Guard Automation medverkar på EURO EXPO IndustriMässa

2022-01-11 Guard Automation AB

https://slussen.azureedge.net/image/45851/Vargön_Alloys.jpg

Den 4-5 maj 2022 medverkar Guard Automation på EURO EXPO IndustriMässa i Karlstad.  Guard Automation utvecklar och säljer integration och automationstjänster. Vi informerar om våra tjänster och utför demo på våra molntjänster.

Guard Automation har 40 års erfarenhet inom automationsbranchen och verkar inom fyra affärsområden; Vatten och Avlopp, Industri och Energi, Industriell IoT och AI och Industriell EL och IT.

Vårt affärskoncept är att alltid leverera det som kunden efterfrågar.

Vi erbjuder våra kunder Service & Support 24/7-365.

www.guard.no/se

EURO EXPO 4-5 maj

 


 Dela     Tillbaka  

Guard har skrivit avtal med Stockholm Vatten och Avfall

2019-09-19

Guard Automation har visat ännu en gång att vi är en ledande aktör inom driftövervakning för vatten och miljö i Skandinavium. Vi har nu skrivit avtal med Stockholms Vatten och Avfall och skall nu leverera vår stolthet Guard Control till dem.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Guard ingår partneravtal med Gurusoft

2018-10-30

Guard Automation har ingått partneravtal med Gurusoft för att tillmötesgå morgondagens krav på rapportering. Idag använder cirka 300 kunder Gurusofts programvaror, inom rapportering i vatten-, avlopp-, och energibranscherna, i Norden.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Projekterings- & förvaltningsprogram