Uppstart för tekniktävling av digitala verktyg

2022-04-08 Slussen Building Services

Fastighetsägare behöver ha pålitlig och detaljerad information om energianvändningen i sina fastighetsbestånd för att kunna uppnå sina energieffektiviseringsmål. Leverantörer av energiuppföljningssystem bjuds in till ett projekt i form av tekniktävling som syftar till att utveckla verktyg och funktioner för att följa upp energi- och effekt i flerbostadshus och lokaler.

 Fastighetsägarna Sverige har nyligen beviljats medel från Energimyndigheten för att driva projektet Tekniktävling energiuppföljningssystem. Projektet är en gemensam insats med beställargrupperna Bebo (flerbostadshus) och Belok (lokaler). Projektets referensgrupp består av ett tjugotal fastighetsägare som involveras i framtagandet av en kravspecifikation som kommer att lägga grunden till själva tekniktävlingen. I ett senare skedde kommer referensgruppen med stöd av en expertgrupp utvärdera de inlämnade bidrag.

  • Detta är ett unikt tillfälle för de leverantörer som vill utveckla sina verktyg för energiuppföljning utifrån fastighetsägares befintliga och framtida behov. Nya lagkrav på redovisning av energianvändning och klimatpåverkan samt ökat fokus på effekt är frågor som behöver hanteras i de utvecklade systemen. Att vara med i tekniktävlingen innebär marknadsföringsmöjligheter för de leverantörer som tar fram smarta och användarvänliga lösningar. Vi ser fram emot att fastighetsägare och leverantörer tillsammans flyttar fram gränserna via denna tekniktävling, säger Rikard Silverfur, från Fastighetsägarna Sverige, som driver projektet-

Grunden i tekniktävlingen är en enhetlig kravspecifikation med önskemål på funktioner baserat på behov från ett tjugotal fastighetsägare som samlas i en referensgrupp. Kravbilden som tas fram i samband med tekniktävlingen ska spridas och kan vara väldigt värdefull för leverantörerna för att förstå hur beställarna tänker och vilka behov de har.

  • Under våren och sommar pågår arbetet med att ta fram kravspecifikationen. Själva tekniktävlingen lanseras under höst men redan nu vill vi ha en kommunikation med leverantörer som är intresserade av att delta för att diskutera kring upplägget, säger Josep Termens, projektledare på CIT Energy Management

Den 2a maj (kl 13-15) arrangeras en digital träff för leverantörer av energiuppföljningssystem med syfte till att berätta mer om tänkta tävlingsvillkor och fånga upp deras synpunkter.

 Tekniktävlingen finansieras av Energimyndigheten via forsknings- och utvecklingsprogram E2B2. Fastighetsägarna Sverige är projektägare och CIT Energy Management tillsammans med WSP Sverige är projektledare.

Projektets referensgrupp består av  AMF Fastigheter, Castellum, Einar Matsson, Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, Helsingborgshem, HIGAB, HSB, Hufvudstaden, K2A Knaust & Andersson , Lundbergs fastigheter, SBF Boservice, Skanska, SISAB, Statens Fastighetsverk, Stockholms stad, Sveriges Allmännytta, Uddevalla hem, Victoriahem, Västfastigheter, Willhem.

 För ytterligare information och anmälan till leverantörsträffen den 2 maj, vänligen kontakta:

 Josep Termens, CIT Energy Management. [email protected] , 073 411 74 59
Jens Penttilä, WSP Sverige. [email protected] , 070 418 81 06

Till tävlingen hemsida!

Källa: CIT Energy Management


 Dela     Tillbaka  

Återvinning av näringsämnen från avlopp – litteraturstudie

2022-12-02

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Återvinning av näringsämnen från avlopp – en litteraturstudie.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

100 miljarder kan sparas på att minska energiläckaget

2022-12-02

Energieffektivisering är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att sänka energipriserna och nå klimatmålet. En ny studie sätter en prislapp på värdet av att komplettera satsningar på energieffektivisering av tak och väggar.


  Allmän Energieffektivisering Isolering

Hög tid att lämna förslag till Stora Inneklimatpriset

2022-12-02

Nu är det hög tid att få med sin vinnare på listan över förslagen till Stora Inneklimatpriset som kommer delas ut på Fastighetsmässan i Kista i mars 2023.


  Allmän

Världen energieffektiviserar

2022-12-02

Världen satsar allt mer på energieffektivisering enligt en rapport från Energirådet IEA, men i Sverige finns det mer att göra. Det rapporterar Sveriges Radio Ekot.


  Allmän Energieffektivisering

Forum med VA i fokus

2022-12-01

Slussen.biz fanns på plats när branschorganisationen Vattenindustrin arrangerade Forum22 i Stockholm.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Nästan 200 vattenläckor

2022-11-30

I svensk media rapporterades det om 199 vattenläckor på ledningar. Det visar en rapport som VA-fakta tagit fram.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Regeringen remitterar förordning för utbetalning av elstöd

2022-11-30

Regeringen kommer i dag att remittera en förordning för hur utbetalningarna av högkostnadsskyddet kommer att ske.


  El

Fegisar fick veta mer om renoveringskoncept

2022-11-25

Nätverket Fegis har haft sitt 67:e möte. Den här gången fick åhörarna lära sig mer om Smartfronts koncept för renovering som fick ta emot Stora Inneklimatpriset i våras.


  Ventilation Energieffektivisering

Klimatförbättrad betong för dricksvattenanläggningar

2022-11-24

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Klimatförbättrad betong för dricksvattenanläggningar.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

SBUF-projekt löste gåtan med fekalier i golvbrunnar

2022-11-24

Utvecklingsprojektet "Identifiering och åtgärder för bristande spolförmåga i avloppssystem" har kartlagt problemen med brister i spillvattensystem i lägenheter. Nu finns det en rad rekommendationer som gör att fekalier i golbrunnar kan undvikas.


  Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU