgörande frågor som är viktigast att adressera just nu. Strategierna ligger väl i linje med EU:s gröna giv och utgör ett bra kunskapsunderlag för kommande satsningar i energiomställningen.

Syftet med strategierna är att samla kraften som finns i Sverige och rikta den dit den behövs som mest just nu, för att Sverige ska nå riksdagens energieffektiviseringsmål till 2030. Med hjälp av innehållet i strategierna kan du se var ditt bidrag gör störst nytta i omställningen.

Ta del av strategierna här:

Flexibelt och robust energisystem
Fossilfria transporter
Framtidens handel och konsumtion
Produktion i världsklass
Resurseffektiv bebyggelse

Källa: Energimyndigheten


 Dela     Tillbaka  

Stor vattenläcka i Nyköping

2022-08-12

Nyköping har återigen drabbats av en stor vattenläcka, rapporterar bland annat Aftonbladet.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ölandscamping fixar eget dricksvatten

2022-08-11

En camping på Öland avsaltar havsvattnet och bidrar på så sätt att spara på grundvattnet, rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

Intressanta föreläsningar på ExpoVent i Skåne

2022-08-11

Under ExpoVent i Malmö (24/8) och Helsingborg (25/8) bjuds på föreläsningar i samarbete med EMTF. Under turnéveckan får även Karlskrona (23/8) besök av ExpoVent.


  Ventilation

Storskaliga lösningar för solenergi lyser med sin frånvaro

2022-08-10

För att främja byggande av större anläggningar och solel som tjänst krävs justeringar i regelverken, vilket i sin tur kan bidra till målet om hundra procent förnybar elproduktion till år 2040. Det visar en studie från Chalmers.


  El Utbildning & FoU

Inbyggda fönsterkarmar minskar köldbryggan

2022-08-10

SBUF presenterar en förstudie där en möjlig lösning att förbättra energiprestandan för fönsteranslutningen genom att låta en yttre isolering täcka fönsterkarmen.


  Allmän Utbildning & FoU Isolering

Styr upp en dag med fastighetsautomation

2022-08-01

Missa inte att göra ett besök på ExpoStyr som kommer till Gävle, Enköping, Stockholm och Norrköping 6-9 september.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

ExpoVA till Gävle, Falun och Örebro

2022-07-23

ExpoVA inleder hösten med att besöka i tur och ordning Gävle, Falun och Örebro 20-23 september.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

ExpoVärmeKyla kör igång 2023!

2022-07-22

Under 2023 startar Slussen.biz ExpoVärmeKyla som en del av det sedan över 20 år beprövade Expo-konceptet. Vill ditt företag bli en del av resan?


  Värme Kyla

ExpoVent till södra Sverige i augusti!

2022-07-13

23-25 augusti drar höstsäsongen igång för ExpoVent med besök i tur och ordning till Karlskrona, Malmö och Helsingborg.


  Ventilation

E. Coli-larm i Herrljunga

2022-07-08

Herrljunga kommun har gått ut med kokningsrekommendation på sin hemsida på grund av misstänkt E. Coli i utgående vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA)