De nominerade - del III

2024-04-12 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/nutsos.jpgPrisutdelningen av prestigefyllda och traditionstyngda Stora Inneklimatpriset närmar sig med stormsteg och vi har fått veta mer om ytterligare en av de nominerade, Locum och systemet Census Eye.  

Vi får en pratstund med Mikael Nutsos som är teknisk utredare på Locum och den som arbetat fram det nominerade systemet Census Eye med vilket man bland annat kan genomföra digitaliserad OVK. 
- Den stora nyheten som inträffat är att i januari i år gick patentet för Census Eye igenom framför ögonen på ett 10-tal internationella företag som arbetar med mätutrustning, så jag är väldigt glad. I patentprocessen tas hänsyn till uppfinningshöjd, nyhetsvärde och nytta. Census Eye-metodiken levererar flera digitaliserade myndighetsbesiktningar, OVK, radon, aggregatdata till energideklarationer samt R3-laboratoriers och operationssalars bevakning av flöde och lufttryck. Systemet levererar också data gällande flera andra viktiga inneklimatparametrar såsom partikelhalt efter filter och i lokalen, CO2, temperatur och relativ fuktighet. Systemet bygger på att man sätter sensorer som levererar data på alla referensdon i en anläggning. Injusterarens arbete förenklas, garantier säkerställs och ett gott inneklimat levereras kontinuerligt.  Med hjälp av Census Eye kan man hålla koll på inneklimatet varje dag året om och inte, som med dagens OVK-system, göra nedslag vart tredje år. Man kan agera proaktiv på avvikelser istället för reaktivt. Något som gynnar alla känsliga grupper som allergiker, astmatiker och barn.

Mikael Nutsos berättar också att Locum fått EU-pengar för att digitalisera Södersjukhusets verksamhet. Ett 5G-nätverkt byggs som ska ge support till flera IoT-funktioner.
- I dag rullar Census Eye på delar av Rosenlundssjukhuset i Stockholm och vi satte igång flera avhjälpande åtgärder mot de brister som Census Eye upptäckte för ett år sedan.  I övrigt har vi valt att ligga lite lågt för att inte sabotera patentprocessen, men nu när den är i mål kan vi bli mycket mer aktiva. Med hjälp av pengar från EU kommer vi att vara del i digitaliseringen av Södersjukhuset i Stockholm. Census Eye påbyggt med en energieffektiviseringsmodul samt  AR-teknik (förstärkt verklighet, reds anm) med vars hjälp besiktningsmannen kan "gå" i lokalerna på distans i en ritning, eller med en platta i handen kan inspektera på plats i lokalerna och få en exakt placering av samtliga sensorer och mätdata finns med i som en del av digitaliseringsprojeketet 5G på Södersjukhuset.

Vinnaren av Stora Inneklimatpriset presenteras den 25 april under Nordbyggs prisregn på Stockholmsmässan i  Älvsjö. Prisutdelare är Astma- och Allergiförbundets generalsekreterare, Karin Neuhaus. 

Utöver Locum är Komfovent, Simap och Bevent Rasch/4Safe Air AB nominerade till Stora Inneklimatpriset

Läs mer om Census Eye/digitaliserad OVK

Läs mer om Stora Inneklimatpriset!

Text: Ulrik Hammarsträng
Foto: Locum

 


 Dela     Tillbaka  

Saira Alladin ny vd för Installatörsföretagen

2024-07-04

Bransch- och arbetgivarorganisationen Installatörsföretagen har utsett Saira Alladin till ny vd. Hon kommer närmast från rollen som Vice President Asset Management på Ellevio och tillträder som vd för Installatörsföretagen den 1 oktober 2024.


Allmän Arbetsmarknad

Lägre elpriser med mer vatten, vind och sol

2024-07-04

Under första halvåret 2024 har elpriserna i Sverige legat mellan 20 och 30 procent lägre jämfört med förra året. Elproduktionen liksom elanvändningen ökade med 6–7 procent. Detta enligt siffror från Energiföretagen.


El Utbildning & FoU

Sveriges första energipositiva och klimatneutrala område

2024-07-04

I det europeiska samverkansprojektet, Digital Twins for Positive Energy Districts (DT4PEDs) utvecklas en digital tvilling för att utforska hur ett energipositivt och klimatneutralt område kan realiseras.


Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Godkänt: 36 miljarder till nytt stöd för bio-CCS

2024-07-03

EU-kommissionen godkänner Energimyndighetens nya stödsystem för bio-CCS genom omvänd auktion. En första utlysning beräknas öppna efter sommaren.


Allmän Utbildning & FoU

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet

2024-07-02

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.


Värme Utbildning & FoU

66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren

2024-07-02

Bara i Stockholm släpptes det ut 66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren under 2023, rapporterar sverigesradio.se.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp

2024-07-01

Svenskt Vatten släpper rapporten Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp vid avloppsreningsverk.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Bostadsbolag kyler ner hyresgästerna

2024-07-01

Botkyrkabyggen öppnar så kallade "cold spots" dit hyresgästerna kan gå för att kyla ner sig en stund, rapporterar tidningen Mitt i Stockholm.


Kyla

Elsystemets flexibilitet ska förbättras

2024-06-27

Energimyndigheten får i uppdrag att förbättra flexibilitet i elsystemet.


El Utbildning & FoU

Innovationsupphandling Smart styrning i småhus

2024-06-27

Beställarnätverket, BeSmå, utlyser en innovationsupphandling om integrerad smart styrning för småhus.


Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU