Kurs i Stockholm om LCC

2018-02-13 av Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Kurs om LCC och nyckeltal för energiinvesteringar

Nyckeltal för nyckelbarn – med nyckeltal och LCC kan du räkna hem dina energiinvesteringar.

 

LCC framstår ofta som komplicerat och svårt men kan användas som ett ekonomiskt ”skissverktyg” medan nyckeltal kan användas för att bestämma kravnivåer.

Vid halvdagskursen ”Nyckeltal för nyckelbarn” – arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningen - går vi igenom verktyg för såväl behovsanalys som anbudsutvärdering vid energiinvesteringar.

 

Tid och datum: 09.00-12.00 den 16 mars

Plats: Konferenshuset, Drottninggatan 55, Stockholm

Kursledare: Per Lilliehorn, Lilliehorn konsult, bland annat lärare i fastighetsförvaltning

 

Pris medlem/ej medlem: 1 595/2 295 SEK

Anmäl dig här http://www.energi-miljo.se/aktiviteter/kurs-nyckeltal-nyckelbarn

 


 Dela     Tillbaka  

Frukostseminarium i Karlskrona om OVK

Välkommen till ett frukostseminarium i Karlskrona om de av Boverket förändrade föreskrifterna om OVK.


Teknikseminarium i Falun om vindkraft och solel

Välkommen till ett teknikseminarium i Falun om vindkraft och solel.


Peter Olofsson ny chefredaktör för Energi & Miljö

Peter Olofsson tar 5 februari över som ny chefredaktör för tidningen Energi & Miljö. Han efterträder Ingar Lindholm som lämnar tidningen efter tio år och övergår till annan verksamhet.


Seminarium i Växjö om luftfilter

Välkommen till ett teknikseminarium i Växjö om de nya klasserna för luftfilter!