Innovationstävling – Uppföljningssystem under byggnation

2024-06-13 Slussen Building Services

Inom nätverket LÅGAN med finansiering av Energimyndigheten genomförs under 2024 en innovationstävling för att påskynda utvecklingen av system som kan användas för att övervaka och följa upp energianvändning, klimatpåverkan och parametrar för klimathållning under byggproduktion. 

Att underlätta och möjliggöra en bättre och mer frekvent uppföljning ses som en viktig del i utvecklingen mot mer energieffektiva byggarbetsplatser. Det efterfrågade uppföljningssystemet ska också kunna användas för rapportering till byggherren och kunskapsuppbyggnad inom branschen genom erfarenhetsåterföring till kommande projekt.

Innovationstävlingen utgår från en samlad och väl genomarbetad kravspecifikation från en grupp av entreprenörer och ger därigenom en ökad förståelse av vad målgruppen behöver och efterfrågar.

Tävlingsbidragen kommer att utvärderas av representanter från några av de största byggföretagen på den svenska marknaden. Resultatet av innovationstävlingen kommer att aktivt spridas till entreprenörer, fastighetsägare och andra aktörer i branschen.

Tävlingsvillkor inkl. kravspecifikation finns i sin helhet här:Tavlingsvillkor_inkl._kravspecifikation.pdf

En digital informationsträff genomfördes den 12 juni, 12:00-12:30 via Teams. Presentationen spelades in och finns att ta del av här.

                                                                                                                    

Har ni en lösning på efterfrågat system?

För att delta i innovationstävlingen krävs att en intresseanmälan görs senast den 30 augusti 2024.

En intresseanmälan görs genom att bifoga detta formulär i e-post till [email protected].

Källa: LÅGAN

Märk din e-post med ”Intresseanmälan – Innovationstävling”


 Dela     Tillbaka  

Saira Alladin ny vd för Installatörsföretagen

2024-07-04

Bransch- och arbetgivarorganisationen Installatörsföretagen har utsett Saira Alladin till ny vd. Hon kommer närmast från rollen som Vice President Asset Management på Ellevio och tillträder som vd för Installatörsföretagen den 1 oktober 2024.


Allmän Arbetsmarknad

Lägre elpriser med mer vatten, vind och sol

2024-07-04

Under första halvåret 2024 har elpriserna i Sverige legat mellan 20 och 30 procent lägre jämfört med förra året. Elproduktionen liksom elanvändningen ökade med 6–7 procent. Detta enligt siffror från Energiföretagen.


El Utbildning & FoU

Sveriges första energipositiva och klimatneutrala område

2024-07-04

I det europeiska samverkansprojektet, Digital Twins for Positive Energy Districts (DT4PEDs) utvecklas en digital tvilling för att utforska hur ett energipositivt och klimatneutralt område kan realiseras.


Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Godkänt: 36 miljarder till nytt stöd för bio-CCS

2024-07-03

EU-kommissionen godkänner Energimyndighetens nya stödsystem för bio-CCS genom omvänd auktion. En första utlysning beräknas öppna efter sommaren.


Allmän Utbildning & FoU

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet

2024-07-02

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.


Värme Utbildning & FoU

66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren

2024-07-02

Bara i Stockholm släpptes det ut 66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren under 2023, rapporterar sverigesradio.se.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp

2024-07-01

Svenskt Vatten släpper rapporten Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp vid avloppsreningsverk.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Bostadsbolag kyler ner hyresgästerna

2024-07-01

Botkyrkabyggen öppnar så kallade "cold spots" dit hyresgästerna kan gå för att kyla ner sig en stund, rapporterar tidningen Mitt i Stockholm.


Kyla

Elsystemets flexibilitet ska förbättras

2024-06-27

Energimyndigheten får i uppdrag att förbättra flexibilitet i elsystemet.


El Utbildning & FoU

Innovationsupphandling Smart styrning i småhus

2024-06-27

Beställarnätverket, BeSmå, utlyser en innovationsupphandling om integrerad smart styrning för småhus.


Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU