Uppstart för tekniktävling av digitala verktyg

2022-04-08 Slussen Building Services

Fastighetsägare behöver ha pålitlig och detaljerad information om energianvändningen i sina fastighetsbestånd för att kunna uppnå sina energieffektiviseringsmål. Leverantörer av energiuppföljningssystem bjuds in till ett projekt i form av tekniktävling som syftar till att utveckla verktyg och funktioner för att följa upp energi- och effekt i flerbostadshus och lokaler.

 Fastighetsägarna Sverige har nyligen beviljats medel från Energimyndigheten för att driva projektet Tekniktävling energiuppföljningssystem. Projektet är en gemensam insats med beställargrupperna Bebo (flerbostadshus) och Belok (lokaler). Projektets referensgrupp består av ett tjugotal fastighetsägare som involveras i framtagandet av en kravspecifikation som kommer att lägga grunden till själva tekniktävlingen. I ett senare skedde kommer referensgruppen med stöd av en expertgrupp utvärdera de inlämnade bidrag.

  • Detta är ett unikt tillfälle för de leverantörer som vill utveckla sina verktyg för energiuppföljning utifrån fastighetsägares befintliga och framtida behov. Nya lagkrav på redovisning av energianvändning och klimatpåverkan samt ökat fokus på effekt är frågor som behöver hanteras i de utvecklade systemen. Att vara med i tekniktävlingen innebär marknadsföringsmöjligheter för de leverantörer som tar fram smarta och användarvänliga lösningar. Vi ser fram emot att fastighetsägare och leverantörer tillsammans flyttar fram gränserna via denna tekniktävling, säger Rikard Silverfur, från Fastighetsägarna Sverige, som driver projektet-

Grunden i tekniktävlingen är en enhetlig kravspecifikation med önskemål på funktioner baserat på behov från ett tjugotal fastighetsägare som samlas i en referensgrupp. Kravbilden som tas fram i samband med tekniktävlingen ska spridas och kan vara väldigt värdefull för leverantörerna för att förstå hur beställarna tänker och vilka behov de har.

  • Under våren och sommar pågår arbetet med att ta fram kravspecifikationen. Själva tekniktävlingen lanseras under höst men redan nu vill vi ha en kommunikation med leverantörer som är intresserade av att delta för att diskutera kring upplägget, säger Josep Termens, projektledare på CIT Energy Management

Den 2a maj (kl 13-15) arrangeras en digital träff för leverantörer av energiuppföljningssystem med syfte till att berätta mer om tänkta tävlingsvillkor och fånga upp deras synpunkter.

 Tekniktävlingen finansieras av Energimyndigheten via forsknings- och utvecklingsprogram E2B2. Fastighetsägarna Sverige är projektägare och CIT Energy Management tillsammans med WSP Sverige är projektledare.

Projektets referensgrupp består av  AMF Fastigheter, Castellum, Einar Matsson, Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, Helsingborgshem, HIGAB, HSB, Hufvudstaden, K2A Knaust & Andersson , Lundbergs fastigheter, SBF Boservice, Skanska, SISAB, Statens Fastighetsverk, Stockholms stad, Sveriges Allmännytta, Uddevalla hem, Victoriahem, Västfastigheter, Willhem.

 För ytterligare information och anmälan till leverantörsträffen den 2 maj, vänligen kontakta:

 Josep Termens, CIT Energy Management. [email protected] , 073 411 74 59
Jens Penttilä, WSP Sverige. [email protected] , 070 418 81 06

Till tävlingen hemsida!

Källa: CIT Energy Management


 Dela     Tillbaka  

Momentum Software vinnare i energiuppföljning

2023-09-25

I Fastighetsägarnas tekniktävling ”Energiuppföljningssystem för fastighetsägare” utsågs Momentum Software som vinnare.


Allmän Energieffektivisering Projekterings- & förvaltningsprogram

ExpoVA till norra Sverige

2023-09-25

Nästa vecka, 3-6 oktober, gör ExpoVA sitt årliga uppskattade besök i norra Sverige. Den här gången är det Luleå, Skellefteå, Umeå och Östersund som får besök.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Bandet klippt för Klima-Therm i Stockholm

2023-09-22

Slussen.biz fanns på plats när det symboliska bandet klipptes och Klima-Therms kontor i Stockholm förklarades invigt.


Värme Kyla Arbetsmarknad

Fidelix-utbildning firade femtio

2023-09-22

Slussen.biz passade på att göra ett nedslag hos Fidelix som arrangerade sitt femtionde utbildningstillfälle för systemintegratörer. Totalt har mer än 200 personer utbildats.


Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Solbruksprojekt ger möjligheter för både energi och jordbruk

2023-09-19

I framtiden skulle solceller och jordbruk kunna samsas på samma mark och leda till ökad lönsamhet. Ett nytt projekt på Mälardalens universitet (MDU) undersöker möjligheterna med så kallat solbruk.


El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Lämna ditt förslag till branschens finaste pris

2023-09-18

Nu är möjligheten att lämna förslag till branschens finaste pris, Stora Inneklimatpriset, öppen. Prisutdelning sker under Nordbygg i april 2024.


Allmän

Högsta höjningen av fjärrvärmepriset sedan 1996

2023-09-18

Fjärrvärmepriserna når nya rekordnivåer. Under 2023 har fjärrvärmebolagen höjt priserna med i genomsnitt 8 procent. Den högsta höjningen sedan 1996. Det visar den årliga Nils Holgerssonundersökningen.


Värme Utbildning & FoU

Nibe bjöd in till öppet hus

2023-09-15

Slussen.biz besökte Nibes Stockholmskontor som bjöd in till öppet hus där man bland annat visade upp en helt ny bergvärmepump.


Värme Kyla

Missa inte intressanta föreläsningar på ExpoVärmeKyla

2023-09-14

Under ExpoVärmeKyla i Växjö och Jönköping bjuds, utöver utställningen, på intressanta föreläsningar i samarbete med EMTF. Under veckan får även Norrköping besök.


Värme Kyla

Fler platser på yrkesutbildningar

2023-09-12

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2024 att 1362 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux och att 385 miljoner kronor tillförs för yrkeshögskoleutbildning för 2024.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad