Tekniklunch i Stockholm om kyltekniska utmaningar

2018-09-12 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Tekniklunch om kyltekniska utmaningar

 

Sommarens högtemperaturklimat ställde stora krav på den svenska kylbranschen och antalet historier där brist på kyla har ställt till det var legio: livsmedelshandlaren som fick kassera kyl- och frysvaror för miljontals kronor för att kylanläggningen var dåligt underhållen med smutsiga värmeväxlare och felaktig injustering, leverantören av fjärrkyla som beslutade att prioritera bort datahallskunden till förmån för det stora universitetssjukhuset eftersom kapaciteten inte räckte till eller kirurgavdelningarna på ett antal platser i landet som på grund av undermålig kyla fick fuktpåslag på sina kirurginstrument vilket ledde till att de måste steriliseras om gång på gång med försenade eller inställda operationer som följd.

Detta är ett problem som uppmärksammats av Svenska Kyl- och Värmepumpföretagen vars medlemmar i hög grad arbetat med att lösa brukarnas problem. Vid en lunchträff med Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Stockholm, kommer Per Jonasson, VD för SKVP att berätta om hur man ser på framtida problem och lösningar när det gäller kyla liksom vilka krav som måste ställas på branschens aktörer, alltifrån drifttekniker, beställare, konsulter, fabrikanter och installatörer.

 

Föredragshållare: Per Jonasson, SKVP

Plats: Riksbyggen, Kungsbron 21. Besökarna säger till att de ska till Riksbyggen nere i receptionen vid entrén så släpper de upp till lunchseminariet.

Datum: 5 november 2018

Tid: Seminariet börjar kl.11.30 och avslutas ca 12.15 med lunch på Restaurang Blekholmen

Kostnad (lunch ingår): 195 kr exkl moms för medlemmar, 250 kr exkl moms för icke-medlemmar.

Anmälan senast 1 november på http://www.energi-miljo.se/aktiviteter/tekniklunch-i-stockholm-om-kyltekniska-utmaningar

Vid frågor och eventuellt återbud: e-post: [email protected]
Anmälan är bindande.

Välkommen!

 

 


 Dela     Tillbaka  

Seminarium i Linköping om energieffektivisering

2019-05-07

Välkommen till ett seminarium i Linköping om energieffektivisering och energikartläggning av äldre hus!


  Allmän Energieffektivisering

Tekniklunch i Luleå om energiflöden

2019-04-29

Välkommen till en lunchträff i Luleå om energiflöden och cirkulär och cirkulär hantering av avloppsslam.


  Allmän

Studiebesök på Fresenius-Kabi i Uppsala

2019-04-09

Välkommen till ett studiebesök på Fresenius Kabis fabrik i Uppsala där man genomfört energikartläggning och åtgärder för att minska energianvändningen.


  Allmän

Teknikutbildning i Stockholm om BBR och BEN

2019-02-08

Boverkets Byggregler (BBR) innefattar numera ett absolut krav på verifiering av byggnaders energianvändning och i den tillhörande föreskriften ”Byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår” (BEN) regleras hur detta ska gå till.


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikutbildning Västerås om installationsbrandskydd

2019-02-04

Kursen i installationsbrandskydd baseras på de krav som ställs i byggreglerna, BBR. Här redovisas olika brandskyddstekniska lösningar i flertalet byggnadstyper, med avseende på både brand och brandgasspridning, med hänsyn till brandcellsindelning mm.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Teknikutbildning i Norrköping om BBR

2019-02-04

BBR för alla - så hänger regelverket ihop! Vi går igenom vilken roll svenska regelverket spelar för dig som projekterar VVS/energi och vilka delar som är viktiga att kunna. Bli tryggare genom att öka din förståelse om hur regelverken hänger ihop.


  Allmän

Teknikutbildning - injustering av värmesystem

2019-02-04

Kurs som innefattar en genomgång av injusteringens påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värme-och ventilationssystem, och dess påverkan för att erhålla ett hälsosamt inneklimat.


  Värme

Teknikutbildning i Karlstad - Energiberäkning BBR & BEN

2019-01-28

Boverkets Byggregler (BBR) innefattar numera ett absolut krav på verifiering av byggnaders energianvändning och i den tillhörande föreskriften ”Byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår” (BEN) regleras hur detta ska gå till.


  Allmän

Solcellslunch i Linköping

2019-01-16

Att öka produktionen av förnybar energi är en viktig faktor för att nå målet om ett koldioxidneutralt Linköping. Vid en lunchträff i Linköping kommer de solcellssatsningar som pågår att presenteras


  Allmän

Tekniklunch i Växjö om imkanaler och ozon

2019-01-09

Välkommen till ett lunchmöte i Växjö med information om imkanaler och om ozon i ventilationssammanhang.


  Ventilation