Svenska kraftnät ska upphandla förbrukningsflexibilitet

2022-11-11 Slussen Building Services

I går gav regeringen Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) i uppdrag att genomföra upphandling av förbrukningsflexibilitet under höglasttimmar och under perioden 1 december 2022 till och med 31 mars 2023.

- Uppdraget skapar nya förutsättningar för att redan denna vinter dämpa elpriserna i Sverige när elförbrukningen är som störst och därtill bidra till minskad fossileldad elproduktion inom EU, säger energi-och näringsminister Ebba Busch.

Uppdraget har till syfte att minska bruttoelförbrukningen under de timmar då elförbrukningen är som störst och därigenom bidra till en att dämpa elpriserna samtidigt som försörjningstrygghetens stärks. Svenska kraftnät får även i uppdrag att fastställa höglasttimmar samt följa upp den uppnådda förbrukningsminskningen.

Utöver positiva effekter för elpris och försörjningstrygghet bidrar minskad elförbrukning under höglasttimmar även till att minska behovet av fossilbaserad elproduktion inom unionen då exempelvis gaseldad elproduktion ofta är den produktion som återfinns på marginalen under höglasttimmar inom EU. Genom att förbrukningen minskar under höglasttimmar minskar även sannolikheten för bristsituationer i Sverige och därmed sannolikheten att fossilbaserad elproduktion inom effektreserven behöver aktiveras.

För närvarande genomför svenskt näringsliv, hushåll, kommuner och regioner samt statens myndigheter en mängd olika åtgärder för att spara och effektivisera användningen av energi och därmed bidra till de gemensamma målen. Regeringen bedömer dock att det finns behov av att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa minskad elförbrukning under höglasttimmar eftersom påverkan på elpris, försörjningstrygghet och minskad fossilbaserad elproduktion kan antas vara som störst då. 

Vid genomförandet av uppdraget ska Svenska kraftnät anpassa upphandlingens omfattning med hänsyn till effekten av andra åtgärder som har vidtagits av regeringen och statliga myndigheter i syfte att minska bruttoelförbrukning. Svenska kraftnät ska även beakta kostnadseffektivitet utifrån anbudens förväntade nytta för elanvändare i Sverige och vid behov föreslå alternativa åtgärder med motsvarande nytta.

Den 28 oktober slutredovisade Svenska kraftnät ett tidigare förberedande regeringsuppdrag avseende upphandling av förbrukningsflexibilitet och planerbar elproduktion i södra Sverige. Med detta uppdrag tar regeringen nästa steg och konkretiserar det tidigare uppdraget. Regeringen arbetar samtidigt vidare med frågan om upphandling av planerbar elproduktion.

Källa: Regeringen


 Dela     Tillbaka  

Återvinning av näringsämnen från avlopp – litteraturstudie

2022-12-02

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Återvinning av näringsämnen från avlopp – en litteraturstudie.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

100 miljarder kan sparas på att minska energiläckaget

2022-12-02

Energieffektivisering är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att sänka energipriserna och nå klimatmålet. En ny studie sätter en prislapp på värdet av att komplettera satsningar på energieffektivisering av tak och väggar.


  Allmän Energieffektivisering Isolering

Hög tid att lämna förslag till Stora Inneklimatpriset

2022-12-02

Nu är det hög tid att få med sin vinnare på listan över förslagen till Stora Inneklimatpriset som kommer delas ut på Fastighetsmässan i Kista i mars 2023.


  Allmän

Världen energieffektiviserar

2022-12-02

Världen satsar allt mer på energieffektivisering enligt en rapport från Energirådet IEA, men i Sverige finns det mer att göra. Det rapporterar Sveriges Radio Ekot.


  Allmän Energieffektivisering

Forum med VA i fokus

2022-12-01

Slussen.biz fanns på plats när branschorganisationen Vattenindustrin arrangerade Forum22 i Stockholm.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Nästan 200 vattenläckor

2022-11-30

I svensk media rapporterades det om 199 vattenläckor på ledningar. Det visar en rapport som VA-fakta tagit fram.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Regeringen remitterar förordning för utbetalning av elstöd

2022-11-30

Regeringen kommer i dag att remittera en förordning för hur utbetalningarna av högkostnadsskyddet kommer att ske.


  El

Fegisar fick veta mer om renoveringskoncept

2022-11-25

Nätverket Fegis har haft sitt 67:e möte. Den här gången fick åhörarna lära sig mer om Smartfronts koncept för renovering som fick ta emot Stora Inneklimatpriset i våras.


  Ventilation Energieffektivisering

Klimatförbättrad betong för dricksvattenanläggningar

2022-11-24

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Klimatförbättrad betong för dricksvattenanläggningar.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

SBUF-projekt löste gåtan med fekalier i golvbrunnar

2022-11-24

Utvecklingsprojektet "Identifiering och åtgärder för bristande spolförmåga i avloppssystem" har kartlagt problemen med brister i spillvattensystem i lägenheter. Nu finns det en rad rekommendationer som gör att fekalier i golbrunnar kan undvikas.


  Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU