VA SYD får nytt miljötillstånd

2023-05-23 Slussen Building Services

VA SYDs ansökan om ett nytt miljötillstånd för vattenuttag från Grevie vattentäkt har godkänts av Mark- och miljödomstolen i Växjö. Med det nya tillståndet kan VA SYD anlägga 20 nya dricksvattenbrunnar och mer än fördubbla leveransen av råvatten till Bulltofta vattenverk i Malmö.

- Vi förnyar Grevie vattentäkt för att bidra till en trygg och säker dricksvattenförsörjning även i framtiden, säger Ulrika Sabel, strateg inom dricksvatten på VA SYD.

Grevie vattentäkt ligger i Staffanstorps kommun och från 70 m djup pumpar VA SYD härifrån upp grundvatten från Alnarpsströmmen. Grundvattnet renas till dricksvatten på Bulltofta vattenverk i Malmö.

Grevie vattentäkt är en av flera viktiga källor för att säkra upp sydvästra Skånes dricksvattenförsörjning och kan få en ännu större betydelse i framtiden.

- När samhället och klimatet förändras behöver vi planera för ett ökat vattenbehov, men även förbereda oss för kriser som torka och vattenbrist. Eftersom Alnarpsströmmen ligger skyddad djupt under marken är den mindre sårbar än våra ytvattentäkter och är viktig för hela regionen. Därför vill vi öka kapaciteten på Bulltofta vattenverk genom att förnya Grevie vattentäkt, säger Ulrika Sabel.

Grevie vattentäkt kompletterar dricksvatten från Bolmen och Vombsjön

Av det dricksvatten som konsumeras i Malmö stad kommer ca 12 procent från Grevie vattentäkt (2020). Resten av Malmös dricksvatten produceras av Sydvatten vid Vombsjöverket och Ringsjöverket. Grevie vattentäkt kommer efter förnyelsen att kunna försörja ca 20 procent av Malmö vid normaldrift och utöver detta även ha ytterligare kapacitet i en krissituation.

Arbetet med att anlägga nya dricksvattenbrunnar påbörjas under 2023.

- Vi planerar att koppla in den första nya dricksvattenbrunnen efter sommaren och 2028 ska vi nå vattentäktens fulla kapacitet på 292 liter per sekund, säger Ulrika Sabel.

Källa: VA Syd


 Dela     Tillbaka  

Branschorganisationer planerar samgående

2024-05-27

Styrelserna i bransch- och arbetsgivarföreningarna Installatörsföretagen och Plåt & Ventföretagen har uttalat en gemensam vilja om samgående. Målet är att skapa en starkare organisation tillsammans och stärka stödet till medlemsföretagen.


Allmän Arbetsmarknad

Fegisar fick veta mer om digitalt öga

2024-05-24

Slussen.biz fanns på plats på nätverket Fegis 70:e möte där deltagarna fick veta mer om Census Eye med vilket Locum vann senaste upplagan av Stora Inneklimatpriset.


Ventilation

Årsmöte i Emtf

2024-05-23

Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF) har haft årsmöte. Slussen.biz deltog för att se vad som är på gång.


Allmän

Riksrevisionen granskar allmänt vatten och avlopp

2024-05-22

Underhållet av kommunala va-system är eftersatt. På sikt innebär det risker för miljön och människors hälsa. Riksrevisionen genomför nu en granskning av statens insatser för att stötta och kontrollera kommunernas arbete med allmänna vattentjänster.


Vatten & avlopp (yttre VA) Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Aktuell information om vattensituationen i kommunerna

2024-05-22

Branschorganisationen Svenskt Vatten har koll på vattensituationen i landets kommuner. Just nu finns det åtta kommuner som har bevattningsförbud i hela eller i vissa delar av kommunen.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny verksamhetschef i Isoleringsfirmornas Förening

2024-05-21

Pär Bönnestig är ny verksamhetschef i Isoleringsfirmornas Förening.


Allmän Isolering Arbetsmarknad

Samarbete gav ökad kunskap om luftflöden

2024-05-21

Vilken miljöpåverkan ger det att ventilera bort risk för smittspridning i vårdlokaler? Hur påverkar det energianvändning och inomhusklimat i byggnaden? Och vad kostar det? Chalmers släppte i dagarna en rapport i frågan.


Ventilation Utbildning & FoU

Sverige får undantag i avloppsdirektivet

2024-05-21

EU:s avloppsdirektiv kommer att innehålla ett undantag för Weserdomen. Något som Sverige och Finland kämpat för.


Vatten & avlopp (yttre VA)

295 miljoner till forskning och innovation för fossilfri el

2024-05-21

Nu har Energimyndigheten beviljat stöd till 26 nya forsknings- och innovationsprojekt för utvecklingen av framtidens fossilfria elproduktion.


El Utbildning & FoU

Miljoner till forskning som ska hindra översvämningar

2024-05-20

Högskolan i Gävle har tilldelats totalt 2,6 mkr kronor till ett forskningsprojekt som ska förebygga effekter av översvämningar och skyfall. Forskningen kommer att bedrivas tillsammans med två privata företag som lägger till ytterligare 2,9 mkr.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU