Lunchföredrag i Luleå om kyla i datacenter

2018-04-15 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

För att minska den mängd energi som åtgår för att specifikt kyla dataservrar har ett flertal forskningsprojekt startats vid Rise Sics North, i Luleå, bland annat med hjälp av självdrag och skorstenar.

Målet är att studera energieffektivitet i traditionella respektive ombyggda datacentermoduler med både numeriska och experimentella metoder. Samarbetspartners i projektet är Sics Swedish ICT och Strömningsmekanik på Luleå tekniska universitet med stöd från Siemon, Facebook, DCT, Swegon, Eitech och SEE Cooling. Projektet finansieras också från Region Norrbotten.

Projektet som finansieras av Energimyndigheten med 3,2 Mkr startade i slutet av 2016 och planeras pågå under 2 år. Vid en lunchträff kommer projektet och delar av resultaten att presenteras.

Tid och datum: 11.30 den 18 maj (träffen avslutas med en gemensam lunch till självkostnadspris)

Föredragshållare: Tor Björn Minde, VD för RISE SICS North och arbetar för Luleå Tekniska Universitet.

Plats: Rise Sics North, Björkskataleden 112 (f d Traktorvägen 1), Luleå

Anmälan: http://www.energi-miljo.se/aktiviteter/tekniktraff-i-lulea-om-kylning-av-datacenter

 

 

 

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Stipendiater prisade

2018-04-12

Vid Energi och Miljötekniska Föreningens årsmöte prisades fyra stipendieförslag.


Studiebesök på Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg

2018-04-09

Välkommen på studiebesök på Skånes nya rättspsykiatriska centrum i Trelleborg som är Sveriges största plusenergihus.


Frukostträff i Uppsala konsultens rättigheter & skyldigheter

2018-04-05

Hur ska konsulten kunna ta betalt för störningar i uppdrag när sidokonsult ej gör sitt är en av frågorna som besvaras vid en frukostträff i Uppsala.


Lunchträff i Sundsvall om filterklasser

2018-03-27

Välkommen till en lunchträff i Sundsvall om filterklasser.


Frukostmöte i Skövde om Miljöbyggnad

2018-03-22

Välkommen till ett frukostmöte i Skövde där Catarina Warfvinge från Sweden Green Building Council håller en föreläsning om miljöcertifiering av byggnader


ABC-kurs för nyblivna vvs-konstruktörer

2018-03-02

I denna kurs ges deltagarna grundläggande kunskap i vissa regelverk avseende juridik, tillgänglighet, AMA, arbetsmiljö samt BBR.


Studiebesök hos Molin Bil i Sundsvall

2018-03-02

Molin Bil i Sundsvall har sedan förra året en ny bilhall som har byggts för att klara guldnivå i BMW:s eget certifieringssystem baserat på en mix av de erkända systemen Green Building, LEED och BREEAM.


Frukostmöte i Göteborg om konsument- och entreprenadrätt

2018-02-23

Välkommen till en frukostträff i Göteborg, arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Göteborg om konsument- och entreprenadjuridik.


VVC-föredrag i Umeå

2018-02-22

Välkommen till en lunchträff i Umeå om VVC-frågorna.