Uppdrag om effektivare energianvändning

2022-06-23 Slussen Building Services

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att analysera hur användningen av energi, effekt och resurser kan effektiviseras i olika delar av samhället. Syftet med uppdraget är att underlätta utfasning av fossila bränslen genom elektrifiering.

Energieffektivisering spelar en viktig roll i en pågående elektrifieringen av Sverige och i genomförandet av regeringens nationella elektrifieringsstrategi. Den spelar också en viktig roll för att nå klimatmålen. Energi- och resursanvändningen behöver vara effektiv för att klimatmålen ska kunna nås på ett hållbart sätt. Effektiv energianvändning är även högt upp på agendan inom EU som ett sätt att snabbt minska beroendet av import av fossila bränslen och öka konsumenters motståndskraft mot höga energipriser.

- Vi leda klimatomställningen och skapa tusentals nya jobb. Det kommer att kräva stora mängder el, när transporter och industri ställer om. Då måste vi använda vår energi på bästa sätt, i alla delar av samhället. Energieffektivisering är ekonomiskt smart, och dessutom bra för vår energisäkerhet, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar

Regeringen bedömer att det finns en stor potential för ytterligare energieffektivisering. Effektiviseringstakten bör öka genom att ta tillvara den samhällsekonomiskt effektiva potentialen i olika sektorer. I elektrifieringsstrategin slår regeringen fast att särskilt fokus ska läggas på möjligheterna att minska effekttoppar i samband med effektivare energianvändning för att underlätta en snabb elektrifiering. Även flexibilitet i elanvändningen, där effektbehov flyttas utan att det totala energibehovet ändras, behövs i större utsträckning i elsystemet framöver.

Regeringen ger nu Energimyndigheten i uppdrag att bland annat:

  1. Identifiera och analysera den samhällsekonomiska potentialen för energieffektivisering i olika sektorer och verksamheter vid olika scenarier.
  2. Analysera styrmedel som påverkar energianvändningen, i syfte att minska effektbehovet vid topplastsituationer när elbehovet är som högst.
  3. Genomföra en kvalitativ och kvantitativ analys av miljöeffekter och resursanvändning i olika elektrifieringsscenarier.

Energimyndigheten ska senast den 15 december 2023 redovisa uppdraget till Regeringskansliet.

Källa: Regeringen


 Dela     Tillbaka  

Kylsystem pajade på sjukhus

2022-07-01

Kylsystemet på Gävle sjukhus havererade vilket ledde till att man tvingades stänga ner vissa administrativa utrymmen, rapporterar svt.se.


  Kyla

Energianvändningen av serverhallar ska analyseras

2022-07-01

Digital infrastruktur som till exempel serverhallar använder mycket energi. Regeringen ger därför Energimyndigheten i uppdrag att titta på metoder för att följa utvecklingen av energianvändningen för digitala infrastruktur och digitala system.


  Allmän

Erfarenheter av LTA-system

2022-06-29

Svenskt Vatten presenterar rapporten Erfarenheter av LTA-system.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Många skäl att sköta sjöns vatten

2022-06-27

Med fokus på sjön Bolmen, som är en viktigt dricksvattensjö, samlas nu forskare, myndigheter och lokala aktörer i ett forskningsprojekt för att tillsammans hitta metoder som kan lösa vattenutmaningen.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Bostadsbyggandet bromsar in

2022-06-22

I Boverkets nya byggprognos bromsar bostadsbyggandet in samtidigt som som behovet av nya bostäder skrivs upp.


  Allmän Utbildning & FoU

Misstänkt sabotage på avloppsrör i Gnesta

2022-06-22

Misstänkte borrhål har upptäckts i avloppsrör som var avsedda att läggas ut i Gnesta, rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Se regeringens pressträff gällande energiförsörjningen

2022-06-21

Regeringen, representerade av energiminister Khashayar Farmanbar och klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, har haft pressträff gällande Sveriges energiförsörjning.


  El Solvärme & solenergi

Våtservettmysterium i Skara

2022-06-21

Den senaste tiden har anställda på ett reningsverk i Skara tvingats rensa från våtservetter på daglig basis istället för som tidigare några gånger per år och ingen vet varför, rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Undersökning ska ge svar på varför vattenskadorna i kök ökar

2022-06-17

De senaste åren har vattenskador i kök ökat markant, enligt Vattenskaderapporten Nu tar Vattenskadecentrum och branschen krafttag och gör en specialundersökning för att ta reda på orsakerna.


  Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU