”MagiCAD underlättar många rutinmässiga designuppgifter"

2018-09-13 CADCOM AB

https://slussen.azureedge.net/image/1188/Ramboll-Luleå_Kuststaden-1.jpgRamboll har designat el- och VVS-systemen för det nya bostadsområdet Kuststad i Luleå med hjälp av MagiCAD-modulerna Ventilation, Piping och Electrical i AutoCAD.

 

I Luleå byggs nu ett nytt vackert bostadsområde centralt beläget vid kusten i Södra hamnen. Projektet kommer att genomföras i tre etapper. När allt är klart kommer området att bestå av sex bostadshus med cirka 50 000 kvadratmeter yta.

 

Den första etappen av projektet, med 112 lägenheter och 18 500 kvadratmeter bruttoyta, pågår för närvarande och planeras vara klar under hösten 2018. Den andra etappen kommer att omfatta ytterligare 103 lägenheter och den tredje 107 lägenheter.

 

Ramboll har designat alla ventilations-, rör- och elsystem i projektet med MagiCAD för AutoCAD.

 

https://slussen.azureedge.net/image/1188/Ramboll-Luleå_Kuststaden-2.jpg

”MagiCAD:s integrerade lösningar ger exakta resultat under designarbetet, vilket gör det mycket lättare att upptäcka och lösa potentiella funktionsproblem i designen”, säger Magda Ljunggren.

 

När el- och VVS-systemen designades för projektet använde Ramboll modulerna MagiCAD Ventilation, MagiCAD Piping och MagiCAD Electrical för AutoCAD.

 

”MagiCAD har varit Rambolls föredragna programvara för el- och VVS-design i mer än 20 år, ända sedan MagiCADs begynnelse”, säger Magda Ljunggren, VVS- och energiingenjör på Ramboll Sveriges Luleå- och Umeåkontor.

 

Jag själv har alltid använt mig av MagiCAD och för mig är den största fördelen att kunna utföra beräkningar direkt i programmet. MagiCADs integrerade beräkningsfunktioner ger exakta resultat under projekteringsarbetet, vilket gör det mycket lättare att upptäcka och lösa potentiella funktionsproblem i designen. I synnerhet ljudberäkningarna är en stor fördel”, förklarar Magda.

 

”MagiCAD underlättar många rutinmässiga designuppgifter, till exempel kollisionskontroll och flödesberäkningar. Det gynnar hela designens kvalitet och påskyndar samtidigt designprocessen. MagiCAD har möjliggjort tidsbesparingar även i Kuststadprojektet”, säger Magda.

 

”I likhet med de flesta projekt i Sverige numera så delades och samordnades projektritningarna i Kuststadprojektet med våra samarbetspartner i IFC-format. Enligt mig har MagiCAD med dess BuildingSmart-certifierade IFC 2×3 MEP-export mycket bra stöd för IFC”, fastslår Magda.

 

Läs mer om MagiCAD här eller kontakta oss om du vill veta mer


 Dela     Tillbaka  

Orden som är bra att ha koll på när du jobbar med BIM

2018-09-04

Byggbranschen är i ständig utveckling och ibland kan det vara svårt att hänga med bland alla termer och förkortningar. Vi har gjort en ordlista på några av de termer som vi ser mer och mer av idag.


Ramboll väljer Progman som global BIM-partner

2018-07-09

Det internationella konsultföretaget Ramboll har undertecknat ett globalt samarbetsavtal med Progman, utvecklaren av BIM-programvaran MagiCAD.


Progman lanserar MagiCAD 2019

2018-07-02

Den nya versionen erbjuder ett brett utbud av nya funktioner och förbättrade arbetsflöden som gör el och VVS-projektering snabbare och enklare. MagiCAD 2019 har stöd för de senaste Autodesk-plattformarna Revit 2019 och AutoCAD 2019.


Grohe: "Vi vill vara en bra partner till projektörerna"

2018-03-13

Det pågår förändringar inom branschen för sanitetsarmaturer. Sakernas internet (internet of things) möjliggör en helt ny nivå av intelligens som kan appliceras på enskilda komponenter i ett tappvattensystem.


MagiCAD gör det enklare att rita kablar i Revit!

2018-03-01

Med MagiCAD Electrical för Revit kan du rita kablar med svenska elstandarder och symboler. Programmet adderar en mängd olika funktioner för att förenkla och effektivisera din elprojektering i Revit och du får tillgång till en komplett BIM-lösning.


MagiCAD förenklar och sparar tid för stora som små företag

2018-02-20

MagiCAD är en programvara som passar lika bra för små företag som för stora. Många mindre firmor har insett fördelen med att använda programmet. Ett exempel är MA Eldesign, ett företag som projekterar el och har tre anställda.


Flera nya produktdatabaser för el i MagiCAD och MagiCloud

2017-12-14

Den senaste uppdateringen innehåller totalt 233 nya produktfamiljer och 674 produktvarianter från tillverkarna Produal, Presto, LGG Inneklimat och Winled.


Nästa steg för BIM i den europeiska byggbranschen

2017-12-05

Under de senaste åren har myndighetskrav för BIM utfärdats för projekt inom den offentliga sektorn i olika delar av Europa, vilket har bidragit till att hela byggbranschen har gått framåt mot en mer effektiv BIM-användning i hela Europa.


CADCOM firar 20 år

2017-11-10

CADCOM fyller jämnt och i samband med det invigs nya lokaler på Sankt Eriksgatan 63 i Stockholm. CADCOM ansvarar för MagiCAD i Sverige som är det marknadsledande CAD-programmet för installationsbranschen i norra Europa.