Kurs i Stockholm om LCC

2018-02-13 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Kurs om LCC och nyckeltal för energiinvesteringar

Nyckeltal för nyckelbarn – med nyckeltal och LCC kan du räkna hem dina energiinvesteringar.

 

LCC framstår ofta som komplicerat och svårt men kan användas som ett ekonomiskt ”skissverktyg” medan nyckeltal kan användas för att bestämma kravnivåer.

Vid halvdagskursen ”Nyckeltal för nyckelbarn” – arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningen - går vi igenom verktyg för såväl behovsanalys som anbudsutvärdering vid energiinvesteringar.

 

Tid och datum: 09.00-12.00 den 16 mars

Plats: Konferenshuset, Drottninggatan 55, Stockholm

Kursledare: Per Lilliehorn, Lilliehorn konsult, bland annat lärare i fastighetsförvaltning

 

Pris medlem/ej medlem: 1 595/2 295 SEK

Anmäl dig här http://www.energi-miljo.se/aktiviteter/kurs-nyckeltal-nyckelbarn

 


 Dela     Tillbaka  

Teknikutbildning i Stockholm - Injustering av värmesystem

2018-10-12

Kursen – som arrangeras av Energi och Miljötekniska Föreningen – Innefattar en genomgång av injusteringens utförande och påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värmesystem och erhålla ett hälsosamt inneklimat.


Tekniklunch i Östersund om energiprojektet som blev en tumme

2018-10-12

Välkommen till en presentation av indirekt kyla arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Östersund.


Nya block 7 – Här bygger Mälarenergi för en hållbar framtid

2018-10-11

Just nu bygger Mälarenergi ett nytt kraftvärmeblock, Block 7. När anläggningen står klar år 2020 har ett stort steg mot förnybar framtid tagits då Mälarenergis fjärrvärme-och elproduktion blir fri från kol och olja.


Tekniklunch i Umeå om energieffektivisering och inneklimat

2018-10-08

Välkommen till en tekniklunch i Umeå om energieffektivisering och inneklimat.


Teknikutbildning i Karlstad – Förebygg vattenskador i hem

2018-10-03

Har du fullständig kontroll på hur du på ett tryggt och kostnadseffektivt sätt vattensäkrar din kunds hem och fastighet? I utbildningen ”Förebygg vattenskador – i hem & fastighet”, tydliggör vi sambandet mellan vattenskador, problematik och lösninga


Teknikutbildning i Umeå om BBR

2018-10-01

Vi går igenom vilken roll svenska regelverket spelar för dig som projekterar VVS/energi och vilka delar som är viktiga att kunna. Bli tryggare genom att öka din förståelse för hur regelverken hänger ihop och vem som ställer kraven?


Utbildning i Skaraborg om BBR

2018-09-28

Välkommen till teknikutbildning i Skaraborg – ”BBR för alla – så hänger regelverket ihop”. Vi går igenom vilken roll svenska regelverket spelar för dig som projekterar VVS/energi och vilka delar som är viktiga att kunna.


Studiebesök Zerosun i Skellefteå

2018-09-28

Välkommen till studiebesök på Zero Sun i Skellefteå som är ett av Sveriges mest spännande energiprojekt just nu.


Studiebesök på Scaniarinken i Södertälje

2018-09-26

Scaniarinken i Södertälje är under renovering inför kommande ishockeysäsong. Vid ett studiebesök kommer JN El och OTK Klimatinstallationer, som utfört el- och ventilationsinstallationerna, att visa upp de nya installationerna.


Tekniklunch i Halmstad om mikronät och styrning av solel

2018-09-24

Välkommen till en tekniklunch i Halmstad som behandlar potentialen för att öka egenanvändningen av solel och därmed nyttan av en solelanläggning