VA SYD får nytt miljötillstånd

2023-05-23 Slussen Building Services

VA SYDs ansökan om ett nytt miljötillstånd för vattenuttag från Grevie vattentäkt har godkänts av Mark- och miljödomstolen i Växjö. Med det nya tillståndet kan VA SYD anlägga 20 nya dricksvattenbrunnar och mer än fördubbla leveransen av råvatten till Bulltofta vattenverk i Malmö.

- Vi förnyar Grevie vattentäkt för att bidra till en trygg och säker dricksvattenförsörjning även i framtiden, säger Ulrika Sabel, strateg inom dricksvatten på VA SYD.

Grevie vattentäkt ligger i Staffanstorps kommun och från 70 m djup pumpar VA SYD härifrån upp grundvatten från Alnarpsströmmen. Grundvattnet renas till dricksvatten på Bulltofta vattenverk i Malmö.

Grevie vattentäkt är en av flera viktiga källor för att säkra upp sydvästra Skånes dricksvattenförsörjning och kan få en ännu större betydelse i framtiden.

- När samhället och klimatet förändras behöver vi planera för ett ökat vattenbehov, men även förbereda oss för kriser som torka och vattenbrist. Eftersom Alnarpsströmmen ligger skyddad djupt under marken är den mindre sårbar än våra ytvattentäkter och är viktig för hela regionen. Därför vill vi öka kapaciteten på Bulltofta vattenverk genom att förnya Grevie vattentäkt, säger Ulrika Sabel.

Grevie vattentäkt kompletterar dricksvatten från Bolmen och Vombsjön

Av det dricksvatten som konsumeras i Malmö stad kommer ca 12 procent från Grevie vattentäkt (2020). Resten av Malmös dricksvatten produceras av Sydvatten vid Vombsjöverket och Ringsjöverket. Grevie vattentäkt kommer efter förnyelsen att kunna försörja ca 20 procent av Malmö vid normaldrift och utöver detta även ha ytterligare kapacitet i en krissituation.

Arbetet med att anlägga nya dricksvattenbrunnar påbörjas under 2023.

- Vi planerar att koppla in den första nya dricksvattenbrunnen efter sommaren och 2028 ska vi nå vattentäktens fulla kapacitet på 292 liter per sekund, säger Ulrika Sabel.

Källa: VA Syd


 Dela     Tillbaka  

Åtal i värmepumphärva

2023-06-02

Åtta personer åtalas i Göteborgs tingsrätt misstänkta för inblandning i grova stölder och grova hälerier i ett omfattande ärende rörande stölder av värmepumpar och byggmaterial i polisområde Fyrbodal, skriver Polisen på sin hemsida.


Värme

Öresundsverket i Malmö återstartas

2023-06-02

Svenska kraftnät har som beredskapsmyndighet beslutat om att Öresundsverket ska återställas för att stå i beredskap för ödrift senast år 2025.


El

Europeisk värmepumpkonferens i Stockholm

2023-05-31

Slussen.biz fanns på plats när det arrangerades europeisk värmepumpkonferens med ett 100-tal deltagare i Stockholm.


Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU

Nu införs VA ReservdelsAkuten

2023-05-31

VA-ReservdelsAkuten, även kallat VARA i förkortad form, är en digital samarbetsyta som finns i MSB:s portal för Sveriges civila beredskap.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Kerstin Persson Waye tilldelas Sven Andersson-priset

2023-05-30

Kerstin Persson Waye, professor vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa på Göteborgs universitet, har tilldelats Sven Andersson-priset.


Allmän Utbildning & FoU

Pär Dalhielm ny ordförande i europeisk vattenorganisation

2023-05-30

Svenskt Vattens VD Pär Dalhielm har valts till ordförande för den europeiska federationen för vattentjänstverksamheter, EurEau. Det är första gången som en representant från Sverige fått detta förtroende.


Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad

Eddie vann Skol-SM i Kyl- och värmepumpteknik

2023-05-29

Eddie Atterling från Polhemsskolan i Gävle vann årets upplaga av Skol-SM i Kyl- & Värmepumpsteknik och kan därmed titulera sig svensk mästare.


Värme Kyla Utbildning & FoU

ebm-papst firade 50 år!

2023-05-29

Slussen.biz fanns på plats när ebm-papst firade 50 år med öppet hus på det svenska huvudkontoret i Järfälla.


Ventilation

Ytterligare 10 miljarder behövs för att säkra svensk VA

2023-05-26

En ny rapport från Svenskt Vatten visar att ytterligare 10 miljarder behövs för att säkra svensk vattenförsörjning.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Sönderrostade ledningar största vattenskadeboven

2023-05-25

Vattenskaderapporten, som sammanfattar 35 205 av försäkringsbolagens inrapporterade vattenskador under förra året, visar att sönderrostade ledningar, främst i kök, står för majoriteten av vattenskadorna i svenska hem.


Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU