Alfa Laval tar energieffektivitetsorder värd 100 miljoner kr

2018-09-14 Alfa Laval Nordic AB

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av luftkylarsystem till en gasanläggning i USA. Ordern har ett värde av cirka 100 miljoner kronor och är bokad inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energidivisionen. Leverans beräknas ske under 2018 och 2019.

Ordern omfattar Alfa Laval Niagara luftkylarsystem för indunstning vilka kommer att användas i olika steg av gasfraktioneringsprocessen; i fryssystemet för att separera naturgasen i individuella rena komponentflöden propan, butan, isobutan och i kylprocessen för att kyla naturgaskondensat på ett säkert sätt.

”Det gläder mig att kunna meddela att vi tagit denna order för våra Niagara system”, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen.Gasbearbetning är väldigt beroende av säker och pålitlig utrustning och denna order bekräftar att vi kan möta olje- och gasindustrins höga krav inom detta område.”

Visste du att… propan och butan kan separeras från naturgas och därefter användas, till exempel, som råvara för petrokemianläggningar, uppvärmning av fastigheter eller som drivmedel för fordon?

Om Alfa Laval

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. 

Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.

Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.

Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2017 en omsättning på cirka 35,3 miljarder kronor och har cirka 16 400 anställda. 

www.alfalaval.com 

För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82
 


 Dela     Tillbaka  

Alfa Laval förvärvar teknologi

2018-12-27

Alfa Laval har tecknat ett avtal för att förvärva teknologier och aktiviteter från Airec – ett Malmöbaserat innovationsbolag med patenterad teknologi för asymmetriska värmeväxlare med dimple-mönster.


  Allmän

Alfa Laval tar energieffektivitetsorder

2018-12-10

Alfa Laval tar energieffektivitetsorder, värd 140 miljoner kronor Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av kompakta värmeväxlare till en petrokemianläggning i USA.


  Värme Kyla Energieffektivisering Referensprojekt

Alfa Lavals teknik avlägsnar mikroplaster från avloppsvatten

2018-12-03

Mikroplaster i haven kan ha en katastrofal inverkan på vår miljö. Nu har Alfa Laval, genom ett nytt samarbetsprojekt, bekräftat att membranteknologi effektivt avlägsnar mikroplast från avloppsvatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger Referensprojekt Utbildning & FoU

Alfa Laval tar energieffektivitetsorder värd 85 miljoner kr

2018-06-13

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av Alfa Laval Packinox värmeväxlare till ett raffinaderi i USA. Ordern, bokad inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energidivision


  Allmän

Alfa Laval på Nordbygg 2018

2018-04-05

Välkommen att besöka Alfa Lavals monter nr A25:11, där vi kommer att visa våra senaste energieffektiva fjärrvärmecentraler för villor och fastigheter. Vi kommer också visa flera innovativa lösningar för plattvärmeväxlare som ger förbättrad prestanda


  Allmän Nordbygg

Alfa Laval tar energieffektivitetsorder värd 55 miljoner

2017-12-08

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av Alfa Laval Packinox värmeväxlare till ett raffinaderi i Mellanöstern. Ordern ärvärd ca 55 miljoner kronor.


  Värme Kyla Energieffektivisering Referensprojekt

Alfa Laval tar energieffektivitetsorder värd 65 miljoner

2017-12-08

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av Alfa Laval Packinox värmeväxlare till en petrokemisk anläggning i Indien.


  Värme Kyla Energieffektivisering Referensprojekt

Alfa Laval tar energieffektivitetsorder

2017-05-03

Alfa Laval tar energieffektivitetsorderi Kina, värd 210 miljoner kronor.


  Värme Kyla Energieffektivisering Referensprojekt

Alfa Laval tar energieffektivitetsorder i Afrika

2017-04-07

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av Alfa Laval Packinox värmeväxlare till ett raffinaderi i Västafrika.


  Värme Kyla